Πρόσκληση για την απόσπαση 4 Δασολόγων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Δασολόγων, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι αποσπάσεις αφορούν στις ακόλουθες θέσεις:

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να αποσπασθούν, πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τμήματος Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Τριετή (3 έτη) τουλάχιστον εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) και σε διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων.
  Η γνώση χρήσης του αντικειμένου των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών θα αποδεικνύεται µε πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης του αντικειμένου στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεμιναρίων διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών ή µε συμμετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν µε χρήση του.
 4. Πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε δασοτεχνικά έργα (επιθυμητή). Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται µε τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών δασικής οδοποιίας, Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Υδρολογικού Χειρισμού Λεκανών Απορροής, υδραυλικών μελετών, μελετών αναδασωτικών εργασιών, σε κατασκευή και συντήρηση δασικών δρόμων, σε κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και μελετών αντιπυρικής προστασίας (με αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας).

Οι αιτούντες υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη για τη συνεκτίμηση της προσωπικότητας και της εργασιακής εμπειρίας τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής τους

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν:

 1. Αίτηση απόσπασης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας προέλευσης των υποψηφίων όπου, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι:
  i. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή,
  ii. τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή,
  iii. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 6. Πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά γνώσης της χρήσης του αντικειμένου των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
 7. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας σε δασοτεχνικά έργα, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
 8. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
  i. η ημερομηνία διορισμού, η κατηγορία εκπαίδευσης, η ειδικότητα και ο κλάδος
  προσωπικού του/της υποψηφίου, ο βαθμός που κατέχουν, το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο και τα έτη προϋπηρεσίας.
  ii. η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών.
  iii. ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
  iv. η γνησιότητα των τίτλων σπουδών του/της υποψηφίου.
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των υποψηφίων θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων και του αρμόδιου οργάνου του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν.

Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις ίδιες καθ’ ύψος αποδοχές με την οργανική θέση στην οποία υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους επιδόματος, όπως του
επιδόματος ευθύνης (αρ. 15 Ν. 4647/2019, ΦΕΚ 204 Α΄).

Το σύνολο των αποδοχών τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: tdioikitikou@civilprotection.gr από τις 24.6.2021 έως και τις 16.7.2021.

Υπόδειγμα αίτησης

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [256.95 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d