ΟΣΕΑΔΕ: «Κάτω τα ξερά σας από το επίδομα ειδικών συνθηκών των δασικών υπαλλήλων»

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Όπως έγινε γνωστό η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί άλλη μια αντιλαϊκή απόφαση. Αυτή τη φορά δρομολογεί την κατάργηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών των δασικών υπάλληλων, όπως βέβαια και άλλων κατηγοριών εργαζομένων στο δημόσιο.

Πως φτάσαμε ως εδώ

Είναι η διαχρονική συνέχεια όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν διάφορους αντεργατικούς νόμους, με στόχο την κατάργηση του επιδόματος της ειδικών συνθηκών και των Βαρέων κ Ανθυγιεινών (ΒΑΕ). Τον δρόμο άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το άρθρο 18 του Ν. 4354/2015 , σύμφωνα με το οποίο και στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με τις αντιλαϊκές αποφάσεις της ΕΕ, μετά τις 31-12-2017 έπρεπε να επανεξεταστεί η χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος και των ΒΑΕ, σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που ήταν δικαιούχοι.

Τον παραπάνω νόμο υπερψήφισαν τότε το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2018, ψήφισε το νόμο 4512/2018 που στο άρθρο 398 αναφέρει: «Από 1.3.2019 καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α’ 176), το άρθρο 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), το άρθρο 22 του ν. 4368/2016, η παρ. 8 του άρθρου 2 και η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και κάθε υπουργική ή κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.» Κατ΄ επιταγή των σχετικών νόμων, συστάθηκε μια διυπουργική επιτροπή για τη « Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», η οποία μετά από αναβολές και καθυστερήσεις υπέβαλε το σχετικό πόρισμα στον αναπλ. υπουργό Οικονομικών. Στην πράξη όλα τα παραπάνω στόχευαν στην κατάργηση όλων των νόμων και των διατάξεων για το επίδομα ειδικών συνθηκών και των ΒΑΕ, εις βάρος των εργαζόμενων. Είναι η περιβόητη ΄΄εναρμόνιση΄΄ με τη νομοθεσία και πρακτική της ΕΕ.

Πάση θυσία έπρεπε να κόψουν το ανθυγιεινό επίδομα από όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, που δουλεύουν στις πιο άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις

Στις 18 Ιανουαρίου 2022 ο αναπλ. Υπουργός Οικονομικών διαβίβασε το πόρισμα της επιτροπής στην ΑΔΕΔΥ και στη ΓΣΕΕ και ταυτόχρονα τις καλούσε σε συνάντηση στις 28-1-2022.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις του πορίσματος επιβεβαίωσαν τους φόβους μας. Από τους 102.338 δικαιούχους που παίρνουν σήμερα το επίδομα

κόβεται εντελώς η μειώνεται η κατηγορία στο 40% των εργαζόμενων.

Από το πετσόκομμα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν από έξω

και τους δασικούς υπαλλήλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη πόρισμα της Διυπουργικής Επιτροπής για τους δικαιούχους στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:

 1. Από τους 2.861 δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους που λαμβάνουν σήμερα το επίδομα ειδικών συνθηκών, προτείνεται περικοπή της τάξης του 40%. Επομένως απομένουν μόλις 1.633 συνάδελφοι στις δασικές υπηρεσίες που θα συνεχίζουν να το λαμβάνουν και αυτό μειωμένο επίσης, σε κάθε περίπτωση (σύμφωνα με τα σενάρια του πορίσματος). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του γνωμοδοτικού πορίσματος οι δικαιούχοι δασικοί υπάλληλοι, στους οποίους θα πρέπει να μην γίνει ολική περικοπή του επιδόματος, είναι οι συνάδελφοι τους κλάδου των δασοφυλάκων. Δίκαια και εύλογα οι παραπάνω συνάδελφοι προτείνεται να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα, αφού η φύση της εργασίας και των καθηκόντων τους το δικαιολογεί απόλυτα. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς οι «ειδήμονες» της επιτροπής για την συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων αφού η δουλειά των δασοφυλάκων ασκείται αποκλειστικά σχεδόν, στις επικίνδυνες συνθήκες της υπαίθρου.

 2. Είναι αδιανόητο όμως, να προτείνουν την περικοπή του επιδόματος από τους δασολόγους, τους δασοπόνους και τους οδηγούς των οχημάτων της δασικής υπηρεσίας, οι οποίοι εργάζονται και αυτοί, όπως και οι δασοφύλακες, εξαιτίας της φύσης των καθηκόντων τους και της επιστήμης τους στην ύπαιθρο. Ας μας εξηγήσουν οι “εξειδικευμένοι επιστήμονες” της επιτροπής πως φτάσανε στο συμπέρασμα ότι οι δασολόγοι και οι δασοπόνοι και οι άλλες κατηγορίες, δεν πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα ειδικών συνθηκών, αφού για να επιτελέσουν τη διαχείριση και προστασία των δασών, θα πρέπει να βρίσκονται στο φυσικό πεδίο, στο ίδιο ακριβώς πεδίο που βρίσκονται και οι δασοφύλακες και μάλιστα με επαυξημένες κατά πολύ αρμοδιότητες.

 3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 8 του ν. 3850/2010), ο εργοδότης, στην προκειμένη περίπτωση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, (μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς στο ΥΠΕΝ), έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας οι οποίοι παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα: α.. σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και β. με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων αντιστοίχως οι οποίες θα καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε τεχνικός ασφαλείας ούτε ιατρός εργασίας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμένου να μπορεί να τεκμαίρεται βάση στοιχείων γιατί πρέπει οι συγκεκριμένοι κλάδοι που προτείνουμε να υπαχθούν στο καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μελέτες κινδύνου για κάποιους κλάδους και χώρους εργασίας, όπως στην περίπτωση των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες τις οποίες τονίζουμε θα μπορούσε να συντάξει ο τεχνικός ασφαλείας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και τον αποκλεισμό των συναδέλφων μας από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 5. Η απουσία επιστημονικής/τεχνικής βιβλιογραφίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας σε διάφορους κλάδους, όπως π.χ. στους δασολόγους, δασοπόνους, δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να εξαιρεθούν οι συνάδελφοί μας από το επίδομα.

Η συνάντηση της ΑΔΕΔΥ με τον αν. Υπουργό πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 και αφού τέθηκαν τα παραπάνω ο Υπουργός, με κυνισμό παρουσίασε τις θέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις παραπάνω παρατηρήσεις. Χαρακτηριστικό σημείο της τοποθέτησης του ήταν ότι δεν υπάρχει χρόνος και οι υπουργικές αποφάσεις για το επίδομα και τα ΒΑΕ πρέπει να εκδοθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, γιατί είναι μνημονιακή υποχρέωση και η επόμενη αξιολόγηση από τους θεσμούς είναι στην αρχές Μαρτίου, προκειμένου να γίνει η επόμενη έκθεση αξιολόγησης της χώρας. Παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν μετρήσεις εργασιακού κινδύνου στη χώρα και ότι η τεχνική έκθεση της ΕΕ επισημαίνει ότι “είναι πολλοί οι δικαιούχοι”. Κατέληξε δε ότι πρέπει να μείνουμε στο ίδιο ποσό που διατίθεται σήμερα, όπως καθορίζεται από τη συμφωνία με τους θεσμούς από το 2015. Τήρηση δηλαδή από την κυβέρνηση της ΝΔ του Μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ και των προαπαιτούμενων για το επίδομα και τα ΒΑΕ. Μετά από πιέσεις ο υπουργός αναγκάστηκε να δεχτεί τη συνέχιση της συζήτησης για προφανείς αδικίες και ότι θα προσπαθήσει να αναζητήσει πρόσθετους πόρους, αν το κρίνει αναγκαίο και μόνο για τα προφανή. Κατέληξε να ορίσει επόμενο καταληκτικό ραντεβού με τις ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 18 Φεβρουαρίου, αφού θα έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες παρατηρήσεις των ομοσπονδιών στην επιτροπή.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι ο εκ των υστέρων διάλογος με τους εργαζόμενους είναι προσχηματικός και το αποτέλεσμα θα κριθεί από το δικό μας αγώνα παρά την επιλογή για κατάργηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών. Η επιδίωξη κατάργησης είναι στρατηγική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, για παραπέρα μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους και το τσάκισμα των ήδη τσακισμένων εργασιακών δικαιωμάτων μας.

Ας μας απαντήσει η κυβέρνηση πώς θα πραγματοποιούνται από το γραφείο πχ οι παρακάτω εργασίες που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα και καθήκον των κατηγοριών εργαζόμενων των οποίων καταργεί το επίδομα ειδικών συνθηκών:

 • Προσημάνσεις στις συστάδες, στο πλαίσιο των μελετών διαχείρισης των δασών

 • Παραλαβές και εξελέγξεις δασικών προϊόντων

 • Έλεγχος υλοτομιών

 • Λήψη στοιχείων για σύνταξη δασοτεχνικών μελετών πχ οδοποιίας, διευθέτησης χειμάρρων και επίβλεψης δασοτεχνικών έργων,

 • Έρευνες και μελέτες ασθενειών των δασικών ειδών και της άγριας πανίδας που μπορεί να αποβούν ακόμη και μοιραίες για τη ζωή των εργαζόμενων

 • Πραγματοποίηση επιτόπιων αυτοψιών

 • Υποβολή μηνύσεων στο πλαίσιο των καθηκόντων τους

 • Έλεγχος για λαθροϋλοτομίες και για λαθροθηρία, κατά τους οποίους αρκετές φόρες έχουν έρθει αντιμέτωποι με απειλές και πυροβολισμούς απο τους ασκούντες παράνομη υλοτομία ή κυνήγι. Γι αυτό αλλοίωσε δίνεται η δυνατότητα νόμιμης οπλοφορίας των δασολόγων, δασοπόνων και δασοφυλάκων.

 • Έλεγχος για πυροπροστασία

Παρεμβάσεις και δράσεις της ΟΣΕΑΔΕ σχετικές με το επίδομα.

Μπροστά στις παραπάνω τραγικές εξελίξεις η Ομοσπονδία μας δεν έκατσε και δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια.

 • Συμμετοχή του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέας στην σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2022, μαζί με όλες τις εμπλεκόμενες Ομοσπονδίες. Η αντιπροσωπεία μετέφερε την εκτίμηση ότι όταν παίζουμε στο παιχνίδι της επιδοματικής πολιτικής και δεν διεκδικούμε αύξηση του βασικού μισθού, τα επιδόματα μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη εύκολα να καταργηθούν. Τονίστηκε με κάθε τρόπο ότι είναι απαράδεκτη, αντιφατική και αντιεπιστημονική η προσπάθεια της επιτροπής να στηρίξει την υλοποίηση της αντιλαϊκής κυβερνητικής επιλογής, χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικά κριτήρια για την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, ενώ εργάζονται στις ίδιες αντίξοες εργασιακές συνθήκες, και στο ίδιο αντικείμενο από άλλες θέσεις ευθύνης και σχεδόν αποκλειστικά στην ύπαιθρο.

Πως είναι πχ δυνατόν να κινδυνεύει, (και γι αυτό καλώς δικαιούται το επίδομα), ο δασοφύλακας που είναι μέλος του συνεργείου της δασικής υπηρεσίας που περιπολεί για λαθροθηρία ή λαθροϋλοτομία και όχι ο επικεφαλής του συνεργείου που μπορεί να είναι δασολόγος ή δασοπόνος ο οποίος μάλιστα λαμβάνει και την τελική απόφαση στο πεδίο και ο οδηγός που τους μεταφέρει. Υπογραμμίσαμε την άμεση ανάγκη να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Ζητήσαμε από την ΑΔΕΔΥ στην συνεδρίαση της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου να αποφασιστούν δυναμικές κινητοποιήσεις.

 • Συνάντηση του Προεδρείου “εφ όλης της ύλης”, με τον Γενικό Δ/ντή Δασών του ΥΠΕΝ κ. Β. Γκουντούφα, ο οποίος αφού συμφώνησε με το δίκαιο του αιτήματος μας για την μη περικοπή του επιδόματος, τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η καταβολή αυτού του επιδόματος ως ελάχιστη αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου που ασκεί ο δασικός υπάλληλος. Δεσμεύτηκε δε, για την άμεση υποβολή υπηρεσιακού εγγράφου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, στο οποίο να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα διατήρησης του επιδόματος και ως προς το ύψος του ποσού και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων.

 • Συνάντηση του Προεδρείου στο ΓΛΚ με μέλη της επιτροπής και υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου εκθέσαμε το δίκιο των αιτημάτων μας.

 • Υποβολή αιτήματος προς τις Σχολές Δασολογίας της χώρας, προκειμένου να στηρίξουν και να υποστηρίξουν και επιστημονικά την συνέχιση της καταβολής του επιδόματος, εξαιτίας των δυσμενών και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Πρέπει να σημάνει συναγερμός σε όλες τις υπηρεσίες πριν να είναι πολύ αργά. Ο χρόνος έχει τελειώσει και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στην πολιτική ηγεσία και στην κυβέρνηση ότι αν τολμήσουν να μειώσουν ή να κόψουν το επίδομα οι δασικές υπηρεσίες θα σταματήσουν να λειτουργούν!

Δηλώνουμε ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να βάλουν χέρι στο επίδομα ειδικών συνθηκών και να μην τολμήσουν να απεντάξουν καμία ειδικότητα από αυτό. Θα παλέψουμε πολύμορφα και αγωνιστικά για να διατηρηθεί το επίδομα σε όλους τους δασικούς υπάλληλους και χωρίς καμία μείωση.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [355.37 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , , ,

1 reply

 1. Αυτή τη στιγμή γίνονται ανά την Ελλάδα, Δασικά έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά κ.α., που σχεδιάζονται, μελετώνται, προϋπολογίζονται, δημοπρατούνται, υποδεικνύονται στο έδαφος, προσημαίνονται, μετρούνται, παραλαμβάνονται από, Δασολόγους και Δασοπόνους. Όχι στο ζεστό γραφείο αλλά σε μια έντονα κεκλιμένη, λασπωμένη πλαγιά, ή μια υγρή ρεματιά, με θερμοκρασία γύρω στους 0 β. Κελσίου. Στη λάσπη, με καμένα πεύκα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσουν και να σε χτυπήσουν, κατασκευάζοντας κορμοδέματα, ξυλοφράγματα κλπ. Να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους για όσους δεν τα ξέρουν και να τους ζητήσουμε να σταθούν δίπλα μας στο δίκαιο αίτημά μας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: