Δ/νση Δασών Σερρών: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (146 συνολικά).

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών αναφέρει τα εξής:

Α. Τροποποιούμε την ανωτέρω (α) σχετική κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή».
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 31-05-2022, ημέρα Τρίτη.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η (α) απόφασή μας.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: