ΦΔΕΔΣ–ΔΚ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης θρυμματιστή κλαδιών

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης (ΦΔΕΔΣ–ΔΚ) έχει προμηθευτεί δύο θρυμματιστές κλαδιών. Με την υπ. αρ. 18/17-01-2021 απόφαση του Δ.Σ., θα τους διαθέτει δωρεάν προς χρήση σε τοπικά συμβούλια κοινοτήτων ή συνεταιρισμούς που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται μέσα στις περιοχές Natura 2000 αρμοδιότητάς του.

Η δράση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς η χρήση του θρυμματιστή, προσφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη όπως ο περιορισμός της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς και ο εμπλουτισμός των εδαφών με οργανική ουσία.

Οι δικαιούχοι, τοπικά συμβούλια ή συνεταιρισμοί, υποβάλλουν μέσω των εκπροσώπων τους αίτηση, με FAX (28210 59777) ή ηλεκτρονικά στο e-mail info@samaria.gr. Αρμόδια για την τήρηση του καταλόγου των αιτημάτων είναι η κα Αργυρώ Κουτσαυτάκη (τηλ. επικοιν. 2821045570).

Οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν, αποδέχονται και συμφωνούν ενυπόγραφα, σε έντυπο συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης, με τα κάτωθι:

  • Ο θρυμματιστής λειτουργεί συνδεόμενος σε τρακτέρ, το οποίο δεν παραχωρεί ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ.
  • Ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ είναι αρμόδιος για την παροχή οδηγιών ορθής χρήσης
  • Η διάθεση του θρυμματιστή θα γίνει κατά προτεραιότητα σε αυτούς που υπέβαλαν νωρίτερα αίτηση, με βάση την ημερομηνία υποβολής.
  • Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση του χρόνου διάθεσης του μηχανήματος να υποβάλει εκ νέου αίτημα αλλά σε αυτή την περίπτωση το αίτημά του θα ικανοποιηθεί μόνο εφόσον αυτό δε θίγει τη σειρά προτεραιότητας των υπόλοιπων δικαιούχων. Δηλαδή οι δικαιούχοι που έχουν λάβει παραχώρηση χρήσης λιγότερες φορές ή καθόλου θα έχουν προτεραιότητα.
  • Ο θρυμματιστής διατίθεται για χρονικό διάστημα έως και 15 ημερών.
  • Οι δικαιούχοι της χρήσης του θρυμματιστή δεν επιτρέπεται να τον διαθέσουν κατ’ οιοδήποτε τρόπο σε τρίτους (εκτός του αντίστοιχου τοπικού συμβουλίου ή συνεταιρισμού και των δημοτών – μελών τους).
  • Ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς από λανθασμένη χρήση του θρυμματιστή ούτε για τυχόν δυσλειτουργίες προκύψουν κατά τη χρήση του.
  • Ο δικαιούχος δεσμεύεται για την ορθή χρήση του θρυμματιστή και καθίσταται υπεύθυνος για τυχόν αδικαιολόγητες φθορές προκύψουν στο μηχάνημα (δεν περιλαμβάνεται η φυσιολογική φθορά από τη χρήση).ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: