Δευτερεύοντες διατάκτες οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Ν. Μιχαλόπουλου, ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών, ως δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4270/2014 και το άρθρο 81 του ν. 4446/2016, για τις πιστώσεις που τίθενται στη διάθεσή τους κατ’ εντολή του Κύριου Διατάκτη, πλην των ρητά κατονομαζόμενων δαπανών με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

Σχετικό αρχείο:
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/48691/2883/16.05.2022 (Β΄ 2501) Ορισμός των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες διατάκτες.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: