Ίδρυση ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»

Το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, προάγει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ και προετοιμάζει υποψηφίους διδάκτορες.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» («MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy»).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται:

  1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γεωτεχνικών επιστημών, Τμημάτων Περιβάλλοντος ή (στ) συναφούς ειδικότητας,
  2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών,
  3. Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο,
  4. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ του Τμήματος που υπηρετούν και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Φοίτηση

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο, προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το 3ο και το 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα).

Τέλη φοίτησης

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 30 x 30% = 9 απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 21 φοιτητές θα πληρώσουν τέλη φοίτησης 2800 € ανά φοιτητή.

Αναλυτικές πληροφορίες στην σχετική απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα του Τμήματος fwsd.uth.gr και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Πολυξένη Κλήμου, Τηλ.: 24410-64730, e-mail: msc-forest.fwsd@uth.gr)

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 15417/20/ΓΠ/05.08.2020 (Β΄ 3685) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [201.61 KB]ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: