Έκκληση προς τους συναδέλφους δασολόγους των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας

Ματθαίος Φιλιππάκης,
Δασολόγος Δ/νσης Δασών Λασιθίου

Συνάδελφοι, 

 Έχοντας υπόψη:

-Τις αντιδράσεις από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την κατευθυνόμενη προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες στους λίγους από τους δασικούς υπαλλήλους που ασχολήθηκαν με αυταπάρνηση και κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες μέσων , προσωπικού και της διαχρονικής έλλειψης αποφασιστικής πολιτικής βούλησης για την υποστήριξη του ιστορικού εγχειρήματος αυτού.

-Το γεγονός ότι: εδώ και δεκαετίες οι αποχωρήσαντες παλαιότεροι αλλά και νεότεροι συνάδελφοι υπέβαλλαν πλήθος προτάσεων αντιμετώπισης των αναφυομένων ζητημάτων χωρίς να εισακούονται.

-Το γεγονός ότι: αξιοποιούνται οι αντιδράσεις για να παραγκωνιστεί η δασική υπηρεσία και να καταρρεύσει η συνταγματική προστασία των δασών.

-Το γεγονός ότι: η σημερινή ιεραρχία των Α.Δ.Κ. της χώρας έχει αποτύχει παντελώς στην υποστήριξη του εγχειρήματος, απασχολούμενη μόνο σε διώξεις συναδέλφων και διασφαλίσεις θώκων όπως τους έχει καταγγείλει η ΟΣΕΑΔΕ.

-Την ανάγκη να εκφραστούν οι απόψεις μας, να ενημερωθεί η κοινή γνώμη ,  οι φορείς και να απλωθεί τοίχος προστασίας του κοινού αυτού αγαθού.

– Την ανάγκη να εισακουσθούμε από την Πολιτεία που έχει αναγγείλει ρυθμίσεις και για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Κάνω δημόσια έκκληση στον κάθε συνάδελφο να εκφράσει εγγράφως και με δημοσιεύσεις τις απόψεις του για να αρχίσει η διαδικασία επιστημονικού ελέγχου και όσμωσης των ιδεών.

Αποτελεί δε ευτύχημα το ότι στην τρέχουσα συγκυρία ο ιστότοπος dasarxeio.com αναδεικνύεται πλέον ως η κοινή πλατφόρμα έκφρασης και σε τέτοια ζητήματα και ήδη αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενημέρωσης και των λοιπών πολιτών και φορέων της χώρας.

Στα πλαίσια αυτά δημοσιεύω σειρά αναμορφωμένων και επικαιροποιημένων προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων που αναπτύχθηκαν και παλαιότερα και δεν ελήφθησαν υπόψη στα πλαίσια κατάρτισης των δασικών χαρτών. Οι προτάσεις αυτές που θα συνεχιστούν, ήδη έχουν φθάσει στο αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΕΝ.

Μέρος Α΄ 

Δασικός Χάρτης

Τροποποιήσεις προβλέψεων.

Θέμα: Εποικιστικές εκτάσεις:

Παραπομπή:

1. Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4061/012 (66/Α’) εγκύκλιος 169536/1516/19-4-012/ άρθρο 1.

2. Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92/ και της υπ΄ αριθμ. 64663/2956/2020/ (Ω’ 2773) υπ. απόφ. με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών-διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών: Α΄ Μέρος άρθρο 2/Α. εποικιστικές εκτάσεις .

Αιτιολογία:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές:

– ένα κληροτεμάχιο (δηλαδή με ανεγνωρισμένο τίτλο ιδιοκτησίας) που είχε το 1945 τη μορφή αγρού και έκτοτε δεν καλλιεργήθηκε και ανέπτυξε δασική βλάστηση σε ποσοστό άνω του 15%, αλλά αργότερα εκχερσώθηκε σε χρόνο πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 4061/012 αποδίδεται ελεύθερο και καταχωρείται στο δασικό χάρτη με την ένδειξη ΚΑ/ ΑΑ-20 ήτοι ως ιδιωτική γεωργική έκταση εκτός διατάξεων δασικού νόμου.

– ομοίως ένα διανεμηθέν ως άνω κληροτεμάχιο που είχε το 1945 τη μορφή ακαλλιέργητου αγρού ή τη  μορφή δασικής έκτασης, το οποίο εκχερσώθηκε και πάλι σε χρόνο πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 4061/012 αποδίδεται ελεύθερο και καταχωρείται στο δασικό χάρτη με την ένδειξη ΚΑ/ ΑΑ-20 ήτοι ως ιδιωτική γεωργική έκταση εκτός διατάξεων δασικού νόμου.

– αντιθέτως ένα κληροτεμάχιο των δύο ως άνω περιπτώσεων (πολλές φορές μάλιστα όμορο και προερχόμενο από το ίδιο αρχικό κτήμα) του οποίου η καλλιέργεια εγκαταλείφτηκε οποτεδήποτε μετά το 1945 και σήμερα εμφανίζεται με την μορφή δασωθέντος αγρού-δασικής έκτασης καταχωρείται σ Δ.Χ. με ΚΑ/ΑΔ-20 και δεσμεύεται στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας, ως ιδιωτική δασική έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις του δασικού νόμου.

Η αναντιστοιχία αυτή (που ουσιαστικά κατά το «όποιος επρόκαμε τον Κύριο είδε!» επιβραβεύει την εκχέρσωση…) συγκρούεται με την κοινή λογική, τη αρχή ης ισότητας, συνιστά ακύρωση της προσδοκώμενης βιοποριστικής δυνατότητας του κατόχου και εν τέλει ουσιαστικά ακραίο συνταγματικό περιορισμό δικαιώματος, κινείται έξω από τη φιλοσοφία του νόμου περί διάθεσης των κληροτεμαχίων, για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας κ.τ.λ.

Στη Π.Ε. Λασιθίου τα φαινόμενα αυτά απαντώνται ευρέως.

Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τις εκτάσεις τις προερχόμενες από αναδασμό.

Προτείνουμε: την εξαίρεση και την ένταξη εκτός διατάξεων του δασικού νόμου όλων των ως άνω περιπτώσεων που συμβολίζονται με τον ΚΑ/ΑΔ-20 ανεξάρτητα ιστορικού χρήσεων και δασικής σήμερα μορφής, πλην αυτών που ανέπτυξαν υψηλό δάσος, ή εντάσσονται σε κρίσιμη οργανική ενότητα δασικού και εν γένει φυσικού περιβάλλοντος που τίθεται υπό καθεστώς ειδικής προστασίας κ.τ.λ.

Ο Δασολόγος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου

Ματθαίος Φιλιππάκης

(συνεχίζεται)
Μέρος Β΄: Πρόδηλα Σφάλματα

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 07.04.2021ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

1 reply

  1. Να λάβουν γνώσει και τις αποφάσεις δικαστηρίων και τις τελεσιδικιες των υπηρεσιών τους. Πάρος

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: