Τροποποίηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Καρδίτσας


Από την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ. 31345/18-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤΦΟΡ10-Κ44) Πράξη τροποποίησης του αναρτημένου και κυρωμένου Δασικού Χάρτη του συνόλου ΠΕ Καρδίτσας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με αυτή καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του διορθωμένου Δασικού Χάρτη, που βρίσκεται αναρτημένος στο διαδίκτυο (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension) να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 18η Απριλίου 2022 και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η 9η Μαΐου 2022.

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καρδίτσας

Σχετικά αρχεία:
Η ΥΠ’ ΑΡ. 31345/18-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤΦΟΡ10-Κ44) ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ & ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Η υπ’ αρ. 224040/26-10-2021 (ΑΑΔΑ:6ΛΕΔΟΡ10-8ΩΞ) απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».».
Απόφαση αριθ. 33530/19-02- 2021 (ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: