Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης διοικητικών πράξεων

 

Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών,

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3462 Β΄/20-08-2020), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ 2773 Β΄/08-07-2020), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 10334/21-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20 Αυγούστου 2020 στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Σερρών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 23210-22633, τηλεομοιοτυπία (fax): 23210-62086, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddas-ser@damt.gov.gr

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤAΜΕΝΗ
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΡΤΑΛΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: