Τροποποίηση Δασικού Χάρτη Δήμου Μεγαρέων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής τροποποιήθηκε ο αναρτημένος (κυρωμένος) Δασικός χάρτης (ΟΤΑ) Μεγαρέων λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του διορθωμένου Δασικού Χάρτη, που βρίσκεται αναρτημένος στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής

Σχετικό αρχείο:
Η ΥΠ’ ΑΡ. 41216/31.03.2022 (ΑΔΑ: ΩΥ9ΩΟΡ1Κ-4ΨΧ) ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ / ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΣΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: