Η Διεύθυνση Δασών Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

5 Ιουνίου 2022 – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Η 5η Ιουνίου είναι αφιερωμένη ημέρα στο Περιβάλλον, ορισμένη μισόν αιώνα ήδη, από το 1972, ως μια ημέρα αναγνώρισης και ευαισθητοποίησης για να θυμίζει στους κατοίκους της Γης μας τη σημασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και το σεβασμό που του οφείλουμε, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να την αναγνωρίζει ως τη σπουδαιότερη ημέρα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αφιερώνεται κάθε χρονιά σε ένα διαφορετικό θέμα, με σκοπό να εκπαιδεύσει το κοινό σε επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα, να κινητοποιήσει πολίτες και πολιτικούς σε δράση, αλλά και να υποστηρίξει και να επιβραβεύσει περιβαλλοντικές προόδους της ανθρωπότητας. Για το έτος 2022, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επιστρέφει, συμβολικά αλλά και καίρια, στην πρώτη της θεματική, αυτή που την καθιέρωσε το 1972, η οποία συμπυκνώνεται στο μήνυμα «Μόνο Μια Γη» (Only One Earth). Παγκόσμιος οικοδεσπότης των δράσεων της ημέρας αυτής ορίστηκε η Σουηδία, με την παραίνεση να ζούμε αειφορικά και σε αρμονία με τη φύση, γιατί, στο σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, στον γαλαξία μας υπάρχουν εκατομμύρια πλανήτες, αλλά υπάρχει Μόνο Μια Γη.

Η ανάγκη για δράση και ενσωμάτωση των αλλαγών στην καθημερινότητά μας έρχεται όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη σε συχνότητα, αλλά και σε ένταση, εμφάνιση καταστροφικών περιβαλλοντικών συμβάντων (πλημμυρικά φαινόμενα, μεγαπυρκαγιές, απώλειες ειδών χλωρίδες και πανίδας, εντεινόμενες και επεκτεινόμενες χωρικά λειψυδρίες κ.ά.), τα οποία τείνουν να παγιωθούν σε μια «κανονικότητα» με δυσμενέστατες για το μέλλον της ανθρωπότητας προεκτάσεις.

Η Π.Ε. Χανίων, η Κρήτη και ευρύτερα ο ελλαδικός χώρος, έχει διαχρονική ισχυρή σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον και σύνθετους δεσμούς της κοινωνίας με αυτό, τόσο εργασιακά και παραγωγικά, όσο και σε θέματα τοπικής και εθνικής παράδοσης. Ιδιαιτερότητα του τόπου μας είναι ότι πρόκειται για μια εκ των πλουσιοτέρων σε βιολογική ποικιλότητα περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο, με ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα της βιοποικιλότητάς της, όπως ο υψηλός ενδημισμός στις περισσότερες ζωικές και φυτικές ομάδες. Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση (στενο-ενδημικά, π.χ. σε μια μόνο νησίδα) και συνεπώς είναι πολύ ευαίσθητα σε πιέσεις και αλλοιώσεις. Τα δασικά οικοσυστήματα, χαρακτηριστικά, έχουν ως γνώρισμά τους τη μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι λειτουργίες και τα οφέλη των δασικών οικοσυστημάτων, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση του κλίματος και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η συμβολή του ως χώρος αναψυχής, αισθητικής απόλαυσης και ρυθμιστή στην ανθρώπινη υγεία, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και οδήγησαν σε νέες πρακτικές διαχείρισης των οικοσυστημάτων.

Οι προσπάθειες της Διεύθυνσης Δασών Χανίων ως προς την επίτευξη του στόχου, στα πλαίσια της Εθνικής μας Πολιτικής, όπως αυτή έχει εκφραστεί από την εγκεκριμένη Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014–2029, την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση 2018-2038, καθώς και της Σύμβασης-Πλαίσιο Των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), ενισχύονται με πολλαπλές δράσεις.

Για τους λόγους αυτούς, η Δ/νση Δασών Χανίων, με τη διαρκή και αγαστή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις προστασίας και αποκατάστασης αποκατάστασης, με τη συνεργασία της με τοπικούς, υπερτοπικούς, εθνικούς, αλλά και διεθνείς φορείς, καταβάλει άοκνες προσπάθειες διατήρησης, ισχυροποίησης και, όπου χρειάζεται, επιδιόρθωσης των τόσο σημαντικών, και συνάμα σύνθετων, αυτών συνδέσμων μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, προς όφελος όλων των πλευρών.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για έργα όπως οι διαχειριστικές δράσεις διατήρησης ενδημικών ειδών της χλωρίδας, όπως το Androcymbium rechingeri, που στοχεύουν στην προστασία και βελτίωση των χώρων εξάπλωσής τους, οι δράσεις αποκατάστασης βιοτόπων ειδών της πανίδας, όπως των σπηλαίων για τα χειρόπτερα (νυχτερίδες) και των ανοιχτών βιοτόπων του σπιζαετού (Aquila fasciata), με προγράμματα σποράς, τα έργα αναδασώσεων και εμπλουτισμού της φυσικής βλάστησης με είδη της μεσογειακής και ενδημικής χλωρίδας, όπως η αρωγή της Δ/νσης Δασών Χανίων, με ίδια μέσα (υλικά και φυτευτικά) και προσωπικό, στην πρωτοβουλία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με κωδικό «75UN-75 Trees UNAI SDG7», με τη φύτευση νεαρών δενδρυλλίων ειδών τοπικής χλωρίδας στη νησίδα Θοδωρού, η οποία ανακηρυχθεί εκτροφείο για τη διατήρηση του Κρητικού Αιγάγρου από το 1963 και ανήκει στις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» S.P.A., όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών», για συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Dryads Project, με στόχο τη δημιουργία ενός ολιστικού Οικοσυστήματος Διαχείρισης Πυρκαγιών για περιοχές όπως το Φαράγγι της Σαμαριάς όπου χρήζουν υψηλής προστασίας και, τέλος, η συμμετοχή, μαζί με το Μ.Α.Ι.Χ., στα προγράμματα «Μεσογειακή νησιωτική συλλογικότητα: Συνεργασία για την προστασία της φύσης στα νησιά της Μεσογείου» και «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ενίσχυση και προστασία πληθυσμών απειλούμενων φυτικών ειδών της Κρήτης πιλοτική εφαρμογή στο νομό Χανίων», με γνώμονα την προστασία εξαιρετικά απειλούμενων ειδών της χλωρίδας της ΠΕ Χανίων.

Μέσω έργων και δράσεων όπως αυτά, στοχεύουμε στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, αλλά και στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, με κύριο άξονα είδη του τόπου μας, που χρήζουν αναγνώριση και προστασία.

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καλεί σε διαρκή ευαισθητοποίηση για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου και των οικοσυστημάτων της Π.Ε. Χανίων, τόσο με ατομικές όσο και με συλλογικές δράσεις, και παραμένει διαχρονικά ενεργός αρωγός προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και στην αειφόρο αποκατάσταση των φυσικών μας οικοσυστημάτων, με γνώμονα το μέλλον του τόπου, των ανθρώπων του και της Γης μας.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: