Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης ατομικών διοικητικών πράξεων

 

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 22-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 24/08/2020 στις 18/09/2020, ημέρα Παρασκευή.

Επιπλέον θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι τα αναφερόμενα στην παραπάνω Απόφαση Υπουργού αφορούν μόνο σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (δασικής ή χορτολιβαδικής μορφής) για τις οποίες έχουν εκδοθεί άλλες πράξεις της Διοίκησης (π.χ. οικοδομικές άδειες).

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22-07-2020 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου
H Aν. Διευθύντρια Δασών

Μαρία Φωσκόλου
Δασολόγος


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: