Υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την αντιμετώπιση της εαρινής λαθροθηρίας στα Ιόνια νησιά- Λήψη επειγόντων μέτρων

Στην υλοποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση της εαρινής λαθροθηρίας στα Ιόνια νησιά και στη λήψη επειγόντων μέτρων προστασίας καλούνται να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής κατά την φετινή περίοδο από τις 20.04.2021 έως τις 20.05.2021.

Ειδικότερα οι ενέργειές τους θα επικεντρωθούν στα νησιωτικά συμπλέγματα που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δασών Ζακύνθου και Κέρκυρας (Στροφάδες, Ωθωνοί – Μαθράκι, Παξοί – Αντίπαξοι) στα οποία καταγράφονται σε ετήσια βάση κατά την περίοδο μετανάστευσης των αποδημητικών πουλιών περιστατικά λαθροθηρίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια δράσης, κάθε χρόνο οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος -Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, σε συνεργασία με τις οικείες αστυνομικές αρχές και τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται με τον έλεγχο και τον περιορισμό του φαινομένου της εαρινής λαθροθηρίας (Γ Κυνηγετική Ομοσπονδία,Ε΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, Κ.Σ. Ζακύνθου, Κ.Σ Κέρκυρας, Λιμεναρχεία Ζακύνθου και Κατακόλου, Φ.Δ. Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, Φ.Δ.Π.Π.Καλαμά, Αχέροντα και Κέρκυρας Αστυνομική Δ/νση Ζακύνθου και την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου κλπ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΝ (Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) που στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιοχής, για την άμεση υλοποίηση του σχεδιασμού οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών Ζακύνθου και Κέρκυρας θα επικοινωνήσουν άμεσα με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Κυνηγετική Ομοσπονδία – Κυνηγετικοί Σύλλογοι), την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, το τοπικό Λιμεναρχείο, τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, το Δήμο και την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου να συνεργαστούν για την οργάνωση και τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και τον καθορισμό λεπτομερειών που θα αφορούν στη συμβολή ενός εκάστου εξ αυτών στο έργο της θηροφύλαξης ή της ανάληψης υποστηρικτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της εαρινής λαθροθηρίας, σύμφωνα με τον προκύπτοντα από τα τοπικά σχέδια δράσης σχεδιασμό.

Ειδικότερα:
Α. Σε ότι αφορά την περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας:

 1. Το συντονισμό της θηροφύλαξης θα έχει η Δ/νση Δασών Κέρκυρας .
 2. Η χρονική περίοδος λήψης ενισχυμένων μέτρων φύλαξης είναι από τις 20.04.2021 έως τις 20.05.2021.
 3. Περιοχές – Τομείς ελέγχου: α) Νησί της Κέρκυρας: Δύο Περίπολα των τριών ατόμων
  β) Νησιά Οθωνοί – Μαθράκι: Ένα περίπολο των τριών  ατόμων
  γ) Νησιά Παξοί – Αντίπαξοι: Ένα περίπολο των τριών ατόμων
 4. Τα περίπολα θα στελεχωθούν είτε αμιγώς από προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών, είτε από προσωπικό των Κυνηγετικών Οργανώσεων (Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας) που θα διατεθεί μετά από συνεννόηση με την Ε΄Κ.Ο.Η για το σκοπό αυτό ή και μικτά.
 5. Στο σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνετε και όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού των Υπηρεσιών και των ελεγχόμενων πολιτών.
  Επίσης θα ζητηθεί και η συμμετοχή Αστυνομικών Οργάνων (Α.Δ Κέρκυρας, Α.Τ. Παξών, Α.Τ. Λευκίμμης, Α.Τ. Εσπερίων) στα προγραμματιζόμενα περίπολα (μικτά περίπολα) ή η κάλυψη αριθμού περιπολιών από την Ελληνική Αστυνομία αυτοτελώς, μετά από συνεννόηση για τον τόπο και το χρόνο εκπομπής του περιπόλου.
 6. Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία θα διαθέσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οχήματα και εξοπλισμό, για την υποστήριξη των περιπόλων (ιδιαίτερα για την οργάνωση των περιπολιών στους Παξούς).
 7. Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας θα συμμετέχει υποστηρικτικά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
 8. Η Δ/νση Δασών Κέρκυρας θα ζητήσει από το Λιμενικό Σώμα τη διάθεση σκάφους του, προκειμένου να γίνει μετάβαση του προσωπικού θηροφύλαξης (Δασοφυλάκων ή Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας) στα Διαπόντια, Παξούς και Αντίπαξους και η επιστροφή του, καθώς και η διενέργεια ελέγχων στα λιμάνια Γάιου, Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών και Λευκίμμης.
 9. Η Δ/νση Δασών Κέρκυρας σε επικοινωνία με το Δήμο και τις τοπικές Κοινότητες θα εξασφαλίσει τη μετακίνηση των περιπόλων με τα αυτοκίνητα που διαθέτουν οι τοπικές κοινότητες.

Β. Σε ότι αφορά την περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου:

 1. Το συντονισμό της θηροφύλαξης θα έχει η Δ/νση Δασών.
 2. Η χρονική περίοδος λήψης ενισχυμένων μέτρων φύλαξης είναι από τις 20.04.2021 έως τις 20.05.2021.
 3. Περιοχές- Τομείς ελέγχου: α) Ερημονησίδες Στροφάδες: Κλιμάκιο από δύο άτομα Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας της Γ’ Κ.Ο.Π και Δασοφύλακες της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου
  β) Ζάκυνθος: Δύο περίπολα των δυο ατόμων από τη δασική Υπηρεσία. Δύο περίπολα των δυο ατόμων από τη Γ’ Κ.Ο.Π.
 4. Τα περίπολα και το κλιμάκιο των Στροφάδων θα στελεχωθούν, είτε αμιγώς από προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών, είτε από προσωπικό των Κυνηγετικών Οργανώσεων (Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας) που θα διατεθεί μετά από συνεννόηση με την Γ΄ Κ.Ο.Π για το σκοπό αυτό ή και μικτά.
 5. Στο σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνουν και όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού των Υπηρεσιών και των ελεγχόμενων πολιτών.
  Επίσης θα ζητηθεί και η συμμετοχή Αστυνομικών Οργάνων (Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου) στα περίπολα (μικτά περίπολα) ή κάλυψης αριθμού περιπολιών από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από συνεννόηση για τον τόπο και το χρόνο εκπομπής του περιπόλου, καθώς και η διάθεση σκάφους από το Λιμενικό Σώμα, προκειμένου να γίνει μεταφορά του προσωπικού θηροφύλαξης (δασοφυλάκων και Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας) στις Στροφάδες.
 6. Η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία θα διαθέσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οχήματα και εξοπλισμό, για την υποστήριξη των περιπόλων (ιδιαίτερα για το κλιμάκιο των Στροφάδων, αλλά και τη Ζάκυνθο).
 7. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα συμμετέχει υποστηρικτικά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
 8. Η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου παρακαλείται να εξασφαλίσει τους όρους παραμονής και φιλοξενίας για το προσωπικό θηροφύλαξης (Δασικών Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας) που θα παραμένει στις Στροφάδες Νήσους.
 9. Η Δ/νση Δασών Ζακύνθου σε επικοινωνία με το Δήμο θα εξασφαλίσει την υποστήριξη του σχεδιασμού από τον οικείο Δήμο.

Γ. Σε ότι αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου:

 1. Καλείται να μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διανυκτέρευσης του προσωπικού των Διευθύνσεων Δασών Κέρκυρας και Ζακύνθου, καθώς και την προμήθεια καυσίμων και της υλικοτεχνικής υποδομής στους τομείς-κλιμάκια ελέγχων.
 2. Να επικοινωνήσει με τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Γ΄ Κ.Ο.Π. και Ε΄ Κ.Ο.Η) για τη διάθεση προσωπικού και μέσων στην υλοποίηση των μέτρων που αποφασίζονται.
 3. Να μεριμνήσει για την υποστήριξη του ανωτέρω σχεδιασμού από τις τοπικές Δ/νσειςτης Ελληνικής Αστυνομίας και τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 4. Για την λήψη κάθε επιπλέον πρόσφορου διοικητικού μέτρου, για το σκοπό της εξάλειψης της λαθροθηρίας και τη διάθεση του απαραίτητου δασικού προσωπικού κατά προτεραιότητα στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δ/νσεων Δασών Ζακύνθου και Κερκύρας που παρουσιάζεται το πρόβλημα.

 


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: