Διαγωνισμοί για εργασίες δασικών χαρτών σε Ξάνθη και Πέλλα

Διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες δασικών χαρτών προκηρύσσουν οι Δ/νσεις Δασών Ξάνθης και Πέλλας.

«Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε. Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του»

Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών “Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη Π. Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή του καθώς και της τήρησής του”, προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Yποχρεώσεων) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, – Διοικητήριο 5ος όροφος γρ.519, 520, 521, ΞΑΝΘΗ , μέχρι τις 08 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ξάνθης, στις 08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Περισσότερες πληροφορίες: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και m-t.gov.gr

——–

«Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε.»

Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)), για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πέλλας (Δ/νση: Διοικητήριο, 582 00, Έδεσσα, 5ος όροφος) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της Υπηρεσίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν ραντεβού. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και m-t.gov.gr

Ανακοινώσεις για διαγωνισμούς ανάθεσης δασοτεχνικών έργων, παροχής υπηρεσιών & εκπόνησης δασικών – περιβαλλοντικών μελετώνΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: