Δημόσια διαβούλευση του προγράμματος LIFE GrIn

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι συντονιστής και υλοποιεί Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο LIFE GrIn και σχετίζεται με την  «Προώθηση κατευθυντήριων γραμμών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Διαχείριση των Χώρων Αστικού Πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Στον εν λόγω έργο, συμμετέχουν 2 Δήμοι (Αμαρουσίου στην Αττική και Ηρακλείου στην Κρήτη,  η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η ΚΕΔΕ και η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ.

Το έργο στοχεύει στην

 • Δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Χώρων Αστικού Πρασίνου
 • Ενσωμάτωση – προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση για τον αστικό σχεδιασμό.
 • Προώθηση – ενσωμάτωση της βιώσιμης διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου, για την προσαρμογή – μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων
 • Ποσοτικοποίηση και βελτιστοποίηση της επίδρασης των Χώρων Αστικού Πρασίνου σε κλιματικά προβλήματα των πόλεων
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων, μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
 • Ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης για το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της προώθησης της ενεργής συμμετοχής του

Το έργο απευθύνεται σε :

 • Φορείς λήψεις αποφάσεων (Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο)
 • Διαχειριστές των Περιοχών Αστικού Πρασίνου
 • Τελικούς χρήστες
 • Εμπειρογνώμονες (Επιστήμονες, Ερευνητές, ΜΚΟ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πράσινων πόλεων, Ελληνικό Δίκτυο Πράσινων πόλεων )
 • Σχολεία
 • ΜΜΕ
 • Ευρύ κοινό

Περιλαμβάνει προτεινόμενες προδιαγραφές και οδηγίες για τη

 1. Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, με στόχο την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, με την ενσωμάτωση του εργαλείου Urban Adaptation Support Tool της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Βελτίωση του ισχύοντος Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον ορισμό και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου στην Ελλάδα.
 3. Πρόταση για την υιοθέτηση προδιαγραφών σύνταξης και εφαρμογής των επιμέρους Σχεδίων Διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου σε κάθε Δήμο.
 4. Δημιουργία συστήματος δεικτών/κριτηρίων για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των Χώρων Αστικού Πρασίνου και εν γένει του αστικού πρασίνου, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ανέβει από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα http://lifegrin.gr/forums/?lang=el

Θεωρούμε σημαντική τη συνεισφορά με παρατηρήσεις ή τυχόν διορθώσεις, από όλους όσους συναδέλφους ασχολούνται με το αστικό πράσινο και όσους φίλους σχετικούς επισκέπτονται την ιστοσελίδα dasarxeio.com.

Επειδή συνέπεσε με τον απολογισμό των τραγικών καταστροφών της ΜΗΔΕΙΑΣ, προφανώς συμπάσχουμε με όλους εκείνους που υπέστησαν τις συνέπειες, αλλά δεν παύουμε να λυπόμαστε και να ανησυχούμε για την τεράστια καταστροφή των δένδρων στον αστικό ιστό. Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι, ότι ο χρόνος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλος.

Νομίζουμε τέλος, ότι η καταστροφή δίνει και την ευκαιρία για έναν σοβαρό προβληματισμό για την ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου συνολικά. Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να ανατρέψουμε αντιλήψεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος και κυρίως την αντίληψη ότι τα πράσινο και κυρίως τα δένδρα, αποτελούν εμπόδιο και όχι υποδομή. Ομολογουμένως, το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που χρίζει επιστημονικής θεώρησης, γενικότερου σχεδιασμού και υιοθέτησης καλών πρακτικών από όλον τον κόσμο. Φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα LIFE GRIN, οι εμπλεκόμενοι Δήμοι, αλλά και όσοι άλλοι επιθυμούν, να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες δράσεις και κατευθύνσεις.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

http://lifegrin.gr


 

 ΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: