Διεύθυνση Δασών Ροδόπης: Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων διοικητικών πράξεων

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β ́ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 8404/22.07.2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 22-08-2020 στις 15-09-2020, ημέρα Τρίτη.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
MSc ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: