Κυβερνητική Επιτροπή για την αποκατάσταση του Τατοΐου

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

 1. τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο,
 2. τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
 3. τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 4. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
 5. τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος,
 6. τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων,
 7. τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και
 8. τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 1. ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
 2. ο Περιφερειάρχης Αττικής,
 3. oι Δήμαρχοι των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
 4. υπηρεσιακοί παράγοντες,
 5. εκπρόσωποι φορέων, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται η αποκατάσταση και ανάδειξη του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

 1. συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών τους,
 2. ενημερώνουν την Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών τους,
 3. παρέχουν έγκαιρα στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της.

 


 ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: