Δασωμένοι αγροί: Πρόταση για την νομοπαρασκευαστική επιτροπή

Γεώργιος Δήμαρχος,
Συνταξιούχος Δασοπόνος

Το σημαντικότερο και αξιολογότερο αποδεικτικό στοιχείο, τεκμήριο καλλιέργειας, που αποδεικνύει ότι μια έκταση είχε στο παρελθόν αγροτική χρήση είναι η ύπαρξη βαθμίδων (λώρων, λωρίδων, λωρίων, σκαμμάτων) που υποστηρίζονται από λιθόκτιστους τοίχους (ξερολιθιές) που αφθονούν στις ορεινές περιοχές των νησιωτικών κυρίως περιοχών.

Εάν μια έκταση είναι γεμάτη από λωρίδες εδάφους με παλαιούς λιθόκτιστους τοίχους καμία αεροφωτογραφία του 1945 ή του 1960 δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πρώην αγροτικό χαρακτήρα της.

Τούτο όμως μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις κακής λήψεως αεροφωτογραφιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών , ώρας λήψης, σκίασης κ.λ.π, που επικρατούσαν κατά την χρονική στιγμή λήψης με αποτέλεσμα οι αεροφωτογραφίες να μην εμφανίζουν ευκρινώς τα τεκμήρια καλλιέργειας της έκτασης (λιθόκτιστοι τοίχοι, λιθοσωροί, βασταοί, μεγάλης ηλικίας καρποφόρα μη δασικά δέντρα, ερειπωμένα κτίσματα, στάνες, μάντρες,αλώνια, διπλότοιχοι) οπότε είναι αναγκαστική η επιτόπια έκθεση αυτοψίας των τοπικών οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας η οποία θα είναι δεσμευτική για τον χαρακτηρισμό και θα διενεργείται μετά από αίτηση του φερόμενου ως ιδιοκτήτη της έκτασης.

Πρέπει λοιπόν η νομοπαρασκευαστική επιτροπή να υιοθετήσει το εξής: «εκτάσεις χωρισμένες σε βαθμίδες με παλαιούς λιθόκτιστους τοίχους εκλαμβάνονται αδιαμφισβήτητα ως εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν αγροτική χρήση».

Έτσι θα αποφευχθεί κάθε αδικία και κάθε διένεξη και προστριβή του πολίτη με το κράτος αλλά και τις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες.

Επίσης, σε ορισμένα νησιά όπως η Κάρπαθος το μεγαλύτερο πρόβλημα επίλυσης των πάσης φύσεως διαφορών με το δημόσιο είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας που στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούνται από ιδιωτικά προικοσύμφωνα με συγκεκριμένη ημερομηνία και υπογραφές μαρτύρων, που όμως δεν έχουν μεταγραφεί στα υποθηκοφυλακεία μέχρι σήμερα. Αυτά τα προικοσύμφωνα, διαθήκες, ιδιωτικά πωλητήρια, χρησικτησίες που έγιναν πριν το 2001 ή τουλάχιστον πριν την ενσωμάτωση της Δωδ/σου το 1948 θα πρέπει να ευρεθεί τρόπος να εκλαμβάνονται ως έγκυροι τίτλοι ιδιοκτησίας έστω και εάν ακόμα δεν έχουν μεταγραφεί.

Κάρπαθος, 16.02.2022

 


 ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: