Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Τροποποίηση αναρτημένου Δασικού Χάρτη

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων τροποποιήθηκε ο αναρτημένος / κυρωμένος δασικός χάρτης Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου λόγω ενσωμάτωσης των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων, που διαπιστώθηκαν είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτημάτων πολιτών (940 εξεταζόμενα αιτήματα), σύμφωνα με την παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β ́ 1366).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων που λήγει την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρακτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 7031/17.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΜΑΙΟΡ1Ι-ΑΔ8) ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ/ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Η υπ’ αρ. 51523/2.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΘΖΟΡ1Ι-ΘΙ2) απόφαση «Tροποποίηση της με αρ. πρ. 9095/23.02.2021 απόφασης ανάρτησης των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.».
Απόφαση αριθ. 9095/23-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2) Ανάρτηση των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

ΘΕΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

  1. Γεια σας, έχουμε δύο οικόπεδα που αποκτήθηκαν με τα χρόνια: 1994/1995, ο τοπογράφος από τη Νάξο έκανε τις έρευνες, έχουμε έναν πλήρη χάρτη ολόκληρης της γης, λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο για τις διορθώσεις των δασών, θέλουμε να δηλώσουμε ότι η γη μας ανήκει, τι να κάνουμε; με ποιον να επικοινωνήσετε, σας ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση μέσω email: clarence.crepier@hotmail.fr
    Με εκτίμηση

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: