Ηλεκτρονικό εισιτήριο εισόδου στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία της πλατφόρμας για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου εισόδου στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο φορέας διαχείρισης του Φαραγγιού.

Η έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://samaria-tickets.necca.gov.gr/checkout. Συστήνεται στους επισκέπτες, για τη δική τους καλύτερη διευκόλυνση, να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκδοση του εισιτηρίου τους. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι προσωπικό και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα για την οποία έχει εκδοθεί.

Εκτός από το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου και από τις δύο εισόδους του φαραγγιού (Ξυλόσκαλο Ομαλού και Αγία Ρουμέλη), κατά την άφιξή τους εκεί, με μετρητά ή με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

Tα έσοδα από τα εισιτήρια αποτελούν στο εξής πόρο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., καθώς και των όμορων Δήμων του Δρυμού, ώστε να αξιοποιούνται για την υλοποίηση βασικών εργασιών εντός του Εθνικού Δρυμού.

Η βασική τιμή του εισιτηρίου εισόδου είναι στα 5 ευρώ, ωστόσο υπάρχουν και ειδικές τιμές για παιδιά και οργανωμένες ομάδες επισκεπτών.

Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2022, είναι το εξής:

α. 07:00-13:00, για τους επισκέπτες που θα διασχίσουν το σύνολο της διαδρομής (Ξυλόσκαλο – Αγία Ρουμέλη ή Αγία Ρουμέλη-Ξυλόσκαλο) ή τμήμα αυτής.

β. 13:00 – 15:00, για τους επισκέπτες που θα κινηθούν αποκλειστικά και μόνο στα δύο (2) πρώτα χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο και συγκεκριμένα στη διαδρομή «Ξυλόσκαλο – χώρος ανάπαυσης Νερούτσικο»

γ. 13:00 – 16:00, για τους επισκέπτες που θα κινηθούν αποκλειστικά και μόνο στα δύο (2) πρώτα χιλιόμετρα από τη νότια είσοδο και συγκεκριμένα στη  διαδρομή  «Αγιά Ρουμέλη – χώρος ανάπαυσης Αφέντης Χριστός».

δ. σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν εξέλθει του Εθνικού Δρυμού το αργότερο έως τις 18:00.

Κατηγορίες Εισιτηρίου

Διακρίνονται οι εξής τύποι εισιτηρίου:

Πίνακας 1-Διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίου

Κατηγορία εισιτηρίου Τιμή εισιτηρίου (€) Διευκρίνιση/Τρόπος απόδειξης
Ατομικό 5,00
Ομαδικό >10 ατόμων (για κάθε μέλος της ομάδας) 4,00 Αφορά αποκλειστικά & μόνο τις οργανωμένες ομαδικές εκδρομές 11 και πλέον ατόμων από συλλόγους ή σωματεία, που διαθέτουν καταστατικό ίδρυσης, όπως π.χ. ορειβατικοί, πολιτιστικοί ή αθλητικοί σύλλογοι, σώμα ελλήνων προσκόπων, κ.α.
Τρόπος απόδειξης:
κατόπιν προσκόμισης/αποστολής του καταστατικού ίδρυσης & λίστας συμμετεχόντων
Οικογενειακό (για κάθε ενήλικο & ανήλικο μέλος) 3,00 Η τιμή του εισιτηρίου είναι 3,00 €/άτομο για κάθε μέλος της οικογένειας (γονείς & ανήλικα τέκνα), εφόσον δεν εντάσσονται σε κάποια από τις ομάδες του Άρθρου 4 της ΚΥΑ, που εξαιρούνται από την καταβολή αντιτίμου (Δείτε τον Πίνακα 2 κατωτέρω).
Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικού σκοπού 3,00 Αφορά εκπαιδευτικές εκδρομές εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν προσκόμισης/αποστολής του λίστας συμμετεχόντων.
Εισιτήριο εισόδου επαγγελματία 20,00 Με την επίδειξη της σχετικής άδειας που τους έχει χορηγηθεί & της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Ετήσιο ατομικό 10,00 Με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
Δωρεάν 0,00 Δείτε τον Πίνακα 2 κατωτέρω (Εξαιρέσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Όσον αφορά τις κατηγορίες «Ομαδικό > 10 ατόμων (για κάθε μέλος της ομάδας)» καθώς και «Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικού σκοπού», διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα της ταυτόχρονης χρήσης του δικαιώματος εξαίρεσης από την καταβολή εισιτηρίου που τυχόν έχουν κάποια από τα άτομα της ομάδας που συμμετέχουν στην εκδρομή.

(2) To εισιτήριο εισόδου είναι το ίδιο ανεξάρτητα εάν επιθυμείτε να διασχίσετε μόνο για λίγα χιλιόμετρα, ή εάν σκοπεύετε να κάνετε όλη τη διαδρομή.

Ημέρες Ελεύθερης Επίσκεψης
– Η 21η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ημέρα περιοχών του οικολογικού δικτύου Natura 2000
– H 5 η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Εξαιρέσεις από την καταβολή εισιτηρίου

Δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισιτηρίου οι ακόλουθοι:

Πίνακας 2-Ομάδες ατόμων που εξαιρούνται από την καταβολή εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

Κατηγορία ατόμων Τρόπος απόδειξης
Παιδιά <18 ετών των κρατών μελών της ΕΕ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
Ενήλικες>65 ετών των κρατών μελών της ΕΕ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
Παιδιά έως 5 ετών των εκτός της ΕΕ Χωρών Διαβατήριο
Οι γονείς & τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικία των τέκνων Με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ
Φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γ-βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών μελών της ΕΕ Φοιτητική ταυτότητα
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων & ιδρυμάτων της α’-βάθμιας, β’-βάθμιας & γ’-βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών μελών της ΕΕ Κατόπιν προσκόμισης/αποστολής λίστας συμμετεχόντων
ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους (έως 2 συνοδοί για κάθε ΑΜΕΑ) Με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας- ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς το παρόν, δεν υπάρχουν υποδομές εντός του Ε.Δ. Σαμαριάς που να υποστηρίζουν την προσβασιμότητα σε ΑμΕΑ.
Προσωπικό των δημοσίων αρχών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΟΦΥΠΕΚΑ, Δασικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις κ.α.) & επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής κάλυψης για τη συντήρηση έργων & κτισμάτων
Ξεναγοί & συνοδοί βουνών πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους Με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας
Εθελοντές διασώστες κατά τη διάρκεια σχετικών επιχειρήσεων
Οι μόνιμοι κάτοικοι των όμορων Δήμων του άρθρου 5 του ΦΕΚ Β’ 1414/2022 Αφορά τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων Σφακίων, Πλατανιά, Χανίων & Καντάνου-Σελίνου, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας & λογαριασμού υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ή επίσημο έγγραφο από φορολογική αρχή
Ερευνητές που ασκούν επιστημονική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) Με την επίδειξη της σχετικής άδειας που τους έχει χορηγηθεί & της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία Αφορά έλληνες πολίτες, με την επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας σε ισχύ
Εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες για τη διαχείριση της λειτουργίας του φαραγγιού
Οι ομαδικές εκδρομές του ΕΟΣ Χανίων Κατόπιν προσκόμισης/αποστολής λίστας συμμετεχόντων


ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: