ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Ανοικτή Επιστολή προς τους πολίτες της Κρήτης

Ανοικτή Επιστολή των τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τους πολίτες της Κρήτης

Η σύνταξη του Δασικού Χάρτη αποτελούσε απαίτηση της κοινωνίας και πρόθεση της πολιτείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που προβλέπεται στο Σύνταγμα της χώρας μας από το 1975. Με το νόμο 998/1979 προβλέφθηκε με λεπτομέρειες η διαδικασία χαρτογράφησης των δασικών εκτάσεων. Ο Δασικός χάρτης δηλαδή είναι μία αναγκαιότητα – συνταγματική επιταγή, απαραίτητος για την ορθή ανάπτυξη της χώρας, την αειφορική διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Ενημερωτικά έντυπα για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη, όπως και το τι είναι ο Δασικός Χάρτης και τι αποτυπώνει έχουν αναρτηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στην ιστοσελίδα της (www.apdkritis.gov.gr), όπου όποιος πολίτης το επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί αναλυτικά όλα τα σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην Κρήτη.

Ο Δασικός Χάρτης καταγράφει μόνο τον χαρακτήρα των εκτάσεων, δηλαδή τι είναι δασικό και τι δεν είναι δασικό με βάση την δασική νομοθεσία[1], όπως γινόταν για όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες με τις πράξεις χαρακτηρισμού.

Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό ζήτημα, η Δασική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας ως ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ[2] για τις εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα όπως αντίστοιχα οφείλουν να κάνουν και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου  βάσει της σχετικής νομοθεσίας που τις διέπει, καθώς και όλοι οι πολίτες.

Να τονίσουμε, επίσης, ότι η ύπαρξη του δασικού χάρτη δεν είναι απαραίτητη για την δήλωση στην κτηματογράφηση. Εάν δεν υπάρχει Δασικός Χάρτης η δήλωση γίνεται κατ’ εκτίμηση, και με βάση τα  διαθέσιμα στοιχεία που έχει η κάθε υπηρεσία (χάρτες βλάστησης, πράξεις χαρακτηρισμού κλπ), με τον κίνδυνο πολύ μεγαλύτερων ανακριβειών και αοριστίας εις βάρος του πολίτη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Κρήτη (όπως και άλλες περιοχές της Ελλάδας) έχει ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς, στο οποίο οι δασικές εκτάσεις δεν είναι εξ’  ορισμού δημόσιες.

Ο Δασικός Χάρτης όμως δεν καθορίζει ούτε ασχολείται με το ιδιοκτησιακό το οποίο είναι αντικείμενο της Κτηματογράφησης και πρέπει να διευθετηθεί μέσω των αρμόδιων προς νομοθέτηση υπουργείων και υπηρεσιών.

Ο Δασικός Χάρτης ασχολείται μόνο με τη μορφή της βλάστησης και την οριοθέτηση των δασικών οικοσυστημάτων, τα οποία διέπονται από ιδιαίτερη νομική προστασία. Ένα έργο υποδομής για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας.

Σε σχέση με την συζήτηση για υψηλό ποσοστό δασικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης σημειώνουμε ότι η Κρήτη είναι τόπος κατά βάση ορεινός, με εκτεταμένες περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας, οι οποίες σε μεγάλη έκταση χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες κάτι για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι και το οποίο αποτελεί και μεγάλο πόλο έλξης για το νησί μας, προσδίδοντας και υψηλή υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα (γεωργικά, κτηνοτροφικά, τουρισμό). Ιδιαίτερα η κτηνοτροφία είναι συμβατή χρήση και κομμάτι της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης πρέπει να προστατευτεί και να διατηρηθεί, για να συνεχίσουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα με γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Χωρίς όμως το Δασικό Χάρτη, αυτή η προστασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη αφού τα πάντα στην Κρήτη είναι ένα  απέραντο οικόπεδο εν δυνάμει οικοδομήσιμο, εκτοπίζοντας πολλές φορές τον πρωτογενή τομέα.

Τη Δασική Υπηρεσία την ενδιαφέρει η προστασία, η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, εφαρμόζοντας πάντα τους νόμους και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων αυτών. Ο Δασικός χάρτης είναι αυτός που οριοθετεί, και δίνει τη δυνατότητα σε όλους και στη Δασική Υπηρεσία να γνωρίζουν τι και που προστατεύεται.

Στόχος της Δασικής Υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Είναι αναμενόμενο ότι σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα και με δεδομένο τη γενικευμένη υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών[3] και τις ασφυκτικές προθεσμίες εργασίας, ο Δασικός Χάρτης να εμφανίζει τόσο σφάλματα όσο και παραλείψεις, αλλού περισσότερα και αλλού λιγότερα. Προβλέπεται όμως με τη διαδικασία του πρόδηλου λάθους ή της ατελούς αντίρρησης η διόρθωση τους χωρίς κόστος για τον πολίτη. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι δεκτά ως πρόδηλα γίνονται μόνο τα σφάλματα που προβλέπει η νομοθεσία και όχι οι απλοί ισχυρισμοί ενός πολίτη. Η ύπαρξη εκτάσεων που άλλαξαν μορφή χωρίς αδειοδότηση για να αξιοποιηθούν είτε γεωργικά ή οικιστικά ή εκτάσεις που αξιοποιούνταν στο παρελθόν γεωργικά όμως για διάφορους λόγους εγκαταλείφθηκαν για πολλά χρόνια και έχουν πλέον αποκτήσει δασική βλάστηση αποτυπώνονται στον δασικό χάρτη ως (ΔΑ) ή (ΑΔ) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, την οποία και οφείλουμε να εφαρμόσουμε σαν δημόσιοι λειτουργοί.

Συνοψίζοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε και πάντα θα είμαστε δίπλα στον πολίτη προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στα όποια λάθη και ανακρίβειες τυχόν υπάρχουν στο χάρτη. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας είναι ελάχιστο[4]. Χρειαζόμαστε την στήριξη σας, την υπομονή σας και τη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο της διόρθωσης και επεξεργασίας των ενστάσεων των πολιτών.

Με βάση τα προηγούμενα καταλαβαίνουμε ότι οι δασικοί χάρτες είναι μια αναγκαιότητα που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και 40 έτη. Η Δασική Υπηρεσία και οι υπάλληλοι της λειτουργούν στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας, και τακτικές στοχοποίησης αυτών είναι άδικες και δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.

Πολλές φορές κατηγορούνται οι δασικοί υπάλληλοι και η Δασική Υπηρεσία γιατί παρέλαβαν – διόρθωσαν –  θεώρησαν και ανάρτησαν τους δασικούς χάρτες, όπως ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Ο Δασικός χάρτης παραδόθηκε σε τρία στάδια στις δασικές υπηρεσίες από τους μελετητές και έπρεπε μέσα σε διάστημα δύο μηνών κάθε φορά να διορθωθεί. Μέσα σε αυτό το διάστημα έγινε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωση του. Όλα τα δεδομένα που στάλθηκαν από τους φορείς (Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία κλπ) ενσωματώθηκαν τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.  Χωρίς διορθώσεις από τη Δασική Υπηρεσία το αποτέλεσμα θα ήταν ανάρτηση χωρίς καμία διόρθωση.

Στηρίξτε τους δασικούς υπαλλήλους που δίνουν ένα μεγάλο αγώνα μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, με πολλές ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικές υποδομές, για τον έλεγχο των πρόδηλων λαθών και των αντιρρήσεων στο δασικό χάρτη.

Συμπορευθείτε μαζί μας στο δίκαιο αίτημα μας στην πολιτεία να στελεχώσει τις Δασικές Υπηρεσίες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες και να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα δασικά οικοσυστήματα, την κληρονομιά των προγόνων μας, την φυσική ομορφιά για την οποία είναι περήφανη όλη η Κρήτη. 

Εκ μέρους των τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

————-

[1] Νόμος 998/1979, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του ΥΠΕΝ.

[2] Άρθρο 2 του νόμου 2308/1995, όπως ισχύει.

[3] Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Ρέθυμνο υπηρετούν μόνο δύο δασολόγοι και η Δ/ντρια.

[4] Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 187/2000, σε κάθε τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων προβλεπόταν  η στελέχωση με 5 δασολόγους, 1 τοπογράφο, ένα άτομο ειδικότητας πληροφορικής, ενώ σήμερα υπηρετούν μόνο ένα ή δύο άτομα.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

4 replies

 1. Τα χωραφακια του πατέρα μας πάνε περίπατο τελικά. Αφού οι ημετεροι σας έκαψαν, πουλησαν, εκτισαν δασικες περιοχές του δημοσίου και κανείς σας δεν ενδιαφερθηκε να τις προφυλάξει, τώρα θυμηθήκατε τα χωραφακια μας, τα χαρακτηριζετε “δάση” και αργότερα θα αρχισουν οι επιτήδιοι το γνωστό εργο της καταπάτησης.

 2. Οι αγαπητοί κυρίες και κύριοι “Δασολόγοι” του Δημοσίου Τομέα καλύτερα να σιωπήσουν και να μην επικαλούνται αίολες δικαιολογίες “είμαστε λίγοι , δεν φταίμε” κλπ.
  Η ευθύνη σας ως Δημόσιοι Υπάλληλοι και Επιστήμονες Δασολόγοι είναι τεράστια για το κατάντημα των Δασικών Χαρτών.
  Αλλά έπρεπε οι Κρήτες να πάρουν “τα όπλα” για να βγείτε ¨απολογούμενοι” . Σε λίγο τα όπλα θα πάρει όλη η Ελλάδα για τις πράξεις και παραλείψεις σας .
  Ενδεικτικά κύριες και κύριοι “Δασολόγοι” σας αναφέρω ως πολίτης που πληρώνει τον μισθό σας και απαιτεί να κάνετε την δουλειά σας και όχι συντεχνιακή πολιτική τα κάτωθι που καταδεικνύουν την ενσυνείδητα “αμελή” συμπεριφορά σας για να μην μιλήσω για άμεσο δόλο ούτε καν ενδεχόμενο, όπως θα έλεγαν και οι νομικο – λογούντες .
  α. Γιατί δεν απαιτήσατε ως επιστήμονες κ δημόσιοι υπάλληλοι να εφαρμοστούν καθόοσον δεν εφαρμόστηκαν ποτέ τα εννέα σωρευτικά κριτήρια του αρ 2 του (κακότεχνου αλλά, εν πάση περιπτώσει) πδ 32/2016 για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δάσους .
  β. Γιατί αντίθετα, ποιούμενοι την νήσσαν, και χωρίς ίχνος επιστημονικής ντροπής δεχτήκατε την κατάρτιση των δασικών χαρτών μόνο με την λήψη υπόψη δύο αεροφωτογραφιών (ιστορικής και πρόσφατης) που όμως κατά το αρ 4 του ως άνω πδ είναι ΜΟΝΟ “συμπληρωματικά στοιχεία” στα εννέα σωρευτικά κριτήρια του αρθρ 2 του ίδιου πδ.
  γ) Γιατί δεν έγινε ποτέ διαχρονική εξέταση των αεροφωτογραφιών όπως επιβάλλει η νομολογία του ΣτΕ και δεχτήκατε ως θέσφατο της δασικής μορφής των Α/Φ του 1945 που ιστορικά ήταν η πιο ταραχώδης περίοδος της Ελλάδας. Όταν δηλαδή οι Κρήτες αλλά και όλοι οι Έλληνες πολεμούσαν τους Γερμανούς και είχαν παρατήσει τις καλλιέργειες τους, τα ποίμνια τους, μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους , προστιθεμένου χρονικά και του οδυνηρού εμφύλιο που ακολούθησε μέχρι το 1949, εσείς επιλέξατε ως άκαμπτο τεκμήριο της δασικής μορφής της έκτασης (καίτοι είναι συμπληρωματικό στοιχείο) τη Α/Φ του 1945. Τελικά, με ποιους είστε;
  δ) Πως είναι δυνατό να δεχτήκατε να μείνει η χώρα μας και η Κρήτη (φυσικά) ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ και τώρα χύνετε “κροκοδείλια δάκρυα” ότι δήθεν λυπάστε και κόπτεσθε κλπ κλπ, αποδεχόμενοι ως μέγιστο ύψος από τη θάλασσα τα 100 μέτρα και μέγιστη κλίση 8% για να είναι χορτολιβαδική μια έκταση. Μήπως μπερδέψατε τις παραλίες με τα βοσκοτόπια ;;;; Δηλαδή πάνω από 100 μέτρα υψόμετρο και κλίση μεγαλύτερη 8% δεν έχουμε χορτολίβαδα;;;; Δηλαδή Τα ζώα άνω των 100 μέτρων πάνε goody`s ;;;
  Οι Κτηνοτρόφοι και όλοι οι αγρότες κλαίνε και γελάνε με αυτό το κριτήριο ΑΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ γιατί αντί να βγει μια έκταση ΧΧ στον δασικό χάρτη παίρνει απευθείας ένα χορταστικό ΔΔ και μια διεκδίκηση του 3208/03 ως δώρο. Δηλαδή Παίρνει ο πολίτης “επ` ώμου” 10 χρόνια μάχης στα Διοικητική Οδό για τον χαρακτήρα της εκτασης του με το “θηρία” των Δασαρχείων” αλλά και άλλα 10 τουλάχιστον χρόνια δικαστικής μάχης στα πολιτικά δικαστήρια για το ιδιοκτησιακό του με το μεγάλο ¨θηρίο” που λέγεται Ελληνικό Δημόσιο . Έναντι του οποίου για όσους δεν το ξέρουν πρέπει να έχουν αδιάλειπτη σειρά τίτλων ιδιοκτησίας πριν το 1915 (30 χρόνια πριν το έτος 1915) . Οσοι δεν έχουν πάθει μέχρι τώρα έμφραγμα και εγκεφαλικό , τώρα το έπαθαν !! Εδώ η Κρήτη είναι λίγο τυχερή για δεν ισχύει το τεκμήριο του αρ 62 του ν 998/79 κοινώς το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου.
  ε) Ως πολίτης, σας προκαλώ : Δημοσιεύστε κκ Συντονιστές των ΑΔ και Δντες Δασών τα παραδοτέα έργα των αναδόχων μελετητών που κατάρτησαν τους ΔΧ και να δούμε -εσείς, που κόπτεσθε κκ Δασολόγοι υπηρετούντες στις ΔΔ- πόσες διορθώσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις και επεμβάσεις κάνατε στους χάρτες (ως είχατε δικαίωμα και υποχρέωση (σύμφωνα με τον 3889/10) που σας παρέδωσαν οι ανάδοχοι και τους πληρώσαμε εμείς οι πολίτες για να δούμε και την επιστημονοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες (ζυγίζοντας ακριβοδίκαια το Δημόσιο Συμφέρον με το Συμφέρον των πολιτών) και την εφαρμογή του νόμου.
  στ) Οι Κρήτες αντιμετωπίζουν το 2021 αυτό που αντιμετώπισαν οι αγρότες της ηπειρωτικής χώρας στις πρώτες αναρτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ 2017-2019 στις οποίες 500.000 ΑΦΜ Αγροτών αντιμετώπισαν τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα με αυτά των αγροτών της Κρήτης και για εκτάσεις που ήταν όλες αγροτικές για πάνω από 60 χρόνια όταν βγήκαν δασικές (ΔΑ) και φυσικά, άλλοι αγρότες κινδύνεψαν και άλλοι έχασαν τις επιδοτήσεις τους . Σημειωτέον ότι, ακόμα και μέχρι τον Απρίλιο του 2020 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε περί τα 65.000 ΑΦΜ αγροτών απλήρωτα για 2η χρονιά εξαιτίας των ΔΧ και στο χρονικό όριο της 2 ετίας να χάσουν την ιδιότητα του Ενεργού Αγρότη. Τότε που ήσασταν κκ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ;; Συγκινηθήκατε ;; Οχι φυσικά . Έτσι προέκυψαν 175.000 αντιρρήσεις, τεράστιος αριθμός προδήλων , και το νομικό εξάμβλωμα των αιτημάτων εξαγοράς (ακόμα και ένας πρωτοετής της νομικής ήξερε ότι η εξαγορά δάσους ΔΕΝ θα περάσει από το ΣΤΕ ούτε με κανόνια) .
  ζ) Και για να έχουμε και καλό ερώτημα κκ δασολόγοι ; εσείς, που εντόνως – αλλά, οψίμως- κόπτεσθε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, γιατί ως επίσημη ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ συνδικαλιστική οργάνωση (ΠΕΔΔΥ) προσβάλλετε ενώπιον του ΣΤΕ οποιαδήποτε προσπάθεια διευκόλυνσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων έστω και λανθασμένη αλλά ενδεχομένως να επέλυε κάποια προβλήματα και να ανακούφιζε τους αγρότες ;;; Για να θυμηθούμε τι κάνατε σε πανελλήνιο συνδικαλιστικό επίπεδο:
  α) προσβάλλατε τη νομοθετική ρύθμιση του Φάμελου για αιτήματα εξαγοράς (λάθος ρύθμιση νομικά; αναφανδόν ναι! πλην όμως, επέλυε κάποια ζητήματα υπέρ των αγροτών. Εσείς, οι δασολόγοι του δημοσίου, τόσο “κόψιμο” είχατε αφού οι εκτάσεις ήταν αγροτικές για πάνω από 60 χρόνια. Για ποιο Δάσος και φυσικό Περιβάλλον είχατε τόση πρεμούρα ;;;. Μιλάμε φυσικά για αγροτικές γαίες υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας που σύμφωνα με το ΣτΕ (ενδεικτικά, Στε 1433/2017) συνιστούν τεχνητό οικοσύστημα εφάμιλλο του φυσικού και επίσης προστατευτέο συν ότι και συνταγματικά (αρ 24 παρ 1 του Σ) μόνο η αγροτική οικονομία δύναται να κάμψει την προστασία του δάσους. Γιατί δεν προσπαθήσατε να δώσετε επιστημονική λύση πάντα με γνώμονα το ισοζυγισμένο συμφέρον των αγροτών (γεωργών και κτηνοτρόφων) αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
  β) Γιατί ως ΠΕΔΔΥ προσβάλλατε το άρθρο 48 του ν 4685/2020 του Κ Χατζηδάκη , που, τι όριζε το έρμο το αρθράκι ;;; α) Να λάβετε υπόψη σας στους Δασικούς Χάρτες (που δεν έπρεπε να έρθει κάποιος νόμος να σας το πει -επιβάλλει έπρεπε ως χρηστή διοίκηση λειτουργούσα σε ένα Κράτος Δικαίου, να τις έχετε λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη σας) τις νόμιμες και ισχύουσες διοικητικές πράξεις τις αγροτικής νομοθεσίας με τις οποίες άλλαξε νόμιμα η μορφή -χρήση των εκτάσεων οι οποίες μάλιστα εκδόθηκαν νόμιμα ΠΡΙΝ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕ Η ΠΡΑΞΗ Τι πιο απλό (και αυστηρό ταυτόχρονα για τους “πονηρούς αγρότες” που θέλουν να γίνουν π.χ. “ξενοδόχοι”). Δηλαδή, ενδεικτικά: αναδασμοί, διανομές , απαλλοτριώσεις αποκατάστασης ακτημόνων, γεωργικά κτηματολόγια, άδειες νομαρχών και Υπουργών, ειδικά αγροτικά καθεστώτα (μπάσταινες, Ιμλάκια κ.α).
  Εξηγήστε μου δηλαδή, ή καλύτερα, αφήστε εμένα, ποιος είμαι άλλωστε εγώ, ένας ασήμαντος πολίτης, εξηγείστε όμως σ όλους τους αγρότες , γεωργούς και κτηνοτρόφους της Ελλάδας από Μακεδονία έως την Κρήτη, που είναι δικαίως οργισμένοι μαζί σας , τι σας πείραξε , ναι, μην κοιτάτε αλλού, σε σας απευθύνομαι κκ δασολόγοι του Δημόσιου τομέα, ο αγρότης που πήρε το χωράφι του από αναδασμό , από απαλλοτρίωση, από αγροτική διανομή, με άδεια του εκάστοτε Υπουργού κ.α [και ΕΣΕΙΣ δεχθήκατε ασμένως το έργο του αναδόχου και του το βγάλατε ΔΑ, επειδή είδατε μόνο την Α/Φ του 1945], η διάταξη ότι πρέπει να σεβαστείτε τις νομιμότατες και ισχύουσες πράξεις τις αγροτικής νομοθεσίες και να τις λάβετε υπόψη σας κατά την κατάρτιση του ΔΧ ;;;;
  Για εξηγείστε στους αγρότες που σήμερα σας κοιτούν οργισμένοι, τι σας πείραξε το άρθρο 48 του ν 4685/20;;;;; . Μάλιστα, εδώ ΔΕΝ ομιλούμε για παράνομες εκχερσώσεις που η προσωπική μου άποψη ως μέσου συνετού πολίτη, (σημειωτέον ότι δεν είμαι αγρότης ούτε έχω κτήματα ούτε ποίμνιο, κατάγομαι όμως από αγροτική οικογένεια και έχω βιώσει το άγχος και τον μόχθο του αγρότη στο πετσί μου ) για αυτές είναι και πάλι υπέρ του γεωργού όταν 60 χρόνια πριν ξερίζωνε θαμνάκια με τα χέρια του να βρει καλλιεργήσιμη (δλδ δυνάμενη να καλλιεργηθεί) γη για να γλυτώσει από την πείνα και το επισιτιστικό πρόβλημα της χώρας), Το αυτό και οι κτηνοτρόφοι μας . Μάλιστα παλαιά ο ορισμός του αγρότη ήταν “γεωργοκτηνοτρόφος” λογω του μικτού συστήματος “γεωργοκτηνοτροφίας” που κατίσχυε τις πρώτες δεκαετίες του 20 αιώνα .
  Για εξηγείστε, κκ Δασολόγοι, Τι σας πείραξε από το ανωτέρω άρθρο η προσωρινή αναστολή (μέχρι την κυρωση) της αποδεικτικής ισχύος των ΔΧ έναντι του ΟΠΕΚΕΠΕ και ΜΟΝΟ για τις εκτάσεις του ΟΣΔΕ για να μην χάσουν τις ενισχύσεις τους οι αγρότες και το ΠΡΟΣΒΑΛΛΑΤΕ μεγαλοσχημόνως ως Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) .
  Την ενέργεια σας αυτή άραγε το ξέρουν οι γεωργοκτηνοτρόφοι μας που λαμβάνουν ενισχύσεις ;;;;;; μάλλον όχι , γιατί αν μάθουν ότι ακόμα και την προσωρινή ανακούφιση τους με την απόληψη των κοινοτικών ενισχύσεων που δικαιούνται, την προσβάλλατε , δεν νομίζω να σώσουν “αρθράκια” σαν το ως άνω και εδώ σχολιαζόμενο.

  Δηλαδή κκ Δασολόγοι του Δημοσίου Τομέα το “περιβαντολογικό” σας πρόβλημα σας είναι οι καλλιεργούμενοι κάμποι και τα χορτολίβαδά μας;;; Οι αγρότες μας, γεωργοί και κτηνοτρόφοι; Τώρα που το σκέφτομαι μόνο τους αλιείς αφήσατε ήσυχους, αν δεν το ξέρατε και αυτοί αγρότες θεωρούνται. Μάλλον τους έκαψα τους ψαράδες μας ! Θα βγάλετε “δασικές” και τις θάλασσες μας . Για να πάει η τράτα στο Αιγαίο θα χρειάζεται έγκριση επέμβασης από το δασαρχείο, ήμαρτον !!
  Κατακλείδα , κκ δασόλογοι του δημοσίου, αφήστε τα ψυχοπονιάρικα αρθράκια τύπου ατάκας Χατζηχρήστου: “πεινάν και τα παιδάκια μας” και σταθείτε για μια φορά στο ύψος των περιστάσεων στο πλάι πράγματι των αγροτών . Δουλέψτε, αγωνιστείτε εφαρμόστε την επιστήμη σας και ζυγίστε ορθά το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική οικονομία και θα δείτε ότι η μια έννοια δεν έχει να φοβηθεί την άλλη.

 3. Κατανοώ την αγωνία σας να σώσετε την Κρήτη!!! Άλλωστε έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να αναλαβαίνουν ρόλο σωτήρα διάφοροι τύποι χωρίς να γνωρίζω να τους το έχει ζητήσει κάποιος αυτό.
  Συμφωνώ απόλυτα ότι οι Δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζουν τους Νόμους του Κράτους στο σύνολο τους χωρίς παρεκκλίσεις.
  Αδυνατώ όμως να κατανοήσω την ευκολία με την οποία οι Διοικήσεις των υπηρεσιών φορτώνουν την αδυναμία των υπηρεσιών τους και του υπαλλήλων του κράτους να αντεπεξέλθουν στο έργο τους και στα καθήκοντα τους, στους πολίτες, με την αιτιολογία ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού και δεν μπορούμε να κάνουμε την δουλειά μας.
  Αδυνατώ επίσης να κατανοήσω την εσκεμμένη αυθαιρεσία από την πλευρά των υπηρεσιών (γνωρίζω ότι είναι λάθος αλλά το κάνω και ας πάει να βρει την άκρη ο πολίτης με μεγάλο κόστος φυσικά).
  Εγώ γνωρίζω ότι όποιος προΐσταται μιας υπηρεσίας και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα σου παραιτείται. Στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά!!! Σε απολύουν.
  Είναι αδιανόητο να γράφονται φτηνές δικαιολογίες από τους υπευθύνους των υπηρεσιών στην προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν την αδυναμία τους.
  Το τραγικό όμως για την Χώρα μας είναι ότι όλοι όσοι ενεργούν με αυτό τον τρόπο δεν έχουν καμία συνέπεια !!!

 4. Νιπτετε τας χείρας σας, αυτό κατάλαβα. Λέτε ότι είστε υποχρεωμένοι να αλλάξετε το ιδιοκτησιακό γιατί σας το επιβάλει ο νόμος, για να προστατέψετε το περιβάλλον από αυθαιρεσίες. Δε σας εμπιστεύεται κάνεις. Που ήταν η ευαισθησία σας στο Αποπηγαδι? Να ξερετε ότι τα βουνά των παπουδων μας θα περάσετε πάνω από τα πτώματα μας για να τα πάρετε και να τα δώσετε στα ναζιστακια της Μερκελ. Τελεια.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: