Τα παραλιακά «οικόπεδα» ΤΑΪΠΕΔ ΑΒΚ45- ΑΒΚ46- ΑΒΚ 47, ΑΒΚ 61, ΑΒΚ 62 κ.τ.λ.

Ματθαίος Φιλιππάκης,
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
Αναπλ. Διευθυντής Δασών Λασιθίου

Σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις όπως αυτές υπογράφησαν μετά το 2009 από όλες τις κυβερνήσεις, η χώρα πρέπει να κόβεται σιγά σιγά και να εκποιείται σε ιδιώτες. Στα πλαίσια αυτά το ΤΑΪΠΕΔ συγκρότησε κατάλογο που περιλάμβανε ακόμη και την Ακρόπολη και τη Σπίνα Λόγκα, και τις παραλίες με τα μπάνια του λαού και τα 200 χρόνια της «ανεξαρτησίας μας» ….

Προκειμένου να τεθεί φραγμός στις εκποιήσεις μερών της πατρίδος μας, λίγοι – πολύ λίγοι απλοί πολίτες και φορείς και τα πιο προοδευτικά μικρά αντιπολιτευτικά κόμματα αντέδρασαν και μαζί με αυτούς και λίγοι συνδικαλιστές . Στο δημόσιο ελάχιστες υπηρεσίες βάσεως αυτοβούλως έκαμαν το πατριωτικό καθήκον τους ενεργοποιώντας παλαιότερες ειδικές και γενικές δεσμεύσεις και απαγορεύσεις εκποίησης και θεσπίζοντας νέο ειδικό πλαίσιο προστασίας στοχευόμενο σε συγκεκριμένες περιοχές κυρίως μέσω του δασικού και αρχαιολογικού νόμου. Έτσι σήμερα π.χ. οι νησίδες του καταλόγου ΤΑΪΠΕΔ, Σπίνα Λόγκα, Κολοκύθα, Αγ. Πάντες, Φάρος-Μικρονήσι-Χιρί Αγ. Νικολάου, Κόνιδα-Κελαίνη, Χρυσή, Μικρονήσι Ιεράπετρας, Δράκος, Πρασονήσι, Χαμηλή-Κύμη, Ψείρα, Πινάκα, Αγ. Νικόλαος, Κουφωνήσι Σητείας, διέπονται από το πλαίσιο προστασίας του αρχαιολογικού και δασικού νόμου και επί του παρόντος δεν επιτρέπεται η εκποίηση πλην αν και τούτο μεθοδευτεί. (δες και όπως καταγγείλαμε με το από 29-7-020 άρθρο μας στην ΑΝΑΤΟΛΗ με τίτλο «το οικόπεδο 15» στη περίπτωση της Χρυσής).

Την περίοδο 2016-2017 και προκειμένου να τεθεί εμπόδιο στην κατάληψη δημοσίων εκτάσεων στις εναπομείνασες μερικώς έστω ανοικτές παραλιακές ζώνες και στον αποκλεισμό των προσβάσεων για το κοινό εκδόθηκαν από τη Δ/νη Δασών Λασιθίου οι παρακάτω αποφάσεις δάσωσης-αναδάσωσης.

– Για την «Μεγάλη Παραλία» Ιεράπετρας όπου χωροθετούνται και τα ΑΒΚ45- ΑΒΚ46- ΑΒΚ 47 προς το παρόν οικόπεδα του ΤΑΪΠΕΔ, η απόφαση 2761/016/ φεκ 381/τ.δ/016 επί έκτασης 285.218 στρεμμάτων

– Για τη παραλία λουομένων «Λειβάδια» Ιεράπετρας  η 67/017 /φεκ 13/τ.δ./017 επί εκτάσεως 100 στρεμμάτων. .

– Για τη παραλία «Θόλος» Καβούσι Ιεράπετρας (εκβολές ποταμού – υγρότοπος) όπου χωροθετούνται και τα ΑΒΚ 61, ΑΒΚ 62 προς το παρόν οικόπεδα του ΤΑΪΠΕΔ, η 2760/10-10-016 επί 2 εκτάσεως 21,500 στρεμμάων

– Για τη παραλία Παχειά Άμμος Ιεράπετρας (κόμβος ΒΟΑΚ-Αλιευτικό Καταφύγιο, εκβολές ποταμού, υγρότοπος, αρχαιολογικός χώρος η 655/016 /φεκ 147/τ.δ./016 επί εκτάσεως 132,433 στρεμμάτων.

– Για τη παραλία Καλό Χωριό Αγ. Νικολάου (Καραβοστάσι, ποταμός, υγρότοπος, περιοχή ΕΟΤ, Αγ. Νικόλαος, Βουλίσματα – Ίστρον, αρχαιλογικός χώρος ) η 2757/016/φεκ 469/τ.δ./2016 επί εκτάσεως 597,544 στρεμμάτων.

– Για τη παραλία Γαργαδόρος – υγροβιότοπος Αλμυρού- Ποταμός, Αμμουδάρα, Μικρό Βαθύ Αγ. Νικολάου η 1710/016/φεκ 14/τ.δ./017 επί εκτάσεως 257,330 στρεμμάτων.

– Στα πλαίσια σύνταξης του δασικού χάρτη διαχωρίστηκαν κρίσιμες λοιπές εκτάσεις κυρίως παραλιακές περιοχές που απειλούνται με αποκλεισμό, για τις οποίες θα εκδίδονταν επίσης οι ανάλογες πράξεις και ετοιμάζαμε εισηγήσεις (παραλία Μιλάτου- Σεισίου, παραλία Βλυχάδια Βρουχά-Σχινιά, παραλία Κουρεμένου –Κάβο Πλάκο, παραλία Λαγκάδας Λιθινών, αλατσολίμνη Πλάκας Βρουχά, Νησί Ελούντας, Πλευρά Αγ. Νικολάου κ.τ.λ.).

Όμως οι πράξεις αυτές ως κοινωφελείς δεν είναι και δημοφιλείς… συγκρούονται συμφέροντα!

Είναι προφανές ότι κάθε καταχώρηση των δεσμεύσεων αυτών στο Δασικό Χάρτη θα δημιουργούσε εμπόδια στις καταλήψεις, εκχωρήσεις, πωλήσεις εκτάσεων και στην αλλαγή χρήσης. Σε αυτές τις περιοχές ζώνες αιγιαλού –παραλίας, παλαιού αιγιαλού κ.τ.λ. το ΤΑΪΠΕΔ μπορεί να κόβει οικόπεδα για εκποίηση με κωδικούς ΑΒΚ ως άνω.

Για να μη καταχωρηθούν οι δεσμεύσεις αυτές και πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί ο δασικός χάρτης του νομού (31-12-019), η Α.Δ.Κ. ευθυγραμμιζόμενη και με τις κεντρικές οδηγίες την περίοδο 2017-2018 εν πρώτοις ζητά την άρση των αποφάσεων δάσωσης-αναδάσωσης όλου του νομού (έγγραφο 2847/15-12-017) και αργότερα κατ΄ επίσπευση εκδίδει τα έγγραφα 192/17-1-019 και 488/14-2-019. Εν συνεχεία δίδεται και η από 11-4-019 ειδικότερη προφορική εντολή της Α.Δ.Κ., που ζήτησε την άμεση ανάκληση των ως άνω κρίσιμων αποφάσεων δάσωσης –αναδάσωσης στις τουριστικές παραλιακές ζώνες, ζώνες «ΤΑΪΠΕΔ»… κ.τ.λ., τα «Μάτια» του νομού… Η Δ/νση Δασών αρνείται, αντιτάσσει λόγους και καταλήγει: «Για την ακύρωση των παραπάνω αποφάσεων αρμοδιότητα έχει το ΔΕΧ. Κάθε απόπειρα εμβολισμού τους από τη διοίκηση συνιστά πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα σε βαθμό κακουργήματος έναντι των φυσικών καταστροφών που ήδη συμβαίνουν στο νομό. Ήδη δε και η Υπηρεσία μας έχει καθυστερήσει στην υποβολή και άλλων σημαντικών εισηγήσεων για τις υπόλοιπες ως άνω περιπτώσεις λόγω διοικητικής ανασφάλειας που προκαλείται και από εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις, της μη συνέργειας των Δήμων, της ελλιπούς κάλυψης των πρ/νων αρχών μας και η παράλειψη αυτή συνιστά επίσης αδίκημα. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ασκήσετε τις αρμοδιότητές σας για την προστασία της Υπηρεσίας μας και να διασφαλίσετε την ομαλή εξέλιξη του έργου της». (έγγραφο 1726/15-4-019).

Μετά από αυτό ο Δ/ντής Δασών Λασιθίου και ο Αναπληρωτής του πέφτουν στη δυσμένεια της Α.Δ.Κ. η οποία καλλιεργεί πλέον κλίμα απαξίωσης και μεθοδεύει την παύση τους. Η Συντονίστρια της Α.Δ.Κ. εκδίδει το 1218/25-5-020 έγγραφο με το οποίο ορίζεται 4μελής επιτροπή για τον έλεγχο της ορθότητας … των εισηγήσεών μας με τις οποίες όμως εκδόθηκαν και οι αποφάσεις δάσωσης –αναδάσωσης που είχε η ίδια ως ηγεσία της Α.Δ.Κ. κατά πρόσωπο και θέση υπογράψει, ζητά εκτάκτως την παράδοση των φακέλων και τολμά να γράψει ως αιτιολογία : «….με αφορμή πληθώρα επαναλαμβανόμενων διαμαρτυριών πολιτών που έχουν έννομο συμφέρον και ζητούν την άρση αποφάσεων κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων….». Αορίστως δε και χωρίς να αναφέρεται σε ονόματα, έγγραφα κ.τ.λ., εγκαλεί τη Δ/νσης Δασών Λασιθίου για τις ίδιες τις αποφάσεις που η ίδια υπέγραψε, χάριν αγνώστων ιδιωτών….

Και ενώ σύμφωνα με το 1424/22-6-020 πρώτο έγγραφό μας χορηγούνται ήδη οι ζητούμενοι φάκελοι των αποφάσεων, από τα ξημερώματα της 23-6-020 έως της εσπέρας της 6-7-020 εκδηλώνονται συνεχείς αυταρχικής αποφοράς εντολές της κας Συντονίστριας για αυθημερόν παράδοση των φακέλων των υποθέσεων αποφάσεων δάσωσης –αναδάσωσης των ως άνω παραλιακών ζωνών. Και ενώ η ροή παράδοσης των λοιπών ογκωδών συνοδών φακέλων προσφυγών ΔΕΧ συνεχίζονταν κανονικά, ζητεί Εισαγγελική παραγγελία για να παραδοθούν τα πρωτότυπα εκτάκτως χωρίς να κρατηθούν αντίγραφα και ούτως καλλιεργεί κλίμα τρόμου. Με τη Δ.Υ./26-6-020 Υπηρεσιακή Αναφορά μας καταγγέλλουμε τη μεθόδευση. «…η εντολή για παράδοση των φακέλων αυτών όπως έχουν σχηματισθεί με τα επέκεινα των αποφάσεων στοιχεία προσφυγών κ.τ.λ. ατύπως και μάλιστα των πρωτοτύπων, χωρίς συνοδευτικά έγγραφα είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους: …».

Και ενώ από 7-7-020 είχε ολοκληρωθεί η παράδοση στις 8-7-020 προχωρεί σε διαμαρτυρία στον κο Εισαγγελέα καταγγέλλοντας την μη παράδοση… και τολμά να αναφέρει : … « ..θέμα που άπτεται της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (;) και ειδικότερα τη διερεύνηση άρσης αναδάσωσης σε κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις Ν. Λασιθίου ». Και τούτα ενόσω οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται ήδη από το 2016 στο ΔΕΧ με προσφυγές ιδιωτών και η Υπηρεσία κερδίζει την μία μετά την άλλη απόφαση πανηγυρικά και κατά λέξη και με τούτα διαμορφώνει κλίμα υπόσκαψης της υπερασπιστικής τακτικής της Υπηρεσίας μας στο ΔΕΧ αντικειμενικά προς όφελος (;) των ιδιωτών που προσφεύγουν. Με τις 6011/30-7-020 και 6391/27-7-020 αντίστοιχα έπαψαν τον Δ/ντή Δασών Λασιθίου ομού μετά του αναπληρωτή του Ιούλη μήνα του 2020, 46 χρόνια μετά τη πτώση της Χούντας.

Επειδή με τις ενέργειες αυτές επαπειλούνται φαινόμενα απώλειας δικαιωμάτων του δημοσίου, γενικότερες βλάβες κατά του φυσικού περιβάλλοντος του νομού, διάλυσης του έργου και της λειτουργίας της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, δημόσια καταθέτω τα παραπάνω ώστε πολίτες και φορείς να γνωρίζουν και να απλωθεί ούτως ομπρέλα προστασίας των κρίσιμων αυτών περιοχών.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

_________________________

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της  7sup>ης Αυγούστου 2020 εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗΣ Λασιθίου, σελίς 17.

 


Τα ενυπόγραφα κείμενα που φιλοξενούνται στη κατηγορία «Απόψεις» δημοσιεύονται αυτούσια και απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων, και όχι κατ’ ανάγκη του dasarxeio.comΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: