Επετειακή έκδοση για τα 90 χρόνια Δασικής Έρευνας του ΙΜΔΟ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων σκοπεύει να εκδώσει αναμνηστικό τεύχος για τα 90 χρόνια της Δασικής Έρευνας. Μετά την ομολογουμένως επιτυχή παρουσίαση σε εκδήλωση-ημερίδα, που έλαβε χώρα τον Δεκέμβρη του 2019 και παρουσιάστηκε η Ιστορία του Ινστιτούτου και τα εμβληματικά του έργα, διαπιστώσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε στην εν λόγω έκδοση. Καταλήξαμε λοιπόν η έκδοση να περιλαμβάνει όλα όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση και επιπλέον να γίνουν αναφορές και σε πρόσωπα που έχουν θητεύσει κατά περιόδους και δεν ήταν δυνατόν να αναφερθούν στην εκδήλωση.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν θητεύσει στο Ινστιτούτο ή έχουν υποβοηθήσει έργα του στα δασαρχεία της χώρας και αν το επιθυμούν, να στείλουν ένα κείμενο πεντακοσίων λέξεων περίπου, όπου να αναφέρονται στις δραστηριότητες και στο χρόνο της απασχόλησής τους σε αυτό καθώς και μια φωτογραφία τους. Τα κείμενα θα δημοσιευτούν αυτούσια.

Προβαίνουμε σ’ αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν αφυπηρετήσει και το υφιστάμενο προσωπικό δεν έχει επαφές με όλους όσους έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της δασικής έρευνας και θα ήταν οδυνηρό να ξεχαστούν, έστω και για τη μικρή ή και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους.

Παρακαλούμε τα κείμενα να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση karetsos@fria.gr και για όσους θέλουν πρόσθετες πληροφορίες να επικοινωνούν με τον ερευνητή Γιώργο Καρέτσο στο τηλέφωνο 6972802033.

Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Δ/ντρια Ερευνών, Δ/ντρια ΙΜΔΟ
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

 


 ΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: