Αποφάσεις ένταξης έργων πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών σε δάση (υπομέτρα 8.3 και 8.4)

Αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αποφάσεις ένταξης πράξεων/έργων των Δασικών Υπηρεσιών στα υπομέτρα 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

Ειδικότερα, τα έργα αφορούν τις εξής δράσεις:

  1. ΔΡΑΣΗ 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές». Ένταξη 76 έργων δασικών υπηρεσιών και δήμων, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 32.137.185 ευρώ. (Απόφαση)
  2. ΔΡΑΣΗ 8.3.2.: «Παθογόνοι Οργανισμοί». Ένταξη 5 έργων δασικών υπηρεσιών και δήμων, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.963.230 ευρώ. (Απόφαση)
  3. ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα». Ένταξη 15 έργων δασικών υπηρεσιών και δήμων, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 32.193.586 ευρώ. (Απόφαση)
  4. ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. Ένταξη 14 έργων δασικών υπηρεσιών, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 10.770.146 ευρώ. (Απόφαση)
  5. ΔΡΑΣΗ 8.4.3_1: «Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα». Ένταξη 6 έργων δασικών υπηρεσιών, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.303.842 ευρώ. (Απόφαση)
Σχετικές αποφάσεις:
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές») του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46494/2554/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΡΧ4653Π8-ΞΝΑ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.2.: «Παθογόνοι Οργανισμοί» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46495/1633/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΩ4653Π8-ΦΓΙ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46493/1632/13.05.2021 (ΑΔΑ: 9ΝΖ34653Π8-Ω55) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46492/1631/13.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΟ4653Π8-Ε9Α) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.3_1: «Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [658.79 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [617.10 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [619.80 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [627.86 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [635.78 KB]

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: