Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών και πτυχιούχων (ΠΕ, ΤΕ) σε Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ

Στην κατάρτιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα προβλέπει την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής φορέας υποδοχής). Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των υπηρεσιών τοποθέτησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των υπηρεσιών τοποθέτησης, η χρονική διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης και οι αμοιβές των ωφελουμένων.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος της παρούσας είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει Δημόσιες Προσκλήσεις, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε επτά (7) έτη και το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

  1. άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Π.Ε. Κορινθίας, Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας. Η παραπάνω ιδιότητα του μέλους, αποδεικνύεται με την προσκόμιση, από τον δυνητικά ωφελούμενο, σχετικής βεβαίωσης του οικείου Συνεταιρισμού, στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένος.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Οι ωφελούμενοι, είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαβάστε αναλυτικά την ΚΥΑ 19895/02.03.2022 (Β΄ 956)

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 19895/02.03.2022 (Β΄ 956) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: