Στο ν. 4933/2022 η νέα παράταση των δασικών χαρτών της Κρήτης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4933/2022 που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και διάταξη (άρθρο 49) για τη νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης.

Άρθρο 49
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης

Ειδικώς για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), για τους κατοίκους εσωτερικού παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Μαΐου 2022.

NOMOΣ 4933/2022 (A΄ 99) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ….και άλλες διατάξεις.


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: