Διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών για το έτος 2021

Στην παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των θεωρητικών εκπαιδεύσεων νεοεισερχομένων δασεργατών, ειδικά για το τρέχον έτος 2021, προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος που υπογράφει ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κ. Αραβώσης, «λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας και με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων, αλλά αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη διεξαγωγής των θεωρητικών εκπαιδεύσεων των νέων δασεργατών προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ομαλή διενέργεια της εκμετάλλευσης των ελληνικών δασών, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των θεωρητικών εκπαιδεύσεων νεοεισερχομένων δασεργατών, ειδικά για το τρέχον έτος 2021:

Οι αρμόδιες, σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική Υπουργική Απόφαση, Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δύνανται, ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων, τις δυνατότητες που υπάρχουν, και τις ιδιαίτερες συνθήκες δημόσιας υγείας στην περιοχή τους, να πραγματοποιήσουν την θεωρητική εκπαίδευση με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Στο πλαίσιο του άρθρου 1, παρ. 1 α/α 2 παραπάνω (3) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ήτοι «Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισυ (1,5) μέτρου και με συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων», εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
  2. Μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου οι συνθήκες και τα διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν και με διανομή – αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους.
  3. Με διανομή / αποστολή αναλογικού εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους και συνεχή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Η εξέταση των εκπαιδευομένων μπορεί να γίνει τμηματικά σε ολιγομελείς ομάδες, έως επτά (7) ατόμων, ή με ατομικές εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) ή/και συνεντεύξεις ή με άλλον τρόπο, πιθανόν ήθελε προκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών και ο οποίος τρόπος διασφαλίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω και να λαμβάνουν συνεχώς υπόψη τους τα κατά περίπτωση ισχύοντα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», καθώς και τυχόν επιπρόσθετα ειδικότερα περιοριστικά μέτρα προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.»

Σχετ.:

1. Το 1045/12-01-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης (Α.Π. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/2675/55/13-01-2021).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4423/16 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α’), όπως ισχύει.

3. Η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22-01-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 186Β ́) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

4. Η 174579/2250/20-11-2018 Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών» (ΦΕΚ 5474 Β ́).

5. Η με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25.01.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: 6ΤΧΝ46ΜΤΛ6-ΝΔ4).

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9867/369/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΘΗ4653Π8-Α7Σ) Οδηγίες σχετικά με την διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών για το 2021.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [628.46 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: