Άρειος Πάγος: Ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαϊών

Σε εγρήγορση καλεί ο Άρειος Πάγος να βρίσκονται οι εισαγγελικές αρχές για να αποτραπούν οι πυρκαγιές και να προστατευτεί το περιβάλλον. Μετά τις τραγωδίες των τελευταίων ετών, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, και την φωτιά που έκαιγε ανεξέλεγκτη στη Βούλα το Σάββατο, το Ανώτατο Δικαστήριο σε εγκύκλιο του σημειώνει προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς ότι απαιτείται «το αυτονόητο διαρκές ενδιαφέρον σας, την αδιάλειπτη εγρήγορση και την άμεση παρέμβασή σας, σε όλες τις περιπτώσεις, προσβολής καθ οιονδήποτε του περιβάλλοντος».

Ειδικότερα, επισημαίνει πως θα πρέπει να λάβουν μέτρα «με αφορμή τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των πολλών πυρκαγιών στη χώρα, οφειλομένων σύμφωνα με αξιόπιστες στατιστικές σε ποσοστό 95% σε ανθρώπινο παράγοντα οι οποίες έχουν ως συνέπεια ακόμη και τον θάνατο ανθρώπων πλην της προκαλούμενης τεράστιας οικολογικής καταστροφής της αλλοίωσης του περιβάλλοντος συνδεόμενης περαιτέρω αμφίδρομα με την κλιματική αλλαγή, ενόψει και της θερινής περιόδου».

Ο αρμόδιος αντεισαγγελέας Χαράλαμπος Μωϋσίδης στο έγγραφό του αναφέρει χαρακτηριστικά πως «αυτονόητο είναι ότι οι ενέργειές σας, δεν θα κατατείνουν μόνο στον κολασμό των αξιοποίνων πράξεων, με την σύλληψη των υπαιτίων των αυτοφώρων εγκλημάτων και την άμεση προσαγωγή-παραπομπή τους, αλλά όπως επισημαίνεται και σε προγενέστερες εγκυκλίους μας, στα πλαίσια και των προληπτικών μέτρων, δέον είναι να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες.

Μεταξύ αυτών, ο αντεισαγγελέας αναφέρει πως πρέπει να παραγγελθούν όλοι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι (Πυροσβεστικοί Δασικοί, –σχετ. αρ 1 παρ.2 Ν. 2612/98, 26 παρ.2 Ν.2800/2000, 18 Ν.998/79– Λιμενικοί, Επιθεωρητές Ελέγχου Περιβάλλοντος, υπάλληλοι Τμημάτων πολεοδομίας, Αστυνομικοί κλπ) στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εντείνουν τους ελέγχους και τις έρευνες».

Άρειος Πάγος: Τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για τις πυρκαγιές

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο πρέπει να μεριμνήσουν:

α) για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική επιτήρηση των δημοσίων δασών κα δασικών εκτάσεων για την φύλαξη αυτών από τους κινδύνους, πυρκαγιών, παρανόμων υλοτομιών, εκχερσώσεων και βοσκήσεων, την φύλαξη δασικών έργων, την προστασία της άγριας πανίδας, την πρόληψη δασικών αδικημάτων, ως και στη συνέχεια, την άμεση κατεδάφιση οιουδήποτε παρανόμου κτίσματος ή κάθε φύσεως εγκαταστάσεως σε δάση ή δασικές εκτάσεις και την δήμευση όλων των σχετικών αντικειμένων (αρ. 24, 117 Σ. αρ. 18, 71 Ν. 998/79 ως ισχύει

β) για ότι αφορά τα εγκλήματα παράνομης Θήρας της άγριας ζωής, τα παράνομα φυτοφάρμακα και στις εκπομπές στον αέρα, στο νερό και στην ξηρά που έχουν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή

γ) για την λήψη αλλά και τήρηση των μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα και με τις σχετικής διαταγές ΠΥΣ

δ) για τον έλεγχο και αποτροπή της ανεξέλεγκτης, λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης, εγκατάλειψης, απόρριψης και διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και σε χώρους απόρριψης –εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων

ε) για την πλήρη και άμεση εφαρμογή των διατάξεων (αρ. 2 ΠΔ. 180/79 και 80 παρ. 6 Ν. 3463/2006) σχετικά με την χορήγηση ή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων και για λόγους αφορώντες την άμεση προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της ηχορυπάνσεως συντρεχουσών προφανώς των νομίμων προϋποθέσεων

στ) για την διενέργεια ελέγχων και την άμεση κατεδάφιση οιουδήποτε παρανόμου κτίσματος -κατασκευάσματος σε αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη κλπ, οιαδήποτε μεταβολή αυτών, με κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα, με την λήψη χώματος, λίθων άμμου ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, ερευνωμένου στη περίπτωση της κατ εξαίρεση παραχώρηση απλής χρήσης, αν εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, στην παραλία, την όχθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Και ο κ. Μωϋσίδης καταλήγει: «Μόνον με την άκαμπτη εφαρμογή των ενδεικτικώς αναφερομένων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, με την αυτονόητη αναζήτηση ευθυνών ακόμη και ποινικών από τους έστω και σε μικρό αλλά καθοριστικό αριθμό υπαλλήλους οι οποίοι ενδεχομένως θα παραβαίνουν την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, είναι δυνατόν να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ως είναι γνωστόν δεν αποτελεί κληρονομία των προγόνων».

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: