Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για Δασαρχεία και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ.Ελλάδας

Είκοσι ένα (21) έργα συνολικού προϋπολογισμού 18.589.753 €, εγκρίνονται και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για Δασαρχεία και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ.Ελλάδας μετά και την έκδοση από το Γενικό Γραμματέα του Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας των  Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» προϋπολογισμού ύψους  17.843.047€, και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»  προϋπολογισμού ύψους  746.706€.

Τα Δασαρχεία Λίμνης, Τρικάλων, Καρπενησίου και Αταλάντης θα υλοποιήσουν έργα  Αντιπυρικής προστασίας Δημοσίων δασών περιοχών αρμοδιότητάς τους, βελτίωση δασικών οδών και εγκατάσταση πυροφυλακείων και δασοτεχνικά έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και έργα αναδασώσεων καμμένων εκτάσεων. Οι Δήμοι  Αγιάς, Φαρσάλων, Λοκρών, Στυλίδας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων, Πύλης θα υλοποιήσουν έργα αντιπυρικής προστασίας στα Δημοτικά δάση τους με αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποίας, ενώ θα γίνει και εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου Dryocosmus kuriphilus (Σφήκα της Καστανιάς) στα δημοτικά Δάση του Δήμου Αγιάς.
       
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας  ευχαριστεί τους συναδέλφους όλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε να προγραμματίσουν και να ωριμάσουν τις προτάσεις και δράσεις  για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, του φυσικού μας περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή σε μια εποχή που υπάρχει επιτακτική ανάγκη της διατήρησής του.

Ιδιαίτερα ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος καθώς και τους συναδέλφους των Δασικών Υπηρεσιών Τρικάλων, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, τη  Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, καθώς και τους Δήμους Αγιάς, Φαρσάλων, Λοκρών, Στυλίδας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης για την άψογη συνεργασία μεταξύ τους και την υποβολή των προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς ΕλλάδαςΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: