«Στην Π.Ε. Λασιθίου έχει εμπρόθεσμα ολοκληρωθεί και παραδοθεί ο Δασικός Χάρτης»

Ο Αναπλ. Διευθυντής Δασών Λασιθίου, Ματθαίος Φιλιππάκης, σχολιάζει την απόφαση του ΥΠΕΝ περί Αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών

Την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών (ΥΠΕΝ /ΔΠΔ/64663/2956/8-7-2020 Φεκ 2773/τ.Β’/020) σχολιάζει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Λασιθίου, Ματθαίος Φιλιππάκης, με σχετικό υπόμνημα. Χωρίς περιστροφές σημειώνει ότι η απόφαση της Πολιτείας για αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την περίπτωση της Π.Ε. Λασιθίου είναι άστοχος και πλήττει το δημόσιο συμφέρον.

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 24 Ιουλίου 2020, σελίς 10, της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ Λασιθίου.

Παραθέτει ακριβώς το στάδιο ωριμότητας και την εξέλιξη της διαδικασίας στην οποία βρίσκεται ο Δασικός Χάρτης στο Νομό Λασιθίου. Τονίζει ότι ο Χάρτης του Νομού θεωρείται αρκούντως ενημερωμένος και ότι θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί άνευ άλλης καθυστέρησης, ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία των ενστάσεων για την επίλυση των  αναμενομένων ζητημάτων που εγείρονται από τρίτους. «Η εικόνα της Υπηρεσίας μας  στο ζήτημα αυτό και κάθε άλλης οργανικής μονάδας που έχει κάνει σωστά τη δουλειά της, δεν πρέπει να συγχέεται με την εικόνα άλλων ίσως μονάδων …», λέει ο δασολόγος. Αλλά και εξηγεί, ότι στην περιοχή της Π.Ε. Λασιθίου δεν υφίσταται άξιου λόγου αντικείμενο παραπέρα εξέτασης, συμπλήρωσης, αναμόρφωσης κ.τ.λ. Επισημαίνει πάντως ότι δεν ότι τέτοιες δευτερεύουσας σημασίας εκκρεμότητες δύνανται και να υφίστανται σε άλλες Π.Ε. της Χώρας.

«Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει εμπρόθεσμα ολοκληρωθεί  και παραδοθεί ο δασικός χάρτης ενημερωμένος με όλα τα γνωστικά επί εδάφους  στοιχεία  κατά την αντίληψη των δασολόγων του αρμόδιο Β΄ και Γ΄ τμήματος και με τα στοιχεία αρχείου που είχαμε στη διάθεσή μας  και εδύναντο να καταχωρηθούν. Η εργασία έγινε με την απολύτως δυνατή πληρότητα και όπως αυτή επετεύχθη στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας σε μέσα, προσωπικό  και τιθέμενης προθεσμίας περαίωσης του έργου», δηλώνει ο κ. Φιλιππάκης.

Το υπόμνημα

Πιο συγκεκριμένα:

«Η Υπηρεσία μας με βάσει και την έκδοση των αυτεπάγγελτων πράξεων  χαρακτηρισμού που έλαβαν χώρα πολύ πριν την ανάθεση σύνταξης δασικών χαρτών που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και πέραν των χιλιάδων ατομικών πράξεων χαρακτηρισμού που έχουν εκδοθεί  με αιτήματα πολιτών,  έχει  ήδη ολοκληρώσει τον τελεσίδικο διαχωρισμό  544.406 στρεμμάτων των εν ενεργεία καλλιεργημένων  εκτάσεων, αγρών σε αγρανάπαυση και δομημένων εκτάσεων στις οποίες βασίζεται και η κύρια ανάπτυξη της οικονομίας και αποδίδονται πλέον ελεύθερες απαλλάσσοντας πολίτες και δημόσιο από άσκοπη ταλαιπωρία.

»Επί πλέον  σύμφωνα και με τις  αναγραφές  των γεωργικών εκτάσεων στον παραδοθέντα δασικό χάρτη, καταχωρήθηκαν άλλα 110.431 στρέμματα  επίσης γεωργικών εκτάσεων. Από 21/7/2020 έχουμε εισηγηθεί για την έκδοση αυτεπάγγελτης πράξης, όπου για την Π.Ε. Λασιθίου κλείνει το εν λόγω ζήτημα της απόδοσης των προδήλως μη υπαγομένων εκτάσεων στη δασική νομοθεσία ως ελεύθερες αλλαγής χρήσης  και της επίλυσης της χρόνιας τριβής με τον πολίτη.

»Με βάση τα παραπάνω ο συνταχθείς δασικός χάρτης θεωρείται αρκούντως ενημερωμένος και θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί άνευ άλλης καθυστέρησης, ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία των ενστάσεων για την επίλυση των  αναμενομένων ζητημάτων που εγείρονται από τρίτους. Η εικόνα της Υπηρεσίας μας  στο ζήτημα αυτό και κάθε άλλης οργανικής μονάδας που έχει κάνει σωστά τη δουλειά της, δεν πρέπει να συγχέεται με την εικόνα άλλων ίσως μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιστορικού λειτουργίας τους, όπου και η Πολιτεία δύναται να αναστέλλει προγραμματισμένες ενέργειες αιτιολογημένα.»

Αστοχία

«Η απόφαση της Πολιτείας για αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την περίπτωση της Π.Ε. Λασιθίου» -συνεχίζει ο κ. Φιλιππάκης, «καθίσταται άστοχος και πλήττει το δημόσιο συμφέρον».

Ειδικότερα:
«Από όσα παρατίθενται στην απόφαση περί αναμόρφωσης των δασικών χαρτών  που συνιστούν και την αιτιολογική βάση για την ακύρωση της ανάρτησής τους, στην περιοχή της Π.Ε. Λασιθίου δεν υφίσταται άξιου λόγου αντικείμενο παραπέρα εξέτασης, συμπλήρωσης, αναμόρφωσης κ.τ.λ. (δεν αμφισβητούμε ότι τέτοιες δευτερεύουσας σημασίας εκκρεμότητες δύνανται και να υφίστανται σε άλλες Π.Ε. της Χώρας).

Συγκεκριμένα:

Οι περιπτώσεις των  άρθρων  1, 2 (σχέδια οικισμών, πόλεων, ρυμοτομικά, ΒΙΠΕ κ.τ.λ. ) έχουν καλυφθεί και δεν αναμένεται να υπάρχουν διαφυγόντες υποθέσεις σε μεγάλη έκταση  και οι οποίες δύνανται πάντοτε να διορθώνονται αυτεπάγγελτα ως πρόδηλες συμπληρώσεις κατά την διάρκεια των ενστάσεων άνευ της διαμεσολάβησης της παραπομπής τους στην επιτροπή. Για τις σχεδόν μηδενικές αυτές πιθανότητες  δεν δύναται να αιτιολογηθεί η αναστολή ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Για τη περίπτωση του άρθρου 3 ισχύουν τα εξής:

1. Τα εδάφη που τυχόν απώλεσαν προ του 1975 τον χαρακτήρα τους στην Π.Ε. Λασιθίου:

– Ιστορικά στη Π.Ε. Λασιθίου δεν υφίστανται σε εκκρεμότητα τέτοιες περιπτώσεις ήτοι: να έχουν εκδοθεί στο παρελθόν πριν το 1975 άδειες της διοίκησης για εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, δεν τηρείται τέτοιο αρχείο.

– Οι χερσωμένες εκτάσεις παλαιών αγρών ή εξακρίδια ορίων τέτοιων ή γυμνές δασικής βλαστήσεως εκτάσεις, γαιώδεις-ημιβραχώδεις  κατάλληλες για καλλιέργεια σε ευρύτερες αγροτικής μορφής περιοχές, ήτοι και μη δασικού χαρακτήρα που τυχόν εγκαταλείφτηκαν και καλλιεργήθηκαν  από το 1945-1975 με η χωρίς άδεια της διοίκησης (κυρίως την περίοδο της δικτατορίας ) συνιστούν ελάχιστα πιθανές  περιπτώσεις και έχουν ήδη κλειστεί με τον διαχωρισμό των  εν ενεργεία και εν αγραναπαύσει σήμερα αγρών όπως αυτά καταχωρούνται στο δασικό χάρτη.

– Στις  λοιπές καθαρές περιπτώσεις των ΔΑ ήτοι των εκχερσωμένων ανέκαθεν δασικού χαρακτήρα εκτάσεων δεν ανιχνεύονται τέτοιες αποφάσεις της Διοίκησης  και κατά συνέπεια δεν έχει εφαρμογή η πρόβλεψη της παρ.1 του εν λόγω άρθρου 3. Ειδικότερα το μετέπειτα του 1975 (ψήφιση συντάγματος και του επέκεινα αυτού δασικού νόμου  998/79) χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οποιαδήποτε χαρτογραφικού τύπου απογραφή οιασδήποτε υπηρεσίας, δεν συνιστά στοιχείο  χαρακτηρισμού εδαφών στα πλαίσια του άρθρου 14 του ν. 998/79 και των λοιπών προβλέψεων του παλαιότερου δασικού νόμου,  δεν αποτελεί πράξη και δη χαρακτηρισμού κατ΄ αρμοδιότητα  διοίκησης  και δεν συνίσταται υποχρέωση της Υπηρεσίας μας να αναμορφώσει  στα σημεία αυτά και να αλλοιώσει κατ΄ ουσία τις αναγραφές του δασικού χάρτη διότι: τούτο αποτελεί πρόδηλη παραβίαση του συντάγματος και του δασικού νόμου, θέτει σε κίνδυνο οριστικής διολίσθησης και καταπάτησης τεράστιας έκτασης δασικού περιβάλλοντος και οφείλουμε κατά νόμο να την  αρνηθούμε εγγράφως στο βαθμό που αντιστρατεύεται το δοσμένο χαρακτηρισμό του δασικού χάρτη που έχει εγκρίνει η υπηρεσία.

– Περιπτώσεις ΧΧ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου  δεν υπάρχουν στην Π.Ε. Λασιθίου  που να καταλαμβάνονται από ειδικές πράξεις της διοίκησης κ.τ.λ.  ισχύουν τα ίδια.

Για την κτηνοτροφία

Για την κτηνοτροφία ο κ. Φιλιππάκης επισημαίνει:

– Οι περιπτώσεις ΔΔ της παρ. 3 του ως άνω άρθρου ήτοι οι ανέκαθεν δασικού χαρακτήρα εκτάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις ΧΧ δεν είναι δυνατόν κατά νόμο να αλλοιωθούν σύμφωνα με  τις επονομαζόμενες καταχωρήσεις  που αναφέρονται σε βοσκήσιμες εκτάσεις, ιδιωτικές, χαρτογραφικά δεδομένα, καταχωρήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ., όπως κατονομάζονται διότι δεν συνιστούν κατά νόμο επίσης χαρακτηρισμούς στα πλαίσια ου άρθρου 14 του ν. 998/79 και των λοιπών προβλέψεων του παλαιότερου δασικού νόμου , δεν αναγνωρίζονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα υπέρ τρίτων, πλην των συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως το άρθρο 10 του ν. 3208/03 τις ορίζει, δεν δύνανται να γίνονται δεκτές αυθαίρετες  και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δηλώσεις  χρήσεως δασικών βοσκοτόπων, μισθώματα, δηλώσεις ιδιοκτησίας  κ.τ.λ.  Όλες οι ως άνω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις υπόκεινται στην αρμοδιότητα και τη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας  και με αυτές τις αναγραφές  πρέπει να αναρτηθεί ο δασικός χάρτης. Η δε  άσκηση της βοσκής σε αυτά, δηλαδή η εκτατική κτηνοτροφική δραστηριότητα  είναι ελεύθερη  και δωρεάν σύμφωνα με τον κείμενο δασικό νόμο, από τον οιοδήποτε υπό όρους και περιορισμούς  και τούτο αποτελεί άλλη ανεξάρτητη επιμέλεια της πολιτείας  ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα καταβολής επιδοτήσεων κ.τ.λ.

Η επιμέλεια αυτή αναφέρεται πλέον στις ορεινές και ημιορεινές συνθήκες της χώρας όπου ασκείται σχεδόν το σύνολο  της εκτατικής (όχι της εντατικής και ενσταυλισμένης) κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Οι περιοχές αυτές, που κύρια καλύπτονται από τις μορφές ΔΔ και ΧΧ δηλαδή ανέκαθεν δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και δευτερευόντως από τους δασωθέντες αγρούς  ΑΔ,  αποτυπώνονται με ακρίβεια και ευκρίνεια στο δασικό χάρτη. Ελάχιστα και κατά μηδενικές αποκλίσεις αναμένονται να τροποποιηθούν κατά τις ενστάσεις ιδιωτών  και θεωρούνται πλέον στέρεο υπόβαθρο για τη μελλοντική διαχείριση συμπεριλαμβανομένης και της βοσκής.

Στις περιοχές αυτές η επιμέλεια της Πολιτείας θα πρέπει πλέον να κατευθυνθεί  στην σύσταση κτηνοτροφικών μητρώων επί πραγματικών  κατά τόπο, εγκαταστάσεις, βοσκοϊκανότητα , αριθμό ζώων και όχι εικονικών (εδώ τα ζώα και στη Πελοπόννησο οι βοσκότοποι, τυφλή καταβολή δικαιωμάτων χωρίς έλεγχο δικαιώματος  κ.τ.λ.).

Όλη η διαχείριση  των  αδειοδοτήσεων – επιδοτήσεων, αναγνώρισης δικαιωμάτων, εποπτείας κ.τ.λ. θα πρέπει να μεταφερθεί  στη Δασική Υπηρεσία  με την ανάλογη πρόβλεψη για ενίσχυσή της σε μέσα και προσωπικό,  ώστε:

– να αποτραπεί η καταστροφή του  αγροτοδασικού και φυσικού εν γένει περιβάλλοντος, να ευοδωθεί η πραγματική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων, κ.τ.λ.

– να σταματήσει η κακουργηματικού χαρακτήρα για το δημόσιο συμφέρον διασπάθιση των κοινοτικών κονδυλίων στις επιδοτήσεις άνευ αντικρίσματος που οδηγούν σε  αδεσποσίες, κακή κατάσταση εγκαταστάσεων, κακή υγεία ζώων, κακή χρήση φυσικού περιβάλλοντος , ενίσχυση του τυχοδιωκτισμού του επαγγέλματος , της κατά νόμο απείθειας, των αγροζημιών, της ζωωκλοπής  και της κάθε είδους παραβατικότητας.

Η αναμόρφωση των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 για να εξυπηρετηθεί η κτηνοτροφία δεν αιτιολογείται. Η κτηνοτροφία αντίθετα με την κύρωση των δασικών χαρτών αποκτά πλέον ένα στέρεο υποκείμενο υπόστρωμα πάνω στο οποίο δύναται να αναπτύσσεται καλύτερα. Οι οδηγίες υποσκάπτουν  την ισχύ του δασικού νόμου και κινούνται σε αντισυνταγματικά πλαίσια. Η Πολιτεία σύρεται σε αυτήν την παραβατικότητα πιεζόμενη από την ανάγκη στην τρέχουσα εξυπηρέτηση των κακώς εννοουμένων συμφερόντων μιας ομάδας παραγωγών, οι οποίοι  εν τέλει από τη διαιώνιση της πολιτικής αυτής διαχρονικά θα υποστούν μεγαλύτερη ζημιά στο μέλλον και έως του αφανισμού τους. Διότι ακριβώς η συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος  που προξενεί ο τρόπος αυτός καταβολής των επιδοτήσεων  αργά  αλλά σταθερά θα επισύρει την διακοπή τους και την απαγόρευση της δραστηριότητας σε μεγάλη έκταση.

Τα σχέδια

Για τη περίπτωση του άρθρου 4 ισχύουν τα εξής:

– παρ. Α1 και 2: Στη περίπτωση της Π.Ε. Λασιθίου  τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, ρημοτομικά σχέδια, Σχέδια Πόλεως,   Παλαιοί Οικισμοί, ΒΙΠΕ κ.τ.λ. έχουν καταχωρηθεί στο δασικό χάρτη όπου και εμφανίζονται τα εξής προβλήματα:

Στα όρια ορισμένων οικισμών όπως αυτά τέθηκαν παλαιότερα  από τους νομάρχες χωρίς να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας, ενθυλακώθηκαν  αιωνόβια δάση μεγάλης αισθητικής και λειτουργικής αξίας, δασικές εκτάσεις, σχηματισμοί τοπίου,  κύριες κοίτες ποταμών. Τόσο κατά τον τύπο όσο και κατά την ουσία  του πράγματος οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται κατά νόμο άκυρες και θα πρέπει να αναμορφωθούν. Αναμόρφωση συνιστά και η κατοχύρωσή τους ως ζώνες δασικού πρασίνου – πάρκα εντός σχεδίων οικισμών  απολύτως προστατευόμενες κ.τ.λ. και τούτο δεν εμποδίζεται από την υφιστάμενη καταχώρηση στο δασικό χάρτη και δεν συμπαρασύρει τη διαδικασία ανάρτησης. Κάθε άλλη «αναμόρφωση» κατατείνει στην καταστροφή και καταπάτηση του δασικού αυτού περιβάλλοντος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα Σχέδια Πόλης κ.τ.λ. Γίνεται φανερό ότι εδώ αντικειμενικά επιχειρείται από τη Πολιτεία η «νομιμοποίηση» παράνομων διαχρονικών ενεργειών της διοίκησης έξω από την διαδικασία του δασικού νόμου  ως εν προκειμένω ενέργεια που αντιτίθεται στο σύνταγμα. Οι λοιπές πράξεις της διοίκησης που αναφέρονται (ΒΙΠΕ) , εγκαταστάσεις επιχειρήσεων έχουν καταχωρηθεί κανονικά και δεν εγείρεται θέμα αναμόρφωσης , διότι σε αυτές ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

– παρ. Β1, Β2, Γ:  δεν υπάρχει εκκρεμότητα στα αντικείμενα αυτά  στη Π.Ε. Λασιθίου , που να μη  καταχωρήθηκε στο δασικό χάρτη, η δε προβλεπόμενη κωδικοποίηση  είναι εκ του περισσού.

Για τη περίπτωση του άρθρου 5 ισχύουν τα εξής:

Η καταχώρηση αυτών των στοιχείων  δύναται να γίνεται επικαλυπτικά και οποτεδήποτε και μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, διότι δεν αναφέρονται σε διοικητικές πράξεις χαρακτηρισμού εδαφών σύμφωνα με την δασική νομοθεσία και δεν επηρεάζουν  την ουσία και δεν συνιστούν αιτιολογία ακύρωσης της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Στις ενστάσεις τρίτων και  στις αυτεπάγγελτες διορθώσεις της  Υπηρεσίας  μετά την ανάρτηση, δύνανται πάντοτε και τα στοιχεία αυτά να λαμβάνονται υπόψη.

Για τη περίπτωση του άρθρου 6  ισχύουν τα εξής:

Μετά την λήξη της προθεσμίας ανακοίνωσης για την συμπληρωματική προσκόμιση τυχόν νέων ατομικών πράξεων από πολίτες κ.τ.λ. και την αναμόρφωση των χαρτών με όσα από αυτά κριθούν ισχυρά, η ανάρτηση για τη Π.Ε. Λασιθίου θα ρέπει να γίνει άνευ άλλης καθυστέρησης.

Για τη περίπτωση του άρθρου 7, 8,9,10,11 : ουδέν σχόλιο.

Σημειώνω ότι η ανάθεση των δασικών χαρτών σε ιδιώτες, δεν συνοδεύτηκε με την πρόβλεψη του προγράμματος για την παράλληλη πρόσληψη 500 δασολόγων και δασοπόνων σε όλη την Ελλάδα. Η δουλειά στην ουσία έγινε από τη δασική υπηρεσία με το ελάχιστο προσωπικό, χωρίς να διοριστεί ούτε ένας  ειδικός για την εκπαίδευση  από τους παλαιότερους, τη μετάδοση της γνώσης , την ανάδειξη στελεχών και την εξυπηρέτηση στο μέλλον του όλου εγχειρήματος .

Η όλη εργασία κινδυνεύει να «μπεί στο συρτάρι»,  αλλά τουλάχιστον για την ιστορία ας διασωθεί χωρίς εμβόλιμες «αναμορφώσεις», καταλήγει στο υπόμνημά του ο Αν. Διευθυντής Δασών Λασιθίου.

—————

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 24 Ιουλίου 2020, σελίς 10, της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ Λασιθίου.ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: