Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης ατομικών διοικητικών πράξεων

 

Διεύθυνση Δασών N. Βοιωτίας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β ́ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχειών που περιλαμβάνονται στην από 110071/20-07-2020 πρόκληση της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 22-08-2020 έως τις 15-09-2020, ημέρα Τρίτη. Για περισσότερεσ πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Κάδμος, αριθμός11 & 13, 2ος όροφος, περιοχή/δήμος Λιβαδειάς, τηλέφωνο 2261020782/28951, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddasonvoiot@apdthest.gov.gr

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ιωάννης Γρίβας
Δασολόγος


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: