Στο ν. 4938/2022 η νέα παράταση στους δασικούς χάρτες

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4938/2022 (Α΄ 109/06.06.2022) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.». 

Με διάταξη του άρθρου 147 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021 από τη λήξη της έως τη 15η Ιουλίου 2022. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η χορήγηση σύντομης παράτασης για την υποβολή από τους ενδιαφερομένους αντιρρήσεων, κατά των δασικών χαρτών, που αναρτήθηκαν το έτος 2021, ενόψει και της πρόσφατης υπαγωγής των εμπλεκομένων στη διαδικασία υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, αποσκοπεί στην παροχή εύλογης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων από τους ενδιαφερομένους πολίτες και τελικώς στην ορθή απεικόνιση και τον εξορθολογισμό των δασικών χαρτών.

Άρθρο 147
Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

Για τους δασικούς χάρτες, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), παρατείνεται από τη λήξη της έως τη 15η Ιουλίου 2022.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4938/2022 (Α΄ 109/06.06.2022) Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: