Διεύθυνση Δασών Λακωνίας: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης ατομικών διοικητικών πράξεων

Διεύθυνση Δασών Λακωνίας

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Πρόσκλησης Προσκόμισης ατομικών διοικητικών πράξεων

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/12-8-2020 Απόφαση Υπουργού Π. ΕΝ. (ΦΕΚ 3462Β΄), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773Β΄), σας κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 17-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 19-8-2020, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Ορθίας Αρτέμιδος, αριθμός 135, 2ος και 3ος όροφος, Σπάρτη-Λακωνίας, Τ.Κ. 23100, τηλέφωνο 2731089403, τηλεομοιοτυπία (fax) 2731081182, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddlak@5148.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΤΡ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄β

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: