Κατανομή κενών οργανικών θέσεων του ΥΠΕΝ, οι οποίες εγκρίθηκαν για πρόσληψη το 2022

 

Με την αριθμ. 50/4.11.2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, εγκρίθηκαν για πρόσληψη το έτος 2022, δέκα επτά (17) θέσεις μονίμου προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

Το Υ.Π.ΕΝ. αποφάσισε την κατανομή των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, οι οποίες εγκρίθηκαν για πρόσληψη το έτος 2022, ανά κατηγορία / βαθμίδα, κλάδο / ειδικότητα και σχέση εργασίας στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου, ως κάτωθι:ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: