Όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Ταΰγετος

(Από Herbert Ortner – wikimedia.org)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, με την οποία θεσμοθετούνται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Ταΰγετος στην Πελοπόννησο.

Σκοπός της υπουργικής απόφασης είναι η αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων τους της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Ταΰγετος. Ειδικότερα, επιδιώκεται:

 1. η ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο,
 2. η αναχαίτιση της αύξησης των τεχνητών επιφανειών και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυστημάτων από τους δρόμους και τις τεχνητές επιφάνειες, και των συναφών αρνητικών επιπτώσεων αυτών στη βιοποικιλότητα,
 3. η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή,
 4. η διαφύλαξη των φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, αισθητικών και λοιπών αξιών του τοπίου, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο,
 5. η διατήρηση των ήπιων παραδοσιακών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που δεν διαταράσσουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη φυσική εξέλιξή τους,
 6. η ανάπτυξη του φυσιολατρικού, περιπατητικού, ορειβατικού και οικολογικού τουρισμού σε περιοχές υψηλής φυσικής και αισθητικής αξίας συμβατού με τους ως άνω επί μέρους στόχους και
 7. η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής ορίζεται στον χάρτη άνευ κλίμακας με κόκκινη συνεχή γραμμή και τα όρια της καθορίζονται από τις ακριβείς συντεταγμένες του παραρτήματος της απόφασης.

Η έκταση της περιοχής είναι 143,23 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτείνεται σε ένα υψομετρικό εύρος 1.975 μέτρων (432 – 2.407 μέτρα). Εμπίπτει στο σύνολο της εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδική ονομασία GR2550009 «Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα. Επίσης περιλαμβάνει τμήματα δύο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικές ονομασίες GR2550006 «Όρος Ταΰγετος – Σπήλαιο Τράχηλας – Σπήλαιο Βατσινίδη» και GR2540005 «Λαγκάδα Τρύπης», οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης.

Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, στο οποίο δεν υφίστανται δρόμοι για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων και δεν έχουν κατασκευαστεί άλλου είδους τεχνητές επιφάνειες.

Όροι και περιορισμοί

Στο σύνολο της περιοχής:

 1. Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
 2. Από την απόφαση δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρησή τους.
 3. Ειδικότερα επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά.
 4. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας.
 5. Εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων:
  (α) έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
  (β) έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

Έλεγχος – Κυρώσεις

Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της υ.α. και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων, γίνονται από τις αρμόδιες αρχές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και διαρκεί δύο (2) έτη.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/118992/3590/13.12.2021 (Β΄ 6576) Όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Ταΰγετος στην Πελοπόννησο.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.11 MB]ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: