Διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων του προγράμματος Copernicus

Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου των φορέων πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση των  πυρκαγιών σε περιοχές της Καρπάθου του Νοτίου Αιγαίου, στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2021, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε εφαρμογή της 8149/16-12-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν σχετικής εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πληγείσες περιοχές.

To Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping αποτελεί υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άνευ οικονομικής επιβάρυνσης διάθεση χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό με κωδικό ενεργοποίησης EMSR547, και τα χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα που παράχθηκαν είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://emergency.copernicus.eu/mapping. και ειδικότερα στην κα-τηγορία “Rapid mapping” στον σύνδεσμο “List of activations” και στην συνέχεια στον σύνδεσμο “EMSR547: Wildfire in Karpathos, Greece”.

Διευκρινίζεται ότι η περίμετρος της πληγείσας έκτασης, όπως έχει αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, μέσω της υπηρεσίας Copernicus EMS – On Demand Mapping – Rapid Mapping, απεικονίζει την κατάσταση κατά την ημέρα και ώρα λήψης των εικόνων από τους δορυφόρους και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, παρέχεται προς υποβοήθηση και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση πληγείσας περιοχής από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα χαρτογραφικά αυτά προϊόντα και δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία στο έργο της αποκατάστασης, καταγραφής ζημιών αλλά και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους πιθανούς επαγόμενους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκδήλωση των εν λόγω πυρκαγιών (κίνδυνος πλημμυρών, κατολισθήσεων κ.τ.λ.).

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής ΠροστασίαςΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: