21η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Το 1971 καθιερώθηκε και γιορτάζεται η «Παγκόσμια Hμέρα της Δασοπονίας» την 21η Μαρτίου, που συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της άνοιξης και την εαρινή ισημερία.

Το 2012 ο εορτασμός αυτός τέθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και εορτάζεται ως «Διεθνής ημέρα Δασών» με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών και των πολιτών, για την προστασία των Δασών.

Η 21η Μαρτίου είναι η αφορμή να δούμε στην πράξη την ατομική και συλλογική ευθύνη μας απέναντι στα δάση, τα φυσικά οικοσυστήματα και τελικά τον πλανήτη μας.

Η μεγάλη απώλεια των δασών της χώρας μας αλλά και σε όλο τον κόσμο μας κάνει σήμερα περισσότερο από ποτέ να «γιορτάσουμε» αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη αξία των δασών και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία τους.

Αντιμετωπίζουμε μια τετραπλή κρίση έκτακτης ανάγκης με τα δάση να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών Κλιματική αλλαγή, Απώλεια βιοποικιλότητας, κρίση ανισότητας, παγκόσμια κρίση υγείας .

Τα δάση είναι ένα φυσικό αγαθό, με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή και τον άνθρωπο. Πρόκειται για έναν μοναδικό φυσικό πόρο που προσφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου, βελτιώνοντας παράλληλα, την ποιότητα ζωής ανθρώπων και κοινωνιών.

Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας ολοκληρώνουν έργα εθνικής εμβέλειας όπως:

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών ,εργαλείο αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Εργα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), όπως διευθέτηση ορεινών χειμάρρων, βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων, αναδασωτικές εργασίες σε καμένες εκτάσεις και εργασίες προστασίας της υγείας των φυτών

Υλοποιούν
Αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα (Διευθετήσεις χειμάρρων, φράγματα βάρους , κορμοφράγματα, κορμοδέματα, Προγράμματα Δασοπροστασίας και Αγροτικής ασφάλειας, Φυτουγειονομικό έλεγχο και Κανονισμό Ξυλείας, Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Κανονισμοί Δάσωσης.

Γνωμοδοτούν, εγκρίνουν, παραχωρούν για έργα ΑΠΕ, επιτρεπτές επεμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Εκπονούν διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δημόσια δάση αρμοδιότητάς των

Εκπαιδεύουν, πιστοποιούν δασεργάτες για την ένταξή των στο Μητρώο Δασεργατών Ελλάδας

Διαχειρίζονται με τους κανόνες της αειφορίας τα δάση ώστε αποκομίζοντας σήμερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, να μπορούν και οι μελλοντικές γενιές να τα χαρούν.

Συνεργάζονται με άλλους φορείς και με ευθύνη απέναντι στους πολίτες προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των.

Η διαχείριση των δασών μας και η δασοπροστασία πρέπει να μας απασχολήσει ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας για πολλούς λόγους και επειδή είναι συνυφασμένη με την ίδια μας τη ζωή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Η εφαρμογή μιας γενικότερης Δασοπροστασίας και η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για μελέτη και εκτέλεση έργων και υλοποίηση δασικών-περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και η ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό για την πραγματοποίηση των παραπάνω καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη.

Κλείνουμε με την ευχή όλων των δασικών υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας για γρήγορη ανασύσταση των δασών μας και καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από την υγεία και τα αγαθά που μας προσφέρουν τα δάση.

Η Αν. Γενική Δ/ντρια
Δασών & Αγρ. Υποθέσεων

ΦΤΙΚΑ ΖΩΗ
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: