Διαδικτυακό σεμινάριο του έργου PREVAIL, για έξυπνες λύσεις στη διαχείριση του τοπίου προς μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς


Τα τελευταία έτη οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα πρόβλημα που χειροτερεύει σε παγκόσμιο επίπεδο, για μια σειρά από λόγους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κλιματική αλλαγή. Βασικό χαρακτηριστικό της τάσης αυτής είναι ότι, καθώς η ισχύς των δασοπυροσβεστικών μηχανισμών συνεχώς ενισχύεται, στις περισσότερες χώρες ένας όλο και μικρότερος αριθμός πυρκαγιών κατακαίει τις μεγαλύτερες εκτάσεις. Οι πυρκαγιές αυτές μάλιστα, παρουσιάζουν εκρηκτική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να προξενούν πολύ μεγάλες καταστροφές καθώς και απώλειες ανθρώπινης ζωής. Έτσι, μεγάλο μέρος της έρευνας για τις δασικές πυρκαγιές ανά τον κόσμο σήμερα επικεντρώνεται στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές και συγκεκριμένα στην κατανόηση του προβλήματος και των χαρακτηριστικών τους, την πρόληψη και την καταστολή τους και τον περιορισμό των καταστροφών.

Ένα από τα σημαντικά ερευνητικά έργα αυτής της κατηγορίας είναι το έργο με τον τίτλο PREVAIL ((PREVention Action Increases Large fire response preparedness) (https://www.prevailforestfires.eu/). Το PREVAIL είναι ένα έργο συνεργασίας μεταξύ 5 ερευνητικών οργανισμών από χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα δασικών πυρκαγιών (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα), το οποίο αποσκοπεί στο να επιδείξει πως η πρόληψη των πυρκαγιών, ιδίως μέσω της διαχείρισης της καύσιμης ύλης, μπορεί να καταστήσει την καταστολή των μεγάλων πυρκαγιών πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021.

Στο πλαίσιο του έργου αναζητήθηκαν και τεκμηριώθηκαν παραδείγματα έξυπνων λύσεων για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς που εφαρμόζονται ήδη στη διαχείριση του τοπίου σε διάφορα μέρη της νοτίου Ευρώπης. Κάποια από αυτά τα παραδείγματα θα περιγραφούν σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο δυόμιση ωρών που θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα, στις 24 Μαρτίου 2021. Η ώρα έναρξης είναι η 11:00 ώρα Ελλάδας σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Link to the webinar (Zoom platform)

Program DownloadΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: