Χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Επείγουσα Εγκύκλιος επιστολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυρά, προς τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τους Δήμους της χώρας, για την έγκαιρη, πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πιστώσεων που κατανεμήθηκαν στους ΟΤΑ για έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, μέσω της ουσιαστικής συνεργασίας τους με τις Δασικές Υπηρεσίες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/45320/2458/11.05.2021 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υλοποίηση έργων πρόληψης αντιπυρικής προστασίας» 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, από 01.05.2021, σας εφιστούμε την προσοχή στην αριθμ. 34052/05.05.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι), όπου αναφέρονται τα κάτωθι: 

«…Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005)…». 

Επιπλέον σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 17642/10.02.2021 Εγκύκλιο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) «Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024», όπου σύμφωνα με την παράγραφο 5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. …».  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το περιεχόμενο του εν λόγω σχετικού. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [447.79 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: