«Θα σταθεί στο ύψος του το ΣτΕ»

Οι προσφεύγοντες στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ των δασικών εκτάσεων του Ελληνικού εξέδωσαν το νέο δελτίο τύπου:

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Δελτίο Τύπου 21-09-2020

Η  ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΘΑ  ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΣτΕ 

Στις 18 Σεπτεμβρίου δικάστηκε στο ακροατήριο από την μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ η υπόθεση των δασικών του Ελληνικού.

Η υπόθεση έφερε στο φως την μεθόδευση για να επιτραπεί η πολεοδόμηση όχι μόνο των δασικών φυτειών αλλά και των δασών και των δασικών εκτάσεων 

Σημειωτέων βάσει του ν. 998/79 δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση δασικών εν γένει εκτάσεων.

Στο Ελληνικό υπάρχουν δασική έκταση  36.918,11 τ.μ. δίπλα στο Κολλέγιο και 136.119,77 τ.μ.  δασικές φυτείες δηλ. δάσος που έχει φυτευθεί, οι οποίες βάσει του Συντάγματος και της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ προστατεύονται ως δασικές .

Όταν είδαν ότι ο δασάρχης δεν συμβιβάζεται , αρχικά  νομοθέτησαν ειδική διάταξη στο άρθρο 32 του ν. 4280/2014 ότι δεν θεωρούνται δασικές οι τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους με  σκοπό την  αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου. Δηλ όλες οι ιδιωτικές δασικές φυτείες.

Αυτό όμως δεν κάλυπτε το Ελληνικό για  αυτό το 2016 ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΕΝ έθεσε το ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αν  στους ιδιοκτήτες συμπεριλαμβάνεται το Ελληνικό Δημόσιο, για να πάρει θετική απάντηση με την απόφαση 337/16 του ΝΣΚ.

Έτσι ο δασάρχης αναγκάστηκε να χαρακτηρίσει  τις δασικές φυτείες του Ελληνικού (τμήματα 1-15) μη δασικές, χαρακτήρισε όμως ως δασική έκταση τα 36.918,11 τ.μ. δίπλα στο Κολλέγιο.

Ήρθε στη συνέχεια η Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ) Πειραιά να πει ότι η έκταση δίπλα στο κολέγιο είναι δασική φυτεία άρα δεν υπάρχει τίποτε δασικό στο Ελληνικό.

Εάν το ΣτΕ κρίνει συνταγματική την παραπάνω μεθόδευση τότε είτε οι ιδιώτες είτε το δημόσιο θα μπορούν να πολεοδομήσουν όχι μόνο τις δασικές φυτείες αλλά και τα δάση και τις  δασικές εκτάσεις που κάποιος δασάρχης ή  ΤΕΕΑ (πιθανόν κατόπιν πιέσεων χαρακτηρίσει ως δασική φυτεία.

Από τα Πρακτικά των Υποεπιτροπών και  της Ολομέλειας της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής για το Σύνταγμα του 1975. και ειδικώτερα στην σελ. 537 επ.  Πρακτικών  της Ολομέλειας της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής ο εκ των εισηγητών Κ. Αλαβάνος αναφέρεται ( σελ. 538) στην αναγκαία συνταγματική προστασία όχι μόνο των δασών και των δασικών εκτάσεων, όπως τότε προστατεύονταν και ορίζονταν κατά το νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας) αλλά και «των χώρων πρασίνου, των φυσικών κήπων κλπ »

Η ΣτΕ 89/81 πρώτη έβαλε τα πράγματα στη θέση του

Η υπό τους εκτεθέντας όρους θεσπιζομένη προστασία αφορά συνεπώς και εις εκτάσεις καλυπτομένας πράγματι υπό δασικής βλαστήσεως, φυσικώς ή τεχνικώς δημιουργηθείσας εγγύς ή και εντός οικιστικών περιοχών ή σχεδίων πόλεων, τοσούτω μάλλον καθόσον ή ύπαρξις τούτων εγγύς ή εντός των ως είρηται περιοχών ενέχει μείζονα σημασία διά την κοινωνικήν διαβίωσιν και την ισορροπίαν του περιβάλλοντος τους οικισμούς κλπ. Χώρου

 Ακολούθησαν οι αποφάσεις ΣτΕ 2568/1981, 2087/2004, 321/2005, 3457/2009, 3458/2009, 3459/2009 και μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 η  5405/2012

Με τη συνταγματική αναθεώρηση  του 2001 και την ερμηνευτική δήλωση ότι «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά» οι δασικές φυτείες κατουσίαν εξομοιώνονται με το δάσος .

Σημειωτέον στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει υπ’ αριθ. Δ.Υ./11-5-2017 Έκθεση Αυτοψίας Δασολόγου και Δασοπόνου, υπαλλήλων της Υπηρεσίας καθώς και στην  υπ’ αριθ. Δ.Υ./11-5-2017 εισήγηση του  Δασολόγου της Υπηρεσίας οι οποίες αποφαίνονται ότι:

Στην έκθεση αυτοψίας  

«Στα τμήματα 1-15 (τεχνητές δασικές φυτείες του Ελληνικού) φύονται διάφορα δέντρα και φυτά τα οποία με την εκεί συνυπάρχουσα πανίδα  αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)».

Στην εισήγηση του δασολόγου:

Στις ανωτέρω εκτάσεις υπάρχει και μεγάλος αριθμός δασικών δέντρων και θάμνων (πεύκα, ευκάλυπτοι, αγριελιές, αρμυρίκια, χαρουπιές, ακακίες, σχίνα πουρνάρια και σπάρτα κ.α.), τα οποία όμως λόγω της θέσης και της πυκνότητας τους δημιουργούν ιδιαίτερη βιοκοινότητα  (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).  

Χρίστος Κορτζίδης
Μαριλένα ΙατρίδουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: