Διπλοβόλι: Φρύγανα & ασπάλαθος

Διπλοβόλι: Φρύγανα & ασπάλαθος

Ή

Πέλαγος τα βάσανα: Πράξη πρώτη της αναδιατάξεως στο ορθό

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Α. Με ημερομηνία 15.04.2021 ο υφυπουργός περιβάλλοντος κ. Γιώργος Αμυράς υπογράφει σήμερα, Πέμπτη, την υπουργική απόφαση, με την οποία αποδέχεται την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τις εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα και ασπάλαθους.

Η απόφαση θα έχει, κατά δήλωσή του, ισχύ νόμου, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στη Μάνη και στην Κρήτη, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό ένα ακόμη τοπικό δίκαιο, σε όσα ήδη υπάρχουν στα πεδία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου. Το συγκεκριμένο τοπικό δίκαιο είναι προφανώς αντίθετο σε σειρά διατάξεων του Συντ, όπως είναι τα άρθρα 2, παρ. 1∙ 5, παρ. 1∙ 17, 24, και 95, παρ. 5∙ καθώς και 117, παρ. 3.

Κατά δηλώσεις του, «Χάρη στους δασικούς χάρτες μπορούμε πλέον να ξέρουμε και να βλέπουμε όλη την εικόνα της Ελλάδας στο που είναι πράσινο και που δεν είναι». Αυτό το πράσινο δυστυχώς όχι μόνο κατά φύση, αλλά και κατά το επικαλούμενο «νέο δόγμα» έχει αποχρώσεις από το λευκό μέχρι το μαύρο. Ανακύπτει το ερώτημα, κατά πόσο το νέο αυτό δόγμα ταυτίζεται ή συμπλέει με την αναδιάταξη στο ορθό.

Ο ίδιος δηλώνει: «Εξετάζουμε εξονυχιστικά όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στην νότια Εύβοια έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα αυτής της φύσης που ανάγονται στο 1831, στη δε Κρήτη ανάγονται στο 1851. Έχουν περάσει δηλαδή σχεδόν 200 χρόνια και το ελληνικό κράτος δεν είχε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Τώρα λοιπόν τα βάζουμε ένα-ένα στη σειρά να τα λύσουμε». Τα διακόσια χρόνια που μεσολάβησαν, είναι αλήθεια, ότι δεν ήταν αρκετά για το ελληνικό κράτος «να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα». Ήταν, όμως, ικανά για να μην έχει η χώρα μας ορθούς δασικούς χάρτες, υπαρκτό Δασολόγιο και επαγγελόμενο Εθνικό Κτηματολόγιο.  Πολύ περισσότερο, ήταν ικανά για να γίνεται επίκληση ενός νέου δόγματος και μιας αναδιατάξεως στο ορθό, μετά τον εκσυγχρονιστικό νόμο 4685/2020 και το π.δ. 3/21.

‘Όλα αυτά εντάσσονται στις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη διόρθωση των σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες. Δηλαδή, ακριβέστερα, για την πολλοστή επαναδιόρθωση των σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες. Που κινδυνεύουν αντί για σύμφωνες με το Σύνταγμα ρυθμίσεις να προσφέρουν νέα σφάλματα.

Στις δηλώσεις του Υπουργείου περιλαμβάνεται και ο θεσμός της «Αναδάσωσης»: θα δενδροφυτευτούν 30 εκατομμύρια δέντρα. Καλό θα ήταν, μαζί με την αναδάσωση, που ελπίζουμε να χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και επισταμένη διαχείριση κατά τους κανόνες της οικείας επιστήμης, να εφαρμόζονται από τη Διοίκηση, χωρίς «πισωγυρίσματα», οι ρυθμίσεις του άρθρου 117, παρ. 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ. 5.

Η προηγηθείσα ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, το οποίο πρόσφατα διορίστηκε από τον ίδιο, απαντά σε ερώτημα του κ. Υφυπουργού με ημερομηνία 23.3.2021, μετά από δύο συνεδριάσεις.

Κατά την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, με τη συγκεκριμένη απόφαση επιλύονται σημαντικές αστοχίες που αφορούν στο χαρακτηρισμό εκτάσεων κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τη Μάνη, το Βόρειο Αιγαίο και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι «αστοχίες» αυτές εντοπίζονται λόγω των ποικίλων απειλών και αντιδράσεων πολλών παραγόντων και βέβαια δεν οφείλονται σε μη επίτευξη συγκεκριμένου συνταγματικού στόχου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για άστοχη – δηλαδή αντίθετη, στο Σύνταγμα ή γενικότερα στο ισχύον νομικό καθεστώς – περιγραφή των κτηματολογικών δασικών σχέσεων. Άστοχη είναι κυρίως και πρωτίστως η αναφορά σε αστοχίες.

Κατά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, «η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση και το πλέον αξιόπιστο εργαλείο προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος, της δημόσιας περιουσίας και των δικαιωμάτων των πολιτών». Πόσο ορθή είναι η παραπάνω αναφορά του κ. Υπουργού στο θεσμό της κυρώσεως των δασικών χαρτών in abstracto: πράγματι εμβληματική μεταρρύθμιση και όντως αξιόπιστο εργαλείο. Μεταρρύθμιση, όμως, προς την πραγματική εφαρμογή των ορθών πορισμάτων της νομολογίας και των αντίστοιχων κατευθύνσεων της θεωρίας. Αξιόπιστο εργαλείο για συγκεκριμένους σκοπούς: για την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη σταδιακή περιστολή της ανασφάλειας δικαίου.

Κατά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ρεαλισμό όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Η δημόσια διοίκηση αλλάζει δόγμα και θα διορθώσει τυχόν σφάλματα που υπάρχουν στους δασικούς χάρτες. Χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες. Θα διαφυλάξουμε το δάσος σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, διασφαλίζοντας τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών.

Ποια από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και με ποιο ρεαλισμό; Η δημόσια διοίκηση αλλάζει δόγμα. Αλλά ποιο δόγμα ακολουθούσε και ποιο είναι το νέο δόγμα; Ποια από τα τυχόν υπάρχοντα σφάλματα θα διορθωθούν και με ποιο τρόπο; Πως με το νέο δόγμα θα διαφυλαχθεί το δάσος σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος; Ποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα ποιων πολιτών κινδυνεύουν, ώστε να διασφαλίζονται με ένα νέο δόγμα, πέρα από το ν. 4685/2020 και το π.δ. 3/21;

Β. Αυτό το νέο δόγμα – που θα περιέχει αναδιάταξη στο ορθό και που θα διορθώσει τα «τυχόν υπάρχοντα σφάλματα» και που θα απαλείψει κάθε κίνδυνο για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών– θα είναι ένα αναδιαταξικό δόγμα που θα εξωβελίζει από το δασικό πλούτο της Χώρας φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο κατά την περίφημη ομόφωνη γνωμοδότηση ενός Τεχνικού Συμβουλίου Δασών; Από πότε ένα ΤΣΔ εισηγείται ένα νέο δόγμα και μια αναδιάταξη στο ορθό;

Κάθε δασικός χάρτης εξ ορισμού είναι χάρτης δασών, δηλαδή χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται κάθε μορφή δασικής βλαστήσεως και κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία. Όταν από τις δασικές εν γένει εκτάσεις αφαιρούνται εκ του πονηρού μορφές δασικής βλαστήσεως, άλλοτε μη υπαγόμενες σε συγκεκριμένο δασικό νομοθέτημα, άλλοτε μη υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία καθ’ ολοκληρία, τότε δεν υπάρχει η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα αποτύπωση. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών εισηγείται ομόφωνα και η γνωμοδότησή του γίνεται ασμένως δεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο ότι φρύγανα και ασπάλαθος δεν είναι «πράσινο». Κατά το αρμόδιο Υπουργείο, η σχετική αντίθετη «αστοχία» των αρμόδιων υπηρεσιών, που επιμένουν στο «πράσινο», πρέπει να εξαλειφθεί. Αυτό θα θεμελιώνεται στο όραμα ενός νέου δόγματος, εξ ορισμού ορθού, αφού θα θεμελιώνεται σε μια αναδιάταξη στο ορθό. Δείγμα αυτού του δόγματος είναι η ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών». Η συγκεκριμένη υ.α. αναρτήθηκε μόνο στη «Διαύγεια» και όχι στην ΕτΚ, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με την αρχή της δημοσιότητας για ένα τόσο σοβαρό θέμα, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τις αρχές της καλής νομοθετήσεως. Πέρα από αυτό το λόγο αντισυνταγματικότητας πάσχει και στην ουσία από αντίθεση σε σειρά διατάξεων του Συντάγματος, όπως είναι τα άρθρα 2, παρ. 1, 5, παρ. 1, 17, 24, 95, παρ. 5, και 117, παρ. 3. Ενδεικτικά η θεμελίωση σε διατάξεις του π.δ. 32/2016 είναι απρόσφορη, διότι το π.δ. αυτό περιέχει κριτήρια που κρίθηκαν αντισυνταγματικά από το ΣτΕ.

Μια επικίνδυνα επιβαλλόμενη νέα τάξη πραγμάτων, όπου το ανύπαρκτο δασικό ισοζύγιο θα κλονίζει εκ βάθρων το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Φρύγανα και ασπάλαθος είναι το πρώτο διπλοβόλι! Πρώτη πράξη είναι η αναδιάταξη στο ορθό! Πέλαγος τα βάσανα…

 

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 18.04.2021

 


 ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικά Οικοσυστήματα, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: