Ανακοίνωση ΠΕΔΔΥ για την γενική συνέλευση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ συνεδρίασε την Τετάρτη 9-2-2022 μετά από πρόσκληση του Προεδρείου και συζήτησε τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων τα «φλέγοντα για τον κλάδο μας» θέματα, της διατήρησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν αναφορικά με την πλήρη υπαγωγή και ενσωμάτωση των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν των ανωτέρω, συζήτησε διεξοδικά, σύμφωνα με το καταστατικό μας, την υποβληθείσα πρόταση από συναδέλφους για σύγκληση άμεσα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό θέμα: «τη διαμόρφωση ενιαίας θέσης του κλάδου με τις προτάσεις, θέσεις και δράσεις μας, προς τους αρμόδιους και να ανατραπεί το πόρισμα της επιτροπής για την καθολική περικοπή του επιδόματος»

Στη συζήτηση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι και τα τρία παραπάνω θέματα προϋποθέτουν τη στήριξη της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ καθώς και την άμεση συνεργασία των τριών κλάδων Δασικών Υπαλλήλων (Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων), προσκλήθηκαν να εκφράσουν συνδικαλιστική και νομική άποψη:

 1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ο.ΓΕ.ΔΥ κ.Νίκος Κακαβάς,

 2. Οι εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των Δασικών Σωματείων (Πρόεδροι των Δ.Σ κ.κ Αντιγόνη Καραδόντα και Γεώργιος Παπαδιάς) και

 3. Ο νομικός σύμβουλος της Π.Ε.Δ.Δ.Υ κ.Κων/νος Τσακίρης, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές νομικές πτυχές για τα θέματα της συζήτησης, για τις οποίες οφείλαμε να ζητήσουμε τη νομική του άποψη για να έχουμε την απαιτούμενη συνδικαλιστική κανονικότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις και η σοβαρότητα των θεμάτων.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ και των Δασικών Σωματείων ενημέρωσαν το Δ.Σ για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αφορούσαν:

 • Την θεσμική τους ενημέρωση στα πλαίσια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ,
 • Την υπηρεσιακή τους ενημέρωση τους από τις Υπηρεσίες του ΓΛΚ,
 • Την υποβολή τεκμηριωμένου υπομνήματος,
 • Τις παρεμβάσεις που έκαναν ήδη στους αρμόδιους Υπουργούς,
 • Την ενεργοποίηση –παρέμβαση του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε,
 • Τις επιστολές της Γενικής Διεύθυνσης για το δίκαιο αίτημά μας,
 • Τις παρεμβάσεις των τμημάτων δασολογίας του Α.Π.Θ και του Δ.Π.Θ.

Παράλληλα εξέφρασαν ανεπιφύλακτα τη διάθεση τους, για πλήρη συνδικαλιστική στήριξη ενός κοινού δασικού μετώπου, προκειμένου τα Δασικά Σωματεία αφενός να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να εξαντλήσουν τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος στα μέλη μας και από την άλλη πλευρά να κινητοποιήσουν τους δικαιούχους (Δασολόγους, Δασοπόνου και Δασοφύλακες) για τη στήριξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

Στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήθηκε να λάβει μέρος και ένας εκ των συναδέλφων που διατύπωσε το αίτημα για τη συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Συνάδελφοι,

Η λειτουργία του Δ.Σ της Π.Ε.Δ.ΔΥ έχει θεσμικά χαρακτηριστικά τα οποία από τη μια πλευρά επιτρέπουν τη συμμετοχή συναδέλφων, ως ακροατών (η λειτουργία του Δ.Σ είναι ανοιχτή), αλλά από την άλλη πλευρά, στο συγκεκριμένο Δ.Σ, είχαν κληθεί εκπρόσωποι φορέων με θεσμική συνδικαλιστική ιδιότητα, οι οποίοι εξέφραζαν κλάδους εργαζομένων, ενώ η παρουσία του νομικού μας συμβούλου διασφάλιζε τη νομική στήριξη του Δ.Σ για την ανάληψη πρωτοβουλιών διεκδικητικού- νομικού περιεχομένου. Με βάση τα προαναφερόμενα, το προεδρείο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ δέχτηκε η παρέμβαση του συναδέλφου να γίνει τηλεφωνικά με ανοιχτή ακρόαση, ώστε να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη του Δ.Σ για το σκεπτικό του αιτήματος που είχε υποβληθεί και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής τυχόν ερωτήσεων, εφόσον τα μέλη του Δ.Σ το έκριναν απαραίτητο.

Αναφορικά με το αίτημα των συναδέλφων για την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ θέτει υπόψη σε όλα τα μέλη μας ότι κανένα μέλος του Δ.Σ δεν διατύπωσε επιφυλάξεις για την ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη της Π.Ε.Δ.ΔΥ και για το λόγο αυτό παρακάμφθηκαν τα ουσιαστικά και τυπικά ζητήματα που υπήρχαν, ώστε να μπορέσει να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό μας.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι για την εκκίνηση των διαδικασιών του άρθρου 6 του καταστατικού μας και τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου μας οι συνάδελφοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

 1. Είναι προαπαιτούμενη η συγκέντρωση ενυπόγραφων αιτημάτων από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνέβη, μιας και οι περισσότεροι (άνω του 85%) των συναδέλφων που συμπεριλήφθηκαν σε ένα ανυπόγραφο κατάλογο, ώς αιτούντες, δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι (και κάποιοι δεν ήταν καν δασολόγοι).
 2. Είναι απαραίτητη η διατύπωση με σαφήνεια του θέματος για το οποίο ζητείται η σύγκληση του Οργάνου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του κλάδου συγκαλείται καταστατικά όταν υπάρχει διάσταση απόψεων για ένα πολύ σοβαρό κλαδικό θέμα για το οποίο είναι απαραίτητη η συζήτηση και η λήψη απόφασης από το ανώτερο καταστατικό όργανο της Ένωσης. Στην περίπτωση της διατήρησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και προφανώς όλοι οι συνάδελφοι Δασολόγοι, έχουμε ίδια άποψη για τη διατήρηση του επιδόματος. Εξάλλου το διοικητικό συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν απέκλεισε καμιά αγωνιστική πρόταση που κατατέθηκε και το μόνο που επιδιώκει είναι η νομική διασφάλιση των ενεργειών που κάνουμε σαν Σωματείο.
 3. Η διατήρηση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν είναι αποκλειστικά θέμα της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και των υπόλοιπων δασικών σωματείων, αλλά αφορά όλο το Δημόσιο Τομέα (Την ΑΔΕΔΥ και 16 Ομοσπονδίες οι οποίες εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζομένους, ακόμη και κλάδους οι οποίοι διεκδικούν για πρώτη φορά την ένταξη τους στους δικαιούχους της καταβολής των επιδομάτων αυτής της κατηγορίας).
 4. Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προϋποθέτει την δυνατότητα τήρησης όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων από το Σωματείο (λόγω του covid-19) καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων των πιστοποιητικών νόσησης ή των πιστοποιητικών εμβολιασμού των συναδέλφων και ενδεχομένως αποκλεισμούς ορισμένων από τη διαδικασία, εξ αυτού του λόγου. Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της δυνατότητας ηλεκτρονικής συμμετοχής των συναδέλφων στην Γενική Συνέλευση καθώς και της συμμετοχής τους στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων που προβλέπει η κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ήταν εφικτή.
 5. Το Σωματείο δεν είναι διατεθειμένο να αποκλείσει κανένα συνάδελφο από τη διαδικασία αλλά ούτε και να προκαλέσει προβλήματα που συνδέονται, με οποιοδήποτε τρόπο, με τη δημόσια υγεία ή την υγεία των μελών του, παραβλέποντας τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και τις συναφείς με την τήρηση αυτών, υποχρεώσεις του.
 6. Για την διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα συνδικαλιστική νομοθεσία, που είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να παρακαμφθεί, είναι υποχρεωτική η διασφάλιση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των συναδέλφων στη συνέλευση, δεδομένο που μας οδηγεί υποχρεωτικά στη λήψη απόφασης για να προσαρμόσουμε το καταστατικό μας στις διατάξεις του νόμου 4808/2021 που σημειώνουμε ότι κατισχύουν του καταστατικού μας .

Ενόψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ συζήτησε τις εναλλακτικές λύσεις με το νομικό μας σύμβουλο, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ και των Δασικών Σωματείων και αποφάσισε τα εξής:

Αποφάσεις:

 1. Να αξιοποιήσει την κάλυψη που παρέχει η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ για την πραγματοποίηση 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας που θα κηρυχτεί με απόφαση του Δ.Σ μετά τη συνάντηση του προεδρείου της ΠΕΔΔΥ με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων.
 2. Να καλέσει τους συναδέλφους Δασικούς Υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση μπροστά στο Γ.Λ.Κ που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ τη μέρα που θα γίνει η συνάντηση της με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για το θέμα του επιδόματος.
 3. Να συνεργαστεί άμεσα με τα Δασικά Σωματεία για τη διαμόρφωση κοινού διεκδικητικού – αγωνιστικού μετώπου όχι μόνο για το θέμα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά για τα χρονίζοντα θέματα της στελέχωσης και λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών και των απαιτούμενων προσλήψεων.
 4. Να εξετάσει τρόπους κλιμάκωσης του κοινού διεκδικητικού μας αγώνα με τα δασικά σωματεία, δεχόμενο προτάσεις από συναδέλφους.
 5. Να δεχτεί το αίτημα των συναδέλφων, παρά τις ελλείψεις που προαναφέραμε, για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1264/82 όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το νόμο 4808/2021 και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση η οποία θα έχει παράλληλα και καταστατικό χαρακτήρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές στο Καταστατικό λειτουργίας της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό ανατέθηκε η διερεύνηση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής συμμετοχής των συναδέλφων καθώς και η επεξεργασία του νέου καταστατικού στο νομικό μας σύμβουλο.

Συνάδελφοι

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είναι το σωματείο που στάθηκε όρθιο στηρίζοντας τον Τομέα τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν. Οι Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κέρδισαν με αγώνα και παρεμβάσεις τους, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το οποίο διατήρησαν κάνοντας όλες τις παρεμβάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να αποτελεί σήμερα μια διακριτή και δίκαια παροχή που συνδέεται με τη φύση του επαγγέλματος μας.

Για τη διατήρηση του επιδόματος και σήμερα, που είναι ορατή η απειλή της μείωσης και της κατάργησης του για μεγάλο μέρος των δικαιούχων, το Σωματείο μας έχει κάνει ήδη πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για να υποστηρίξει το δίκαιο αίτημα της συνέχισης και ισόποσης καταβολής του σε όλους τους δικαιούχους, καταθέτοντας όλα τα νομικά και τεχνικά επιχειρήματα που δικαιολογούν τη φύση της εργασίας μας με τη σύνταξη και υποβολή ενός πολύ αναλυτικού και τεκμηριωμένου νομικά υπομνήματος.

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ γυρνά την πλάτη σε όσους με παρωχημένες και συντηρητικές συνδικαλιστικές πρακτικές, υποκριτικά και με σκοπιμότητα, καλλιεργούν την εσωστρέφεια και υπονομεύουν τη δράση της Ένωσης για τους δικούς τους λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ κινείται στη βάση των όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν και δεν επενδύει στο φόβο, ούτε και στην καταστροφολογία και τους γνωστούς πλέον συνδικαλιστικούς αφορισμούς.

Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ και στο Δ.Σ έχει σφυρηλατηθεί μέσα από τη συνεχή και συνεπή παρουσία μας και τους αγώνες του Σωματείου για τη λειτουργία του Τομέα.

Με πλήρη υπευθυνότητα, ανοίγουμε το διάλογο απευθείας με όλους τους συναδέλφους και κυρίως με τα υπόλοιπα Δασικά Σωματεία (Δασοπόνων και Δασοφυλάκων) για να δυναμώσουμε τη θεσμική παρουσία μας, με τεκμηριωμένες και ουσιαστικές προτάσεις και ξεκάθαρο διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει την εργασιακή ανάπτυξη και επαγγελματική ασφάλεια των μελών μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Φραγκισκάκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Παπαρουσόπουλος

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

1 reply

 1. Ύπνε που παίρνεις τα μωρά έλα πάρε και τούτους!!!! Ας αρχίσουμε τον διάλογο πριν τελειώσουν οι χοροί !!!!!
  Σκέφτηκα πολύ αν θα πρέπει να γράψω κάτι σαν “απάντηση” στην μνημειώδη ανακοίνωση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. που μάλλον απευθύνεται σε λωτοφάγους. Λέω ας δώσω τόπο στην οργή τώρα κοντά στην σύνταξη.
  Όμως δεν άντεξα γιατί το χρωστάω: 1) στους χιλιάδες συναδέλφους δασικούς υπαλλήλους που μαζί δίνουμε την μάχη να κρατήσουμε όρθια τα δασικά οικοσυστήματα, χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς με ελλιπή μέσα και χρηματοδοτήσεις και με κινδύνους για τη ζωή μας.
  2) στις πολλές χιλιάδες συναδέλφων δασολόγων, δασοπόνων, ειδικών δασικής προστασίας, που βολοδέρνουν κυνηγώντας το μεροκάματο πείνας, ή αναγκαζόμενοι να αναζητήσουν εργασία πέρα από αυτό που σπούδασαν, που πίστεψαν και πιθανώς αγάπησαν.
  Δεν είχα καμιά αυταπάτη, τριάντα οκτώ χρόνια υπηρεσίας, ότι οι απόψεις των συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων που πλειοψηφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο θα ήταν διαφορετικές. Είμαι λοιπόν ένας καταστροφέας, μαζί με άλλους ,που θέλουν να τα ισοπεδώσουν και να τα αναποδογυρίσουν όλα , γιατί οι πολιτικές που ζούμε και βιώνουμε στο πετσί μας συνολικά σαν εργαζόμενοι και ιδιαίτερα σαν Δασικοί Υπάλληλοι, δεν γιατρεύονται με γιατροσόφια αλλά απαιτούν συνολική ρήξη και ανατροπή.
  Πάει πολύ συνάδελφοι της πλειοψηφίας του Δ.Σ. να εμφανίζεστε σαν τιμητές της ιστορίας και των αγώνων των Δασικών Υπαλλήλων. Τολμάτε μιλάτε και απειλείται κιόλας, ότι οι δασικοί υπάλληλοι γυρνάν την πλάτη σε παρωχημένες αντιδραστικές συνδικαλιστικές πρακτικές.
  Δυστυχώς συνάδελφοι δεν μιλάτε πλέον σε δασικούς επιστήμονες και υπαλλήλους, αλλά στα εναπομείναντα κουφάρια μιας δασικής υπηρεσίας. Από την στιγμή που οι βιομήχανοι, τραπεζίτες και χρηματιστές
  ( συγγνώμη “υγιής” πράσινη ανάπτυξη) , αποφάσισαν να βάλουν στο χέρι το φυσικό περιβάλλον, διαπίστωσαν ότι δεν την χρειάζονται πλέον άλλο με αυτή την μορφή, γιατί προτεραιότητά τους είναι η ληστρική εκμετάλλευση των δασών για την φύτευση ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και πολυτελών ξενοδοχείων και τώρα τελευταία και της αξιοποίησης της βιομάζας, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε επιστημονική άποψη να είναι επιβλαβής και έτσι οδηγούν την δασική υπηρεσία σε φυσικό θάνατο που επέρχεται λόγω γήρατος των υπαλλήλων της.
  Την θέλουν επιτελική μικρή και ευέλικτη που θα λέει από μακριά το yes men, στα κάθε είδους επιχειρηματικά συμφέροντα και θα “διαχειρίζεται” τα δασικά οικοσυστήματα, όχι στο πεδίο που θέλει μάτωμα, περπάτημα ξενύχτια, ανησυχία παρατήρηση και προβληματισμό για το οικολογικό γίγνεσθαι, αλλά μέσα από την εικονική πραγματικότητα των εικόνων και την ψευδόμορφη εκτύπωση πολυτελών χαρτών. Σε καμιά περίπτωση τα παραπάνω δεν σημαίνουν εξορκισμό των τεχνολογικών δυνατοτήτων και εξελίξεων αλλά αντίθετα υπογραμμίζουν την ανάγκη να δένονται οι επιστημονικές έρευνες και ανακαλύψεις με την δασική πράξη στο πεδίο εκεί που σμιλεύεται το χώμα, βασική ζωογόνα δύναμη της ανάπτυξης των δασών.
  Την ίδια τύχη βέβαια επιφυλάσσουν τα συμφέροντα και στους συνεταιρισμένους δασεργάτες οι οποίοι εξίσου με μας δίνουν την μάχη προστασίας και ανάπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων, μέσα σε αντίξοες συνθήκες εργασίας με βαρύ επάγγελμα που όμως ήταν έγκλημα που έπαιρναν σύνταξη στα 58 χρόνια και τους πήγαν στα 62 και στα 67, αφού και αυτοί σε λίγο θα είναι εμπόδιο στην ληστρική εκμετάλλευση της ξυλείας.
  Ας ανατρέξετε συνάδελφοι στα δημοσιεύματα ,να δείτε τι γίνεται στα κράτη των Βαλκανίων και της κεντρικής Ευρώπης, με την άγρια καπιταλιστική παλινόρθωση και θα βγάλετε αν θέλετε συμπεράσματα ως προς την καταστρεπτική καπιταλιστική διαχείριση των δασών.
  Παράλληλα όμως οι κερδοσκόποι των δασικών οικοσυστημάτων, θέλουν να ξεμπερδέψουν με την δασική επιστήμη, σαν επιστήμη, να την απογυμνώσουν να την διαβάλλουν και να την θέσουν στην υπηρεσία των συμφερόντων τους.
  Και για να το επιτύχουν αυτό αρχίζουν να μας “μορφώνουν” κατάλληλα στα Πανεπιστήμια, μας καλλιεργούν την εικόνα του αυριανού καπάτσου μάνατζερ των επιχειρήσεων, που θα θέτουμε την γνώση μας και την επιστήμη μας στην υπηρεσία τους. Άσχετο αν αυτή η προοπτική αφορά την συντριπτική μειοψηφία όσων σπουδάζουν.
  Αυτόν τον ρόλο επιφυλάσσεται συνάδελφοι της πλειοψηφίας του Δ.Σ. και για τους εναπομείναντες συναδέλφους δασικούς (Δασολόγους, Δασοπόνους και Δασοφύλακες ) των δασικών υπηρεσιών και έχετε το θράσος να εγκαλείτε εμάς που υπογράψαμε με email, ότι είμαστε άγνωστοι γιατί δεν είστε σίγουροι αν όλοι όσοι υπογράφουμε είμαστε και υπαρκτοί και δεν έχουμε εκπληρώσει και τις οικονομικές μας υποχρεώσεις, αφού το δαιμόνιο σας ανακάλυψε σαν τον Πουαρώ, ότι πιθανόν κάποιος συνάδελφος δασικός που έστειλε και αυτός email, προφανώς από αγανάκτηση και οργή, δεν είναι Δασολόγος.
  Την στιγμή που οι εργαζόμενοι γονατίζουμε από τις αλλεπάλληλες μειώσεις των μισθών τα χρόνια της κρίσης, που πληρώνουμε ακριβά την “πράσινη ανάπτυξη”, που η υγεία μας μετατράπηκε σε εμπόρευμα πολυτελείας, που πεθαίνουμε κατά δεκάδες κάθε μέρα από τις ασθένειες αν και η επιστήμη κάνει θαύματα, που η ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα εξαντλεί τον μισθό μας από το πρώτο δεκαήμερο, βγήκατε να κατηγορήσετε εμάς που υπογράψαμε σαν οπισθοδρομικούς.
  Η δική σας προοδευτικότητα συνάδελφοι και οι πολιτικές απόψεις σας, δεν χωράνε τον καημό και την αγωνία των συναδέλφων της πράξης, που χρόνια τώρα σιγομουρμουράνε για τα θλιβερά μελλούμενα που θάρθουν για την δασική υπηρεσία, αλλά χωρίς ακόμα ( ευτυχώς για σάς, δυστυχώς για όλους εμάς που ακόμα δεν συνειδητοποιήσαμε ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός), να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι χωρίς δασολόγους, δασοπόνους, Δασοφύλακες και Δασεργάτες που έχουν την γνώση και την εμπειρία να προστατέψουν να διαχειριστούν και να αναπτύξουν τα δασικά οικοσυστήματα, δεν γυρίζει κανένα γρανάζι και άρα μπορούν χωρίς βιομήχανους, εμπόρους δασικών εκτάσεων, κάθε λογής βιαστών της φύσης , να τα διαχειριστούν όλοι μαζί με έναν κεντρικό σχεδιασμό προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
  Θα μείνετε θλιβερά απομεινάρια των κοινωνικών εξελίξεων συνάδελφοι, όσο βέβαια θα σας επιτρέψουν οι εργαζόμενοι στη δασική υπηρεσία, άλλα κύρια οι χιλιάδες άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι, δασολόγοι, δασοπόνοι, ειδικοί δασικής προστασίας, που απαιτούν χιλιάδες μαζικές προσλήψεις στις δασικές Υπηρεσίες , με αξιοπρεπείς μισθούς και ορθολογική διαχείριση των δασών.
  Το φάντασμα των λαών που θέλουν δουλειά, δωρεάν παιδεία-υγεία -πολιτισμό-αθλητισμό-καθαρό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη γη, δεν θα αργήσει να αποτελεί τον εφιάλτη των πολιτικών σας απόψεων.
  Είστε και εσείς μέρος των πολιτικών που οι εργαζόμενοι όμηροι, λόγω τυχόν ρουσφετιών, θα έπρεπε να χρωστάνε χάρη εσαεί στα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα και να δηλώνουν υποταγή.
  Η προοδευτικότητά σας όμως μας ξεπερνάει, όταν ζητάτε να κάνουμε έκτακτη γενική συνέλευση για τροποποίηση του καταστατικού για να εφαρμοστεί ο κατάπτυστος συνδικαλιστικά νόμος Χατζηδάκη. Είναι τέτοια η πρεμούρα σας που πετάτε κατάμουτρα τις πάνω από 255 υπογραφές συναδέλφων δασολόγων, και αντί για συνέλευση για ένα επί μέρους σοβαρό δικαίωμά μας, προτείνετε να μαζευτούμε να συναινέσουμε στο Νόμο που αποτελεί την ταφόπλακα του συνδικαλισμού και ας έχει καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των συνδικάτων όλης της χώρας. Και για το αίτημά μας να μην ανησυχούμε γιατί θα φροντίσουν όλοι όσους αναφέρετε.
  Εδώ η λογική σηκώνει τα χέρια και φωνάζει “Αιδώς Αργείοι” .
  Είναι καθαρό ότι, ορθολογική και σχεδιασμένη προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των πολλαπλών λειτουργιών και υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα συμφέροντα κάθε λογής επιχειρηματικών ομίλων. Είναι συμφέρον όλων των εργαζομένων στα δασικά οικοσυστήματα να αντισταθούν και να επιβάλλουν μια άλλη πολιτική την οποία αν μάθουμε όπως λέει και το τραγούδι να συζητάμε ήσυχα ήσυχα και απλά θα την διαμορφώσουμε και θα την επιβάλλουμε.
  Και την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας θα επιβάλλουμε και θα βάλουμε το χέρι μας για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.

  Βούρτσας Γεώργιος Δασολόγος -Δασαρχείο Κιλκίς

  Υστερόγραφο
  σε όσους δασικούς συναδέλφους συνταξιούχους μεγαλύτερης ηλικίας, αναπολούν και πολύ σωστά ένδοξες σελίδες που έγραψαν κατά διαστήματα οι δασικές υπηρεσίες, τους προτείνω με κάθε σεβασμό, να αναρωτηθούν τι είναι ο καπιταλισμός. Γιατί καμία πολιτική αστικών κομμάτων δεν μπορεί να ξαναφέρει στην επιφάνεια έργα και περήφανες μνήμες των ηρώων των άπαρτων και πραγματικά απάτητων βουνών.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: