Συνέδριο του έργου MaiL: “The potential of Marginal Lands as carbon sink in Europe”

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και οι εταίροι του έργου ΜaiL σας καλούν να παρακολουθήσετε το συνέδριο του έργου με τίτλο The potential of Marginal Lands as carbon sink in Europe το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Νοεμβρίου του 2021.

Το συνέδριο ξεκινά την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. (9:00 CET) και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου λόγω των μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19.

Για συμμετοχή απαιτείται εγγραφή εδώ.

Tο πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.marginallands.eu.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο με ακρωνύμιο MaiL και πλήρη τίτλο: “Identifying Marginal Lands in Europe and strengthening their contribution potentialities in a CO2 sequestration strategy” αποσκοπεί στον εντοπισμό των Οριακών Γαιών στην Ευρώπη και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις στρατηγικές δέσμευσης άνθρακα. Στόχος του έργου είναι να εντοπίσει τις οριακές γαίες, να τις κατηγοριοποιήσει και επιπλέον να αξιολογήσει τη δυνατότητα της χρήσης τους ως δεξαμενών άνθρακα στο σύνολο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα του έργου αποτελείται τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από ιδιωτικούς φορείς και έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Συνολικά συμμετέχουν έξι φορείς οι οποίοι είναι:

  • Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ, Ελλάδα, link
  • ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., Ελλάδα, link
  • Universitat Politechica de Valencia (UPV), Ισπανία, link
  • Industrieanlagen Betriebsgesellschaft IABG mbH (IABG), Γερμανία, link
  • Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences (CBK PAN), Πολωνία, link
  • Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), Ισπανία, link
Το έργο υλοποιείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία “HORIZON 2020”. Συγκεκριμένα ανήκει στην ενότητα Marie SkłodowskaCurie στη δράση RISE, Grant Agreement No 823805

 ΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: