ΦΕΚ – Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Α. Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο ΥΠΕΝ

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας διαπιστώνεται η μεταφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας όπως διαπιστώθηκε με την υπ’ αρ. 113291/13-09-2021 (Β’ 4490 – ΑΔΑ:Ω0Ω6ΟΡ1Γ-ΒΓΥ) διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχει διαμορφωθεί κατά την 16η 05.2022, ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β ́ 2415) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της σχετικής απόφασης.

Σχετική απόφαση:
Αριθ. 57173/27.05.2022 (Β΄2813) Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: