Μολύβδινα σκάγια τέλος στους υγροτόπους – Αντιδρούν οι κυνηγοί

Με την απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή REACH τροποποίησε το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH, απαγορεύοντας τη χρήση και τη μεταφορά πυρομαχικών με μόλυβδο εντός των υγροτόπων ή σε ακτίνα 100 μέτρων από αυτούς. Υγρότοπος ονομάζεται κάθε τόπος που καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά αλλά έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους. Oυσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού.

Οι υγρότοποι έχουν τεράστια περιβαλλοντική σημασία, καθώς, μεταξύ άλλων, αποτελούν ενδιαιτήματα σπανίων ειδών χλωρίδας και πανίδας και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ισορροπία. Σε όλες τις προσπάθειες που έγιναν από την πολιτεία για μια εθνική απογραφή των υγρότοπων της Ελλάδας, η έμφαση δόθηκε κυρίως στους μεγάλους υγρότοπους της ηπειρωτικής Ελλάδας, 10 από τους οποίους έχουν χαρακτηριστεί ως Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, χιλιάδες μικρότεροι υγρότοποι που είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια να παραβλεφθούν και να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό στη γνώση για τον αριθμό και κυρίως, την κατάσταση των υγρότοπων, ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά.

Κυνηγοί: Παραβιάζονται θεμελιώδη νομικά μας δικαιώματα

Την αντίδραση της γενικής συνέλευσης της FACE που εκπροσωπεί 7 εκατομμύρια κυνηγούς της Ευρώπης, έχει προκαλέσει η απόφαση της επιτροπής για τον περιορισμό των μολύβδινων σκαγιών σε υγρότοπους. Σε ψήφισμά τους επισημαίνουν πως θα αντιμετωπίσουν εκτεταμένη νομική αβεβαιότητα όσον αφορά:

-Τον ασαφή και ρευστό ορισμός τους υγροτόπου, ο οποίος περιλαμβάνει από μικρές και προσωρινές λακκούβες έως και βάλτους χωρίς ορατό νερό.
-Τις ζώνες ασφαλείας 100 μέτρων γύρω από οποιοδήποτε νερό.
-Την απαγόρευση της κατοχής φυσιγγίων με μολύβδινα σκάγια.

Εκφράζουν δε τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα για να διασφαλιστεί ότι η χρήση μολύβδινων σκαγιών για το κυνήγι σε υγρότοπους καταργείται με αποτελεσματικό και κατανοητό τρόπο για τους κυνηγούς και τους υπεύθυνους θηροφύλαξης στην Ευρώπη.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
www.flash.grΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: