Οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών – Χρήση λογότυπου

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπηρεσιακός γραμματέας του ΥΠΕΝ, Ν. Μιχαλόπουλος, παρέχονται οδηγίες για τη λειτουργία των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών και τη χρήση ενιαίου λογότυπου επί των εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ).

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/20.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6) αναφέρει τα εξής:

«Κατ’ εφαρμογή της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄156), καθώς και των διατάξεων των άρθρων 47 – 55 του ν. 4915/2022 (Α΄63), δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β΄2415) ΚΥΑ, με την οποία ολοκληρώνεται η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βάσει των ανωτέρω και προκειμένου να γίνεται χρήση ενιαίου λογότυπου επί των εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ), σας επισυνάπτουμε στην παρούσα επτά (7) παραρτήματα με λογότυπο, ένα για εκάστη ΕΕΔΠ.

Επιπροσθέτως, θέτουμε υπόψη σας τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου μας ανά θεματική ενότητα, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των ΕΕΔΠ για επίλυση θεμάτων κατά λόγο αρμοδιότητας.

(Πίνακες με στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων στελεχών του ΥΠΕΝ ανά θεματική ενότητα και παραρτήματα με λογότυπο για εκάστη ΕΕΔΠ)».

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/20.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6) Εγκύκλιες οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: