Ρυθμίσεις πληθυσμών αγριόχοιρων με τη θήρα. Υπάρχουν όρια και πώς τα εφαρμόζουμε;


ΑΠΟΨΕΙΣ

Νίκος Μπόκαρης
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
Αντιπρόεδρος ΠΕΔΔΥ, μέλος Δ.Σ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε

Σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παρατείνει περαιτέρω, (γιατί έχει ήδη προηγηθεί η παράταση ενός μηνός), την κυνηγετική περίοδο για τη θήρα του αγριόχοιρου θεωρούμε σκόπιμο να αναπτύξουμε κάποιες σκέψεις .

Μας προβληματίζει η «ευκολία» που από τη μια πλευρά ζητείται η παράταση από διαφόρους φορείς και από την άλλη λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι οι ετήσιες  ρυθμίσεις της θήρας, οι οποίες  έχουν γίνει αντικείμενο εξέτασης από το Σ.τ.Ε,  στηρίζονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο νομολογιακό πλαίσιο και ιδίως στα επιστημονικά δεδομένα που αναλύονται σε σχετική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία συντάσσεται σε  συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Δασικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μην ξεχνάμε την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής της μελέτης αυτής κάθε χρόνο, (και ασφαλώς της εφαρμογής της) που είναι η βασικότερη και πιο ουσιαστική  υποχρέωση της διοίκησης, αν θέλουμε να συζητάμε για την θήρα στη βάση της αειφορίας των καρπώσεων και όχι ευκαιριακών ρυθμίσεων που είναι βέβαιο ότι με την χωρίς μελέτη επανάληψή τους θα οδηγήσουν σε ισχυρές αιτιάσεις περί «αφανισμού ειδών» και σε επακόλουθες αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων.

Η υποχρέωση για την μελέτη των επιπτώσεων από τις ρυθμίσεις θήρας έχει αποτυπωθεί στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας  που σε πολλές αποφάσεις του έχει υποχρεώσει τη διοίκηση να γνωρίζει την επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων και μη ειδών, να μεριμνά για τον αυξημένο έλεγχο στη λαθροθηρία καθώς και αν τηρούνται οι περίοδοι θήρας από τους κυνηγούς. Για το λόγο αυτό οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις  αποτελούν ειδικά κεφάλαια της υποχρεωτικής μελέτης που πρέπει να συνοδεύει τις ρυθμίσεις θήρας στην οποία ιδίως αναλύονται :

  • Η επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας στα θηρεύσιμα και τα απολύτως προστατευόμενα είδη καθώς και την επίδραση αυτής στους πληθυσμούς καθενός από τα θηρεύσιμα είδη στην Ελλάδα.
  • Η δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας και
  • Η συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση.

Πόσο όμως τηρούνται όλα αυτά όταν οδηγούμαστε, χωρίς προφανώς καμία μελέτη του θέματος, σε συνεχείς παρατάσεις θήρας έστω και ενός είδους;

Πόσο και πώς επηρεάζουν αυτές οι μεμονωμένες παρατάσεις τη λαθροθηρία άλλων ειδών;

Πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα θηροφύλαξης υπό αυτές τις συνθήκες, όταν μάλιστα με το νέο ποινικό κώδικα έχουν καταργηθεί τα πταίσματα και οι περισσότερες δασικές «περί θήρας παραβάσεις» είναι πταισματικού επιπέδου (δηλαδή δεν υπάρχουν);

Τι νόημα έχουν οι παρατάσεις της θήρας από το ένα Υπουργείο όταν απαγορεύονται οι μετακινήσεις για τη θήρα από άλλο (λόγω του covid-19) και εκεί που επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα (Π.Ε Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης) υπάρχουν ειδικότερες αποφάσεις  (ΚΥΑ και Υ.Α) για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων;

Τον ίδιο σκοπό εξάλλου εξυπηρετεί η  συγκρότηση  συνεργείων δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές»,που  γίνεται την περίοδο αυτή και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 με βάση άλλη απόφαση του ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23-1-2021 (Β΄ 283))

Και επίσης τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η Κοινή  Υπουργική Απόφαση  147/21886/25.01.2021 ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (Β΄ 313) «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους κλπ που  έχει επίσης θέμα τη  διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων.

Επομένως τίθεται ένα θέμα με τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η φημολογούμενη παράταση της θήρας του αγριόχοιρου  τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη δύο άλλα παρόμοια προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού του.

Έχει διατυπωθεί αιτιολογημένο (επιστημονικά) αίτημα παράτασης της θήρας του αγριόχοιρου από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία;

Αν όχι τότε μάλλον συζητάμε για διαχείριση ενός θέματος που αφορά τη θήρα και την άγρια ζωή αλλά η απόφαση για τον τρόπο διαχείρισής του, λαμβάνεται με κριτήρια που  κινούνται εκτός του πλαισίου που έχουν τεθεί από τη νομολογία του Σ.τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειαςπρέπει να αποφασίσει αν θέλει να διαχειρίζεται με πολιτικά (ανθρωποκεντρικά) κριτήρια, δηλαδή συγκυριακά και κατά περίσταση, τις δραστηριότητες των ανθρώπων οι οποίες συνδέονται ενεργά με τη φύση  ( κυνήγι ή οικολογία κλπ)  ή  αν οι χειρισμοί της να γίνονται με βάση την ισχύουσα νομολογία και επιστημονικά κριτήρια και να έχουν σκοπό την προστασία των θηραμάτων και της άγριας ζωής,  όπως είναι και η αρμοδιότητά που της έχει αναθέσει η πολιτεία …

Σε κάθε περίπτωση όλοι γνωρίζουμε ότι οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή (όταν υπάρχουν) αντιμετωπίζονται με θεσμικό τρόπο μέσω των κανονισμών αποζημίωσης του φυτικού κεφαλαίου από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ και συνεπώς πρέπει να εγκαταλειφθούν οι πειραματισμοί με την ανεξέλεγκτη και χωρίς περιορισμούς θήρα του αγριόχοιρου, ιδίως όταν τα ζώα είναι ετοιμόγεννα ή έχουν μικρά και οφείλουν οι αρμόδιοι  στοιχειωδώς να δείχνουν την πρέπουσα ευαισθησία (το λέμε και σεβασμό στη ζωή) …

Τα παραπάνω τα αναφέρουμε θεωρώντας ότι είναι γνωστό ότι υπάρχει ευθύνη και των Υπουργείων  (λόγω του θεσμικού τους ρόλου) για την ανεξέλεγκτη χοιροτροφία μέσα στα δάση, η οποία δημιούργησε ή διόγκωσε σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και της παρουσίας ημίαιμων κυρίως χοίρων στην ύπαιθρο χώρα,  όπως και ευθύνη κάποιων κυνηγετικών συλλόγων που για να καταγράψουν έργο (θηραματικό) στα μέλη τους απελευθέρωναν για χρόνια  ανεξέλεγκτα αγριόχοιρους (;)  και σήμερα αναρωτιόμαστε όλοι μας  πώς προέκυψε το πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό των «ημίαιμων αγριόχοιρων»

Σε ότι αφορά την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, αν πραγματικά ενδιαφέρονται τα συναρμόδια –εμπλεκόμενα – Υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας και επενδύσεων κλπ) για τις συνέπειες της νόσου στην εθνική οικονομία,  οφείλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να διερευνήσουν για τους τρόπους και τα χρηματοδοτικά μέσα για την άμεση εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε χοιροτροφικές μονάδες προκειμένου να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες εκτροφής χοίρων σε όλη τη χώρα και να ελέγχεται περιοριστικά η οικόσιτη χοιροτροφία από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να αφήσουν τους «βιβλιογραφικούς πειραματισμούς» με τη μείωση του πληθυσμού της άγριας πανίδας (αγριόχοιρων), που όπως διαφαίνεται στην πράξη κινούνται πέρα από κάθε λογική  πρόβλεψη (για τη θηρευση), και επιπλέον δεν φαίνεται να αποδίδουν και για διάφορους άλλους λόγους που δεν είναι της παρούσας να αναφέρουμε διεξοδικά.

Στη βάση αυτή  τα συναρμόδια Υπουργεία εφόσον επιθυμούν να  κριθούν θετικά για το έργο τους πρέπει να εγκαταλείψουν την «πολιτική διαχείριση» των προβλημάτων που προέκυψαν με τους κυνηγούς και τη θήρα (σ.σ οι οποίοι ενώ καταβάλουν το κόστος για τις άδειες θήρας  δεν γνωρίζουν αν απαγορεύεται ή επιτρέπεται) και να αναζητήσουν ασφαλείς για την κοινωνία, λογικές και βιώσιμες λύσεις τόσο για τη θηραματοπονία όσο και για τα μεγάλα και υπαρκτά προβλήματα του πρωτογενή τομέα (αγροζημιές, Α.Π.Χ κλπ), αναλαμβάνοντας θεσμικά το κόστος τους και ασφαλώς λαμβάνοντας  τις απαραίτητες αποφάσεις ή ακόμη και νομοθετώντας  για τα θέματα αυτά στη βάση όμως της αποτελεσματικής προστασίας της άγριας πανίδας (η οποία δεν μπορεί μονίμως να αποτελεί την αιτία όλων των κακών που υπάρχουν στην ελληνική ύπαιθρο) και  στη βάση της ανάπτυξης της θηραματικής και αγροτικής οικονομίας.(κάτι που αποτελεί κοινό στόχο)

Ασφαλώς ο αντίλογος για όλα αυτά θα βοηθήσει στην αποτύπωση της πραγματικότητας  και στη λήψη των σωστών αποφάσεων…

Νίκος Μπόκαρης / Αντιπρόεδρος ΠΕΔΔΥ, Μέλος Δ.Σ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε


 ΚατηγορίεςΑπόψεις, Θήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: