Κατάρτιση και κύρωση Δασικών χαρτών: Ένα έργο υποδομής αναγκαίο όχι μόνον για την Δασική υπηρεσία αλλά για το σύνολο της χώρας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ: ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι δασικοί χάρτες, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ολοκλήρωση του δασολογίου, που επιτάσσεται από το σύνταγμα ήδη από το έτος 1975, επιτέλους βρίσκονται στη διαδικασία ανάρτησής τους για το σύνολο της χώρας μας. Είναι ένα έργο σημαντικό για την καταγραφή και αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας και την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. Οι δασικοί χάρτες είναι το αποτέλεσμα της στενής και άριστης συνεργασίας των: Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υ.Π.ΕΝ. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι δασικοί χάρτες απεικονίζουν διαχρονικά τα πολύγωνα των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις) και κατά αυτόν τον τρόπο, προσδιορίζεται με σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου, στον οποίο ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Μέχρι σήμερα, για τη διαπίστωση του χαρακτήρα μίας έκτασης, έπρεπε να ακολουθηθεί η χρονοβόρα διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, με συνέπεια τις καθυστερήσεις σε επενδύσεις και στις συναλλαγές των πολιτών γενικότερα, υπήρχε αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των καταπατήσεων δημόσιας δασικής γης και των αυθαίρετων οικιστικών επεκτάσεων και ήταν έντονο το φαινόμενο της σκόπιμης καταστροφής δασικών οικοσυστημάτων με εμπρησμούς και λαθραίες εκχερσώσεις. Ακόμη, η θέσπιση χρήσεων γης ήταν προβληματική καθώς δεν ήταν οριοθετημένες οι πάσης φύσεως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που αποτελούν περίπου το 65-70% της έκτασης της χώρας.

Το έργο των δασικών χαρτών λοιπόν δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα αλλά ως ένα πρώτο βήμα για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων, όντας το εργαλείο που θα προστατεύσει τον δασικό πλούτο της χώρας μας και ταυτόχρονα θα την βοηθήσει, μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων, να επιτύχει επιτέλους την πολυπόθητη αειφόρο ανάπτυξη.

Έτσι με την κύρωση των δασικών χαρτών :

  • η Πολιτεία πλέον μπορεί να προχωρήσει σε Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και να δώσει λύση σε προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα επί δεκαετίες, όπως η οριοθέτηση των οικισμών, οι παράνομες καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων κ.α.
  • θα υπάρξει επίσπευση όλων των διαδικασιών, αφού παρέχεται στους πολίτες και σε όλους τους δημόσιους φορείς, άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστες, έγκυρες, διαρκώς ενημερωμένες και χωρίς καμία αμφισβήτηση, πληροφορίες για τον χαρακτήρα και την μορφή  των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με χρήση μάλιστα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Επιτυγχάνεται η πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση όλων των καταπατήσεων και παράνομων αλλαγών στις χρήσεις γης, με συνέπεια την αποτελεσματική πλέον προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες μπορούν να αναζητηθούν στον ισότοπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες επιδέχονται διορθώσεων και γι’ αυτό το λόγο προβλέπονται αντιρρήσεις κατόπιν καταβολής τέλους αλλά και ατελώς ,καθώς και αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων, διαδικασίες που μπορεί ακολουθήσει όποιος δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιλογή Γεωτεχνικών, και ειδικότερα της ειδικότητας του Δασολόγου, ως Τεχνικών Συμβούλων, αφού κατέχουν την κατάλληλη κατάρτιση, επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να υποστηρίξουν εμπεριστατώμενα και με επιστημονικά δεδομένα τις αντιρρήσεις.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. ‘Α και Β’ βαθμού, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον.

Οι  προθεσμίες των αντιρρήσεων ανανά περιοχή αρμοδιότητας των Δ/νσεων  Δασών ορίζονται ως εξής:

Δ/νση Δασών Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Σάμου 05-02-2021 20-05-2021
Λέσβου 12-02-2021 25-05-2021
Δωδεκανήσου 19-02-2021 03-06-2021
Κυκλάδων 05-03-2021 17-06-2021
Χίου 05-03-2021 17-06-2021

Για τους κατοικούν τες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται κατά 20 ημέρες.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και στα δασοτεχνικά γραφεία.

Τέλος, τα όποια τοπικά ιδιαίτερα προβλήματα προκύπτουν, παρουσιάζονται στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες που τα εξετάζουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και τα διαβιβάζουν αρμοδίως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας ξεκίνησε η πραγματοποίηση συναντήσεων εκπροσώπων του παραρτήματος μας με τις Διευθύνσεις Δασών, αρχής γενομένης την Δ/νση Δασών Λέσβου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Δασών της περιοχής αρμοδιότητας του παραρτήματος Αιγαίου.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ


 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

2 replies

  1. Μου βαζεται προθεσμία μέχρι τις 10 Ιουνίου να φέρω αντίρηση ότι τα χωράφια που μου έδωσε ο πατέρας μου που τα καλιεργησε ορφανός και ξυπόλυτος μαζί με τα αδέρφια του μετά τη κατοχή με το κασμα και τα φύτεψαν ελιές που τις κουβαλούσαν στον ομο από το φαραγγι νιστηκη και διψασμενη σημιωτεων τα είχαν πάρει από τη μάνα τους που ήταν πρόσφυγα από τη μικρά Ασία και τα είχε πάρει κληρο.Εγω σας λέω μολον λαβέ.Πατε καλά μωρε αλήτες του κερατά.

  2. Πάλι ο φτωχός θα την πληρώσει, πως να κάνω ένσταση για βοσκότοπο των προγόνων μου που η ιδιοκτησία μας χάνεται στους αιώνες όταν τα παράβολα είναι απαγορευτικά για την τσέπη μου, προκειται για ληστεία μετά φονου, μας κλέβουν τη γη μας, φτου σας αλήτες.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: