Κοινό μέτωπο των Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για την στελέχωση και αναβάθμιση – αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας

Kοινό δελτίο τύπου των Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για την τηλεδιάσκεψή τους με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για τα Δάση, κ. Γ. Αμυρά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για τα Δάση, κ. Γεωργίου Αμυρά.

Στην τηλεδιάσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε, μετά από σχετική πρωτοβουλία του κ. Υφυπουργού, συμμετείχαν τα Προεδρεία των τριών Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ. (Π.Ε.Δ.Δ.Υ), της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ. (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δ.Υ. (Π.Ο.Δ).

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Αμυράς, χαρακτήρισε τη συνάντηση, «ως συνάντηση εργασίας» και δεσμεύτηκε να ακολουθήσουν και επόμενες θεωρώντας ότι είναι κοινοί οι στόχοι που αφορούν στην προστασία των δασών και πολλά τα ζητήματα αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δασικού Τομέα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν.

Ο υφυπουργός ΠΕΝ μας ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο τους θέματος της στελέχωσης των Δασικών Υπηρεσιών μέσα από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, (700) θέσεις, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ.

Οι εκπρόσωποι των τριών Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων έθεσαν στον Υφυπουργό και τις λοιπές άμεσες προτεραιότητες και θέματα του Τομέα, όπως:

 • Την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την άμεση κάλυψη των πολυάριθμων κενών οργανικών θέσεων στο σύνολο της «ερημοποιημένης» από προσωπικό Δασικής Υπηρεσίας, με προσλήψεις μονίμου επιστημονικού προσωπικού, Δασολόγων και Δασοπόνων και στη συνέχεια Δασοφυλάκων αποφοίτων ΙΕΚ Δασικής Προστασίας (διαδικασία που ξεκίνησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και παραμένει εκκρεμής).
 • Τη λήψη πολιτικής απόφασης για την αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών και την κάθετη υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Απόφαση σε κυβερνητικό επίπεδο)
 • Την διοικητική οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, με βάση τα πορίσματα αξιολόγησης των Δασικών Υπηρεσιών.
 • Την εξασφάλιση έγκαιρης και σταθερής χρηματοδότησης του Τομέα καθώς και τη διασφάλιση ότι οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που διατίθενται.
 • Την αύξηση των πόρων για τη δασική ανάπτυξη και προστασία, από πόρους του Τακτικού προϋπολογισμού, του Πράσινου Ταμείου και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Την επαναφορά του προγράμματος πρακτικής άσκησης Δασολόγων και Δασοπόνων στις Δασικές Υπηρεσίες που εφαρμοζόταν παλιότερα και πλέον η αρμοδιότητα ασκείται από το ΥΠΕΝ (Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζονταν στο ΥΠΑΑΤ)
 • Αναφορικά με τις επτακόσιες (700) θέσεις από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που είναι σε εξέλιξη, να υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης και αποφοίτων ΙΕΚ Δασικής Προστασίας.
 • Την ανάγκη αλλαγής της σύνθεσης των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών και τη συγκρότηση τους με πλειοψηφία Δημοσίων δασικών Υπαλλήλων(Δασολόγων –Δασοπόνων). (Σχετικά θα υποβληθεί και νομοτεχνικά επεξεργασμένο υπόμνημα -αίτημα μας των ΠΕΔΔΥ-ΕΕΔΔΥ).
 • Την ανάγκη αναμόρφωσης του σχεδιασμού για την υλοποίηση του προγράμματος εθνικών αναδασώσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε αυτό να υλοποιηθεί από την Δασική Υπηρεσία και να υπάρχει η δυνατότητα εκτός από τις αναδασώσεις να συμπεριλαμβάνει και γενικότερα έργα ορεινής υδρονομίας.
 • Την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα που άπτονται του δασικού και γενικότερα του περιβαλλοντικού αντικειμένου σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορίας επικοινωνιών.
 • Τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της Δασικής Υπηρεσίας (οχήματα, Η/Υ κα).

Συνάδελφοι και οι τρεις Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Π.Ε.Δ.Δ.Υ, Ε.Ε.Δ.Δ.Υ και Π.Ο.Δ.Δ.Υ) όπως και η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ και το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε στα θέματα αυτά έχουν απόλυτη ταύτιση απόψεων και εργάζονται θεσμικά για την υλοποίηση τους βάζοντας σαν κυρίαρχο συνδικαλιστικό αλλά και επιμελητηριακό στόχο, την αναβάθμιση – αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας και την στελέχωση της ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει τις αρμοδιότητες που ασκεί και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί με όλους τους συναδέλφους της Δασικής Πράξης για την επίτευξη των παραπάνω κοινών στόχων τους.

ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: