Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Παράταση προθεσμίας υποβολής διοικητικών πράξεων

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής διοικητικών πράξεων

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/12-8-2020 Απόφαση Υφυπουργού Π. ΕΝ. (Β΄ 3462Β, που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 (Β’ 2773), σας κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 119571/21.07.2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 21.08.2020, στις 15.09.2020 ημέρα Τρίτη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Νικήτας Μάζης
Δασολόγος με Α βαθμό

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: